ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-disoriented-

D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T IH0 D   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disoriented, *disoriented*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disorientedสับสน,การรู้จักกาลเวลาสถานที่และบุคคลเสียไป,จิตฉงนงุนงง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Has she been disoriented? Confused?เธอบอกว่าเห็นผู้ชาย ในห้องของเธอ City of Angels (1998)
The next thing I knew I Was waking up in a hospital bed, bleary and disoriented.สิ่งที่ฉันรู้ต่อมาก็คือ ฉันตื่นขึ้นบนเตียงในโรงพยาบาล หัวมึนไปหมด Resident Evil: Degeneration (2008)
She seemed totally disoriented, babbling.เธอมีอาการบ่นไม่ได้ศัพท์ตลอดเลย Mirror, Mirror (2008)
people who are going through this... to be disoriented.. to be unsure of what he saw.. even delusional.แต่,มันไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับ.. Passengers (2008)
Temperature goes up a fraction of a degree, makes them disoriented?อุณหภูมิสูงขึ้นนิดหน่อย จะทำให้มันสับสนงั้นหรอ The Happening (2008)
Disoriented? Out of control?สับสน หรือ ควบคุมตัวเองไม่ได้ Sex and Violence (2009)
He came in dehydrated and disoriented but once we gave him fluids he stabilized pretty quickly.แต่หลังจากที่เราให้อาหารเหลวกับเขา เขาก็ฟื้นตัวไ้ด้ค่อนข้างเร็วมาก Bit by a Dead Bee (2009)
I'd say he's weak, probably disoriented.ผมบอกได้ว่า เขาค่อนข้างอ่อนแอ Snap (2009)
Do you frequently become confused and disoriented when conducting your spatter analysis, Mr. Morgan?คุณมักจะสับสน และหลงๆแบบนี้บ่อยหรอ? ตอนที่ทำการวิเคราะห์ รอยกระจายอยู่น่ะ คุณมอร์แกน? Living the Dream (2009)
[laughs] You're still a little disoriented from the time slips, aren't you?คุณยังคงไม่คุ้นชิน กับการเลื่้อนไหลของเวลา ใช่มั้ย? Momentum Deferred (2009)
He will become severely disoriented.เขาจะทรงตัวแทบไม่อยู่ Of Human Action (2009)
She is somewhat disoriented, but she doesn't appear drunk.บางทีเธอดูมึนงง แต่ก็ไม่ได้ดูเมาเหล้าค่ะ Frankie & Alice (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISORIENTED    D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disoriented    (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɪd (d i1 s oo1 r i@ n t i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disoriented \disoriented\ adj.
   1. having lost one's bearings physically or mentally. I
    frequently find myself disoriented when I come up out of
    the subway;the anesthetic left her completely disoriented
 
   Syn: confused, lost.
     [WordNet 1.5]
 
   2. socially disoriented; withdrawn from social interactions.
 
   Syn: alienated, anomic.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disoriented
   adj 1: having lost your bearings; confused as to time or place
       or personal identity; "I frequently find myself
       disoriented when I come up out of the subway"; "the
       anesthetic left her completely disoriented" [syn:
       {confused}, {disoriented}, {lost}]
   2: socially disoriented; "anomic loners musing over their fate";
     "we live in an age of rootless alienated people" [syn:
     {alienated}, {anomic}, {disoriented}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top