ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dismally-

D IH1 Z M AH0 L IY0   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dismally, *dismally*
CMU English Pronouncing Dictionary
DISMALLY    D IH1 Z M AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dismally    (a) dˈɪzməliː (d i1 z m @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismally \Dis"mal*ly\, adv.
   In a dismal manner; gloomily; sorrowfully; uncomfortably.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dismally
   adv 1: in a cheerless manner; "in August 1914 , there was a
       dismally sentimental little dinner, when the French,
       German, Austrian and Belgian members of the committee
       drank together to the peace of the future" [syn:
       {dismally}, {drearily}]
   2: in a dreadful manner; "as he looks at the mess he has left
     behind he must wonder how the Brits so often managed to
     succeed in the kind of situation where he has so dismally
     failed" [syn: {dismally}, {dreadfully}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-dismally ( D IH1 Z M AH0 L IY0)-

 


  

 
dismally
 • /D IH1 Z M AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /d'ɪzməliː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top