ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-geneticist-

JH AH0 N EH1 T AH0 S AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: geneticist, *geneticist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geneticist(n) นักพันธุศาสตร์, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
geneticistนักพันธุศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geneticistนักพันธุศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A respected professor, a brilliant geneticist but he had clearly lost touch with reality.เป็นศาสตราจารย์ที่น่านับถือ นักพันธุศาสตร์อัจฉริยะ แต่เขาหลุดจากความเป็นจริง Chapter One 'Genesis' (2006)
We had geneticists determine the perfect gene pool to repopulate.เราให้นักพันธุกรรมศาสตร์ เลือกยีน ที่ดีที่สุดสำหรับการขยายเผ่าพันธ์ 2012 (2009)
Look, a while back, I had some medical issues-- headaches--and there was a geneticist that I reached out to.ฟังนะ ไม่นานมานี้ ผมมีปัญหาด้านการแพทย์ ปวดหัวน่ะ ผมติดต่อนักพันธุศาสตร์คนนึงอยู่ God Complex (2012)
Look, a while back, I had some medical issues-- headaches--and there was a geneticist that I reached out to.ฟังนะ ไม่นานมานี้ ผมมีปัญหาเรื่องการแพทย์ ปวดหัวน่ะ... ผมเลยได้ติดต่อ กับนักพันธุศาสตร์คนนึง Zugzwang (2013)
There are a lot many geneticists with that name, but Dr. Maeve Donovan took a sabbatical from Mendel University 10 months ago.มีนักพันธุศาสตร์ชื่อนี้ไม่มากนัก แต่ ดร.เมฟ โดโนแวน ขอลาหยุด จาก ม.เมนเดลเมื่อ 10 เดือนก่อน Zugzwang (2013)
He's the geneticist I tried to find when I first started looking for a cure, until I realized he's the one who created Muirfield.เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางพันธุกรรม ผมเคยพยายามหาเขา ตอนที่ผมเริ่มมองหาวิธีการรักษา จนกระทั่งผมมารู้ว่า เขาเป็นหนึ่งในพวกที่ก่อตั้งองค์กรมัวร์ฟิลด์ Who Am I? (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GENETICIST JH AH0 N EH1 T AH0 S AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
geneticist (n) ʤˈɪnˈɛtɪsɪst (jh i1 n e1 t i s i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genetiker { m }; Genetikerin { f }; Genwissenschaftler { m }; Genwissenschaftlerin { f } | Genetiker { pl }geneticist | geneticists [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  geneticist \ge*net"i*cist\ n.
     a scientist who specializes in genetics.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  geneticist
      n 1: a biologist who specializes in genetics

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top