ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*yahi*

Y AA1 HH IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: yahi, -yahi-
Possible hiragana form: *やひ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
but I'm Kamada YahikoAber ich bin Kamada Yahiko! Warriors of the Rainbow: Seediq Bale I (2011)
I am Yahiko Myojin, defender of the weak!- Yahiko Myojin! Der Verteidiger der Schwachen. Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)
Yahiko...Yahiko? Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)
Yahiko Myojin.Das ist Myojin Yahiko. Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)
- Yahiko...- Yahiko. Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)
Yahiko?Yahiko? Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)
- Can't sit around...oi, Yahiko, let's go!Yahiko, komm mit! Aber wohin? Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends (2014)
Yahiko!Yahiko! Yahiko! Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends (2014)
I'll leave Kaoru and Yahiko in your care.Pass auf Kaoru und Yahiko auf. Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends (2014)
- Yahiko.- Yahiko. Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends (2014)
Step in!Yahiko, geh richtig rein. Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno (2014)
Yahiko, will you hang these out?- Yahiko, hängst du das bitte auf? - Mache ich. Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno (2014)
You too, Yahiko!Du auch noch, Yahiko. Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno (2014)
I am Yahiko Myojin, samurai of Tokyo!Ich bin Myojin Yahiko, ein Samurai aus Tokyo! Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno (2014)
Nabil Moustafa, Yahia Cabat.Nabil Moustafa, Yahia Cabat. 24 Days (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
YAHI Y AA1 HH IY0

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ヒマラヤヒラタケ[ひまらやひらたけ, himarayahiratake] (n) เห็ดนางฟ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
高野聖[こうやひじり, kouyahijiri] (n) (1) Mt. Koya missionary (usu. low-ranking monks); (2) (uk) (See 田鼈) Lethocerus deyrollei (species of giant water bug) [Add to Longdo]
八尋[やひろ, yahiro] (n,adj-no) (arch) great length; great size [Add to Longdo]
八尋殿[やひろどの, yahirodono] (n) (arch) grand palace [Add to Longdo]
野卑[やひ, yahi] (adj-na,n,adj-no) vulgarity; meanness [Add to Longdo]
野鄙[やひ, yahi] (adj-na,n) vulgar; base; mean [Add to Longdo]
冷や冷や[ひやひや, hiyahiya] (adv,n,vs) feeling chilly; being fearful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Yahi
   n 1: a member of an extinct North American Indian people who
      lived in northern California
   2: the Yanan language spoken by the Yahi

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top