ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-inebriation-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inebriation, *inebriation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inebriation (n) ˈɪnˌiːbrɪˈɛɪʃən (i1 n ii2 b r i ei1 sh @ n)
inebriations (n) ˈɪnˌiːbrɪˈɛɪʃənz (i1 n ii2 b r i ei1 sh @ n z)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drunkenness; ebriety; inebriationความเมา (เหล้า) [ มีความหมายเหมือนกับ inebriety ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ebriety; drunkenness; inebriationความเมา (เหล้า) [ มีความหมายเหมือนกับ inebriety ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inebriation; drunkenness; ebrietyความเมา (เหล้า) [ มีความหมายเหมือนกับ inebriety ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rausch { m }inebriation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inebriation \In*e`bri*a"tion\, n. [L. inebriatio.]
   The condition of being inebriated; intoxication;
   figuratively, deprivation of sense and judgment by anything
   that exhilarates, as success. --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]
 
      Preserve him from the inebriation of prosperity.
                          --Macaulay.
 
   Syn: See {Drunkenness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inebriation
   n 1: habitual intoxication; prolonged and excessive intake of
      alcoholic drinks leading to a breakdown in health and an
      addiction to alcohol such that abrupt deprivation leads to
      severe withdrawal symptoms [syn: {alcoholism}, {alcohol
      addiction}, {inebriation}, {drunkenness}]
   2: a temporary state resulting from excessive consumption of
     alcohol [syn: {drunkenness}, {inebriation}, {inebriety},
     {intoxication}, {tipsiness}, {insobriety}] [ant: {soberness},
     {sobriety}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top