Search result for

*yuppie*

(55 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: yuppie, -yuppie-
Possible hiragana form: *ゆっぴえ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To turn it into another yuppie fusion bar.เพื่อเปลี่ยนมันเป็นบาร์ของพวกยิปปี้ Chuck in Real Life (2008)
Some yuppie creamed her up at the streams.บ้างก็มีน้ำของสาวยิปปี้ที่ลำธาร Pilot (2008)
So, what is he, like a former hippie, current yuppie spoon-feeding the masses the same old garbage?งั้นพ่อคุณเป็นแบบอดีตฮิปปี้งั้นหรอ คงแบบยัปปี้มากกว่า ให้มวลชนได้อิ่มหนำ ในถังขยะใบเก่า Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
All they see are yuppies down here.HENRY: Fuck. The Town (2010)
It just means a yuppie. Someone who's not from Charlestown, that's all.Not really. The Town (2010)
-A yuppie. -Yeah.I watch a lot of CSI. The Town (2010)
- Fucking yuppie.- นิ้วมึงด้วนแน่ The Divide (2011)
You are a yuppie wimp and I'm a martial arts expert who grew up penniless on the streets.ไอ้ลูกเศรษฐีขี้หด ฉันเป็นยอดนักสู้ที่โตมาข้างถนนโว้ย The Green Hornet (2011)
Mostly yuppies like you two, some, uh, artsy types, and we got a few working-class folks living under rent control.บางคนก็เป็นพวกศิลปิน มีพวกคนทำงานที่ได้เงินช่วยค่าเช่าอยู่นิดหน่อย Pilot (2012)
About 5 miles. Half thrift store, half yuppie mart.อยู่ห่างไป 5 ไมล์ เป็นร้านขายของทั้งของเก่าและใหม่ The Lesson (2012)
Joey got to go to college. Its' so gross, how dad's proud of him for being a yuppie.โจอี้ก็เข้าวิทยาลัยนะ โจอี้ฉลาดนี่นา Endgame (2013)
In a yuppie sort of way...คิดในเรื่องแบบนั้นสิ... Hush Hush (2013)
What the fuck are you doing, you fucking yuppie?สิ่งที่เพศสัมพันธ์ที่คุณทำคุณ yuppie ร่วมเพศ? Pulp Fiction (1994)
Yuppie greed is back, my friend.ความตะกละสมัยฟองสะบู่กลับมาแล้ว 10 Things I Hate About You (1999)
Do we come off as paranoid yuppies or something?พวกเราดูเหมือนคนหวาดระแวงเหรอ? Juno (2007)
In those days if 5 yuppies smoked a bowl after their poached salmon well, it was Z's weed, guaranteedในวันเหล่านี้ 5 หนุ่มคนทำงานมักมาดูดกัญชากัน หลังจากการจับปลาแซลมอน กัญชาของซี รับประกันได้เลย Bobby Z (2007)
come on,if you could wish yourself back, you know, before it all started... think about it -- you'd be some big yuppie lawyer with a nice car and a white picket fence.ลองดูสิ ถ้านายขอให้กลับไปเป็นเหมือนก่อนได้ เหมือน... ตอนที่ก่อนจะเกิดเรื่องน่ะ Wishful Thinking (2008)
Another yuppie turns to the dark side.อีักหนึ่งคนธรรมดา ที่เข้าสู่ด้านมืด Our Father (2008)
What does he need that Madison Avenue preppy junk for?Wofür braucht er diesen Madison-Avenue-Yuppiemüll? Moscow on the Hudson (1984)
We're just your basic couple of upwardly mobile yuppies.Wir sind ein ganz normales Yuppie-Ehepaar. The Monster: Part 1 (1985)
The yuppie?Der YuppieThe Man with One Red Shoe (1985)
Because I'm sick of being sensitive! I'm sick of you... and sick of being trapped here with a bunch of middle-class yuppies... who have nothing better to do with their money than come here and listen to you babble!Ich habe die Schnauze voll vom sensibel sein und von dir und von diesen bescheuerten Yuppies, die nichts Besseres zu tun haben, als dein Geschwätz anzuhören! Sensitive Steele (1986)
You look like a damn yuppie or something.Du siehst wie 'n Yuppie aus! Down and Out in Beverly Hills (1986)
He's a yuppie, but he's so nice.Er ist ein Yuppie, aber ein netter. Pretty in Pink (1986)
No yuppies.Keine Yuppies. Salvador (1986)
I can't take these yuppie women.- Ich kann diese Yuppie-Frauen nicht leiden. Salvador (1986)
Another yuppie in a fucking Oldsmobile.- Noch ein Yuppie in 'nem Oldsmobile... Salvador (1986)
This town is full of goddamn yuppies.Scheiße, diese Stadt ist voller beschissener Yuppies! Salvador (1986)
Yuppie town!Yuppie Town! Salvador (1986)
It's your yuppie liberal bullshit...- Es ist dein liberaler Yuppie-Bullshit. Bullshit! Salvador (1986)
Yuppies do a standup from the Camino Real, they think they got the story.Scheiß Yuppies, machen 'ne Aufzeichnung aufm Dach des Camino Real und denken, sie wüssten alles. Salvador (1986)
- Oh, yuppie baby.- Oh, Baby-YuppieOur Very First Night (1987)
Aren't all your friends yuppie success stories?- Deine Freunde sind Yuppies. Badge of Honor (1988)
In case you haven't heard, the yuppies are breeding like guppies in these parts.In dieser Gegend vermehren sich die Yuppies wie die Karnickel. Rock the Cradle (1988)
Just a little yuppie game play, huh?Nur ein kleines Yuppiespielchen, hm? Guys and Dolls (1988)
Charles, you're lucky the yuppies are buying condos so you can afford what I'm going to have to do to this place.Yuppies kaufen Eigentumswohnungen... und Sie haben die Mittel, diese zu renovieren. Beetlejuice (1988)
They loved your mother's furniture. They said it was quaint.Ich hatte zwei Yuppies zur Untermiete. Cocktail (1988)
I am the world's first yuppie poet.Ich bin der erste Yuppie-Poet der Welt! Cocktail (1988)
Hello pedestrians, city folk urban professionals.Ihr da, Fußgänger, Stadtbewohner... berufstätige Yuppies. Short Circuit 2 (1988)
And what if you're afraid to walk the streets at night? What if you see yuppies getting rich while you're standing in the unemployment line?Und wie finden Sie es, wenn Yuppies immer reicher werden, während Sie zu den Arbeitslosen zählen? Talk Radio (1988)
Ungrateful larvae.Undankbare Yuppies. Ghostbusters II (1989)
Trifle yuppy.- Nicht zu yuppiemäßig? Nuns on the Run (1990)
A bunch of yuppie condos.Appartements für Yuppies. State of Grace (1990)
They kick out the Irish to build yuppie nests.Sie vergraulen Iren und bauen für Yuppies. State of Grace (1990)
Yuppies gotta be thicker than the rats and the roaches.Die Yuppies sind noch dümmer als Ratten und Schaben. State of Grace (1990)
The neighbourhood's disappearing in a tide of yuppies and dog shit.Unser Viertel ertrinkt sowieso in Yuppies und Hundescheiße. State of Grace (1990)
I don't know what it is, but you're not the typical anal yuppie I guess I was expecting.Ich weiß nicht, aber Sie sind nicht das typische Yuppie-Arschloch, das ich erwartete. Taking Care of Business (1990)
Sort of like Purina Yuppie Chow. Ha-ha-ha.Fast so eine Art Yuppie-Frolic. Three Men and Another Baby (1990)
This yuppie psychic routine just doesn't cut it.Diese Yuppie-Medium-Nummer zieht bei mir nicht. The First Power (1990)
Yuppie criminals.Yuppie-Kriminelle. Dark Angel (1990)

CMU English Pronouncing Dictionary
YUPPIE    Y AH1 P IY0
YUPPIES    Y AH1 P IY0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Yuppie {m}; junger, karrierebewusster Mensch | homosexueller Yuppieyuppie; young urban professional; young upwardly mobile professional | guppy; gay urban professional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヤッピー[, yappi-] (n,adj-no) yuppie; young urban professional [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 yuppie \yup"pie\, yuppy \yup"py\(y[u^]p"p[y^]), n. [young urban
   professional + -ie.]
   an ambitious young adult, usually college-educated, living in
   or near a large city, with a professional career and an
   affluent lifestyle. The "u" in the word is sometimes
   interpreted as meaning "upwardly mobile".
   [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top