ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-infarct-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: infarct, *infarct*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infarct[N] บริเวณเนื้อตายเนื่องจากโลหิตอุดตัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infarct(อินฟาร์คทฺ') n. บริเวณเนื้อตายเนื่องจากโลหิตอุดตัน, See also: infarcted adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infarctเนื้อตายเหตุขาดเลือด [มีความหมายเหมือนกับ infarction ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infarctกล้ามเนื้อตาย, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, ตาย, การขาดแคลนเลือดมาเลี้ยง, การตาย, ขาดเลือดเลี้ยง, ขาดเลือดมาเลี้ยง, การขาดเลือดเลี้ยง, เนื้อเยื่อตายจากการขาดเลือด [การแพทย์]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Infarkt {m} | Infarkte {pl}infarct | infarcts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infarct \In*farct"\, n. [See {Infarce}.]
   1. (Med.) An obstruction or embolus in one of the blood
    vessels.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Med.) The morbid condition of a limited area resulting
    from such obstruction; also, the localized necrotic (dead)
    tissue resulting from such obstruction; as, a hemorrhagic
    infarct.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infarct
   n 1: localized necrosis resulting from obstruction of the blood
      supply [syn: {infarct}, {infarction}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top