ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-looseness-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: looseness, *looseness*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Feel the looseness of the jaw.หายใจเข้าลึกๆ ขยายหน้าอก The King's Speech (2010)
Feel the looseness of the jaw.หายใจเข้าลึกๆ ขยายหน้าอก The King's Speech (2010)
liberated looseness.เป็นอิสระ Digital Exploration of Interior Design (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผ่อนปรน(n) lessening, See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation, Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การผ่อนให้, การยืดหยุ่น, Thai Definition: การแบ่งหนักให้เป็นเบา, การเอาไปทีละน้อย, การขยับขยายให้เบาบางลง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlaffheit { f }looseness [Add to Longdo]
Gürtelkantenlösung { f }breaker edge looseness [Add to Longdo]
Lagenlösung { f }casing looseness; ply looseness; ply separation [Add to Longdo]
Laufflächenlösung { f } im Stoßbereichtread joint looseness [Add to Longdo]
Protektorlösung { f }loose tread; tread looseness; tyre tread separation [Add to Longdo]
Seitenwandlösung { f }sidewall looseness [Add to Longdo]
Wulstschutzbandlösung { f }chafer looseness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりっと[kiritto] (adv, vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness [Add to Longdo]
きりり[kiriri] (adv, adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
緩み[ゆるみ, yurumi] (n) slack; looseness [Add to Longdo]
放逸;放佚[ほういつ, houitsu] (adj-na, n) self-indulgence; looseness; dissoluteness [Add to Longdo]
放縦[ほうじゅう;ほうしょう, houjuu ; houshou] (adj-na, n) self-indulgence; looseness; dissolution; licence; license [Add to Longdo]
放漫[ほうまん, houman] (adj-na, n) whimsy; looseness; indiscretion; laxity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Looseness \Loose"ness\, n.
   The state, condition, or quality, of being loose; as, the
   looseness of a cord; looseness of style; looseness of morals
   or of principles.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 looseness
   n 1: frequent and watery bowel movements; can be a symptom of
      infection or food poisoning or colitis or a
      gastrointestinal tumor [syn: {diarrhea}, {diarrhoea},
      {looseness of the bowels}, {looseness}]
   2: freedom from restraint; "the flexibility and looseness of the
     materials from which mythology is made"
   3: a lack of strict accuracy; laxity of practice;
     "misunderstandings can often be traced to a looseness of
     expression"
   4: the quality of movability by virtue of being free from
     attachment or other restraints [ant: {fastness}, {fixedness},
     {fixity}, {fixture}, {secureness}]
   5: movement or space for movement; "there was too much play in
     the steering wheel" [syn: {looseness}, {play}] [ant:
     {tautness}, {tightness}]
   6: dissolute indulgence in sensual pleasure [syn: {profligacy},
     {dissipation}, {dissolution}, {licentiousness}, {looseness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top