ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-impractically-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impractically, *impractically*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impractical(adj) ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้งานจริง, See also: ที่ใช้งานไม่ได้, Syn. unrealistic, unworkable, Ant. practical, realible, workable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impractical(อิมแพรค' ทิเคิล) adj. ทำไม่ได้, ปฏิบัติไม่ได้, จัดการไม่ได้, เพ้อฝัน., See also: impracticality, impracticalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์, เพ้อฝัน, ทำไม่ได้, ไม่ได้ผลจริง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impracticalHis impractical proposal astonished us all.
impracticalHis plan struck them as impractical.
impracticalHis theory was at loss of impractical.
impracticalShe thought the plan was fine but impractical.
impracticalThe committee rejected the proposal on the ground that it was impractical.
impracticalThe plan was rejected as being impractical.
impracticalWe all consider that your idea is impractical.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ไม่สะดวก[chai mai sadūak] (adj) EN: impractical  FR: peu pratique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPRACTICAL IH2 M P R AE1 K T AH0 K AH0 L
IMPRACTICAL IH2 M P R AE1 K T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impractical (j) ˈɪmprˈæktɪkl (i1 m p r a1 k t i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
削足适履[xuē zú shì lǚ, ㄒㄩㄝ ㄗㄨˊ ㄕˋ ㄌㄩˇ, / ] to cut the feet to fit the shoes (成语 saw); to force sth to fit (as to a Procrustean bed); impractical or inelegant solution, #98,036 [Add to Longdo]
迂阔[yū kuò, ㄩ ㄎㄨㄛˋ, / ] high sounding and impractical; high flown nonsense, #162,085 [Add to Longdo]
迂儒[yū rú, ㄩ ㄖㄨˊ, ] unrealistic; pedantic and impractical, #335,970 [Add to Longdo]
迂拙[yū zhuō, ㄩ ㄓㄨㄛ, ] stupid; impractical, #492,585 [Add to Longdo]
迂论[yū lùn, ㄩ ㄌㄨㄣˋ, / ] unrealistic argument; high flown and impractical opinion, #793,008 [Add to Longdo]
迂滞[yū zhì, ㄩ ㄓˋ, / ] high-sounding and impractical [Add to Longdo]
迂远[yū yuǎn, ㄩ ㄩㄢˇ, / ] impractical [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unmöglichkeit { f }impracticality [Add to Longdo]
Unmöglichkeiten { pl }impracticalness [Add to Longdo]
unpraktisch { adj }impractical [Add to Longdo]
unpraktisch { adv }impractically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
机上空論[きじょうくうろん, kijoukuuron] (n) impractical desktop theory (proposition); unworkable idea; an idea that isn't worth the paper it's written on [Add to Longdo]
空理空論[くうりくうろん, kuurikuuron] (n) impractical or useless theory [Add to Longdo]
書生論[しょせいろん, shoseiron] (n) impractical argument [Add to Longdo]
非実際的[ひじっさいてき, hijissaiteki] (adj-na) impractical; unpractical [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top