ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-i can-

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: i can, *i can*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe you know where I can stay.บางทีคุณอาจจะรู้ว่าฉันสามารถ อยู่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I can try.โอ้ย.. เรื่องขี้หมา The Great Dictator (1940)
I can spare one.ผมจะยอมสละเวลา The Great Dictator (1940)
Maybe if I save my money I can have a barbershop some day.บางที่ถ้าฉันเก็บออมเงิน ฉันอาจมีร้านตัดผมของตัวเอง.. ซักวัน The Great Dictator (1940)
But I can never save. Money slips through my fingers.แต่ฉันไม่เคยเก็บออมได้เลย คนหาเช้ากินค่ำอย่างฉัน The Great Dictator (1940)
I can move!ฉันจะย้าย! Pinocchio (1940)
I can talk!ฉันสามารถคุยได้! Pinocchio (1940)
I can walk!ฉันเดินได้! Pinocchio (1940)
- Yes, and I can move too!ใช่และฉันจะย้ายด้วย! Pinocchio (1940)
Why, I can see your name in lights, lights six feet high.ทำไมฉันสามารถเห็นชื่อของ คุณในไฟ ไฟสูงหกฟุต Pinocchio (1940)
I got no strings so I can have funฉันได้สตริงไม่ดังนั้นฉัน สามารถมีความสนุกสนาน Pinocchio (1940)
There, this will be your home, where I can find you always.มีนี้จะเป็นบ้านของคุณ ที่ฉันสามารถหาคุณเสมอ Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
i canA ballet theater is a place in which I can study motion well.
i canAdmitting what you say, I cannot agree with you.
i canA feeling I can't hide.
i canAfter reading his books I feel I can construct a house.
i canA-ha-ha ... sorry. I forgot my contacts, Unless I'm right here I can't see it.
i canAll I can do is to do my best.
i canAll I can do is to give her advice.
i canAll I can do is to work silently.
i canAll I can hear.
i canAll I can think about is next month's vacation. I haven't been on one in so long.
i canAll the houses in this neighborhood look so much alike that I can't tell them apart.
i canAll you do is string together a bunch of farfetched ideas. I can't understand a word of it.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Das kann ich nicht versprechen.I can give no such undertaking. [Add to Longdo]
Das mache ich im Schlaf.I can do it on my head. [Add to Longdo]
Er/Sie kommt vom Lande.I can smell the gumleaves. [Austr.] [Add to Longdo]
Ich kann es schon verkraften.I can take it. [Add to Longdo]
Ich kann daraus nicht klug werden.I can make nothing of it. [Add to Longdo]
Ich kann das aus dem Effeff.I can do that standing on my head. [Add to Longdo]
Ich kann das aus dem Effeff.I can do that with both hands tied. [Add to Longdo]
Ich kann ein Lied davon singen.I can tell you a thing or two about it. [Add to Longdo]
Ich kann es allein tun.I can do it by myself. [Add to Longdo]
Ich kann es mir kaum leisten.I can ill afford it. [Add to Longdo]
Ich komme mit weniger aus.I can manage with less. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top