ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-intermixture-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: intermixture, *intermixture*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intermixture(n) การผสมเข้าด้วยกัน, See also: การคลุกเคล้า, การทำให้ปนเปกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intermixturen. การผสมผสาน, การคลุกเคล้า, สิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกัน, สิ่งที่ใส่ลงไปผสม

English-Thai: Nontri Dictionary
intermixture(n) การผสมผเส, การปนเป

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intermixture (n) ˌɪntəmˈɪkstʃər (i2 n t @ m i1 k s ch @ r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intermixture \In`ter*mix"ture\ (?; 135), n.
   1. A mass formed by mixture; a mass of ingredients mixed.
    --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. Admixture; an additional ingredient.
    [1913 Webster]
 
       In this height of impiety there wanted not an
       intermixture of levity and folly.   --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intermixture
   n 1: any foodstuff made by combining different ingredients; "he
      volunteered to taste her latest concoction"; "he drank a
      mixture of beer and lemonade" [syn: {concoction},
      {mixture}, {intermixture}]
   2: an additional ingredient that is added by mixing with the
     base; "the growing medium should be equal parts of sand and
     loam with an admixture of peat moss and cow manure"; "a large
     intermixture of sand" [syn: {admixture}, {intermixture}]
   3: the act of mixing together; "paste made by a mix of flour and
     water"; "the mixing of sound channels in the recording
     studio" [syn: {mix}, {commixture}, {admixture}, {mixture},
     {intermixture}, {mixing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-intermixture -

 


  

 
intermixture
 • การผสมเข้าด้วยกัน: การคลุกเคล้า, การทำให้ปนเปกัน [Lex2]
 • n. การผสมผสาน,การคลุกเคล้า,สิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกัน,สิ่งที่ใส่ลงไปผสม [Hope]
 • (n) การผสมผเส,การปนเป [Nontri]
 • (n) /ˌɪntəm'ɪkstʃər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top