ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-acervate-

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: acervate, *acervate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acervate(อะเซอ' เชท) adj. งอกเป็นกลุ่ม

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acervate \A*cer"vate\, v. t. [L. acervatus, p. p. of acervare to
   heap up, fr. acervus heap.]
   To heap up. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acervate \A*cer"vate\, a.
   Heaped, or growing in heaps, or closely compacted clusters.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acervate
   adj 1: pertaining to a growth of fungi that forms a heaped-up
       mass; "acervate fungous sporophores"

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-acervate -

 


  

 
acervate
 • (อะเซอ' เชท) adj. งอกเป็นกลุ่ม [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top