ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-adamantly-

AE1 D AH0 M AH0 N T L IY0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adamantly, *adamantly*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But they adamantly denied that any prosecution was in any...แต่เขาปฏิเสธหนักแน่นว่า \ ไม่มีการฟ้องร้องใดๆที่... Unforgiven (2011)
The Kol I remember was adamantly against hell on earth.จำได้ว่านายเคยยืนกรานต่อต้านนรกบนดิน Graduation (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAMANTLY AE1 D AH0 M AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adamantly (n) ˈædəmənjliː (a1 d @ m @ n y l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  adamantly
      adv 1: inflexibly; unshakably; "adamantly opposed to the
             marriage"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top