ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hewer-

HH Y UW1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hewer, *hewer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HEWER HH Y UW1 ER0
CHEWER CH UW1 ER0
CHEWERS CH UW1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hewer (n) hjˈuːər (h y uu1 @ r)
hewers (n) hjˈuːəz (h y uu1 @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kauer { m }chewer [Add to Longdo]
Degenschnabel-Baumsteiger { m } [ ornith. ]Scimitar-billed Woodhewer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Hewer \Hew"er\, n.
     One who hews.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hewer
      n 1: a person who hews

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top