ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hacksaw-

HH AE1 K S AO2   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hacksaw, *hacksaw*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hacksaw[N] เลื่อยตัดโลหะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hacksawn. เลื่อยตัดโลหะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hacksaw (n ) เลือยตัดโลหะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got a gallon of bleach,a tarp and a hacksaw in the trunk of my car.ฉันมีน้ำยาฟอกขาวแล้วก็เลื่อย อยู่ที่หลังรถฉัน Fire/Water (2007)
Hey, see that hacksaw over there in that toolbag?เฮ้ เห็นเลื่อยตรงกระเป๋าเครื่องมือนั่นมั้ย Guts (2010)
Dale's hacksaw sure as hell won't do it.เลื่อยของเดลใช้ไม่ได้หรอก Guts (2010)
You are like one of those things that sticks to the side of boats that can only be removed with a hacksaw or something.เธอก็เหมือนพวกที่เกาะติดอยู่ตามข้างๆเรือ มันจะออกได้ ก็ต้องมีเลื่อยตัดเหล็ก หรืออะไรประมานนั้น If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
The guy's not gonna show up dragging a hacksaw behind him.สังเกตอะไร Pay It Forward (2013)
That's our objective. Hacksaw Ridge.นั่นคือเป้าหมายของเรา เลื่อยริดจ์ Hacksaw Ridge (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื่อยเหล็ก[n.] (leūay lek) EN: hacksaw   FR: scie à métaux [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HACKSAW HH AE1 K S AO2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hacksaw (n) hˈæksɔː (h a1 k s oo)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bügelsägeblatt {n}hacksaw blade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hacksaw
      n 1: saw used with one hand for cutting metal [syn: {hacksaw},
           {hack saw}, {metal saw}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top