Do you mean %wös%?
Search result for

*woes*

(40 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: woes, -woes-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woesome(โว'เซิม) adj. =woeful

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're blaming your woes to a dead man.คุณกำลังโยนความผิดให้กับคนที่ตายไปแล้ว Passengers (2008)
One night after the club closes, they're all together talking about their money woes until our High School chemistry teacher cracks a smile and says, "well, we could always make meth."คีนนึงหลังจากคลับเลิก พวกเขาก็สุมหัวกัน ถกกันเรื่องปัญหาการเงิน จนกระทั่งครูเคมี มัธยมฉีกยิ้ม A Deadly Affair (2010)
Isn't this the point where the world-weary barkeep absentmindedly wipes down the bar and coaxes the woes out of the troubled patron?นี่ไม่ใช่วิธีที่บาเทนเดอร์เบื่อโลก เช็ดผ้าทำความสะอาดบาร์ ใช้ปลอบใจลูกค้าประจำที่กำลังมีปัญหาหรอกใช่ไหม The Toast Derivation (2011)
They give the great a chance at glory, and the lowly a respite from their woes.พวกเขาได้โอกาส สำหรับเกียรติยศ ชาวบ้านก็จะได้คลาย ความทุกข์โศก Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
I really wanna hear about your working girl woes, but...ฉันก็อยากจะฟังเรื่อง ความทุกข์ของสาวทำงานหรอกนะ แต่ The Fasting and the Furious (2011)
Questions about Prescients n' their woesome ship poured thick n' fast.Ι wоuld lіkе tо аѕk аbоut thе іnfаmоuѕ Yооnа-939. Cloud Atlas (2012)
These are the investors chirping the loudest about that rumored S.E.C. investigation and your father's marital woes.คนเหล่านี้คือนักลงทุน เกี่ยวกับที่ร่ำลือ S.E.C. การสอบสวน และพ่อของคุณสมรส Chaos (2012)
Well, I'm sorry to bother you with the woes of a tiny harbour.ขอโทษที่กวนใจคุณ ด้วยเรื่องทุกข์ของท่าเรือเล็กๆ The Grand Seduction (2013)
I can turn... straw into gold and solve all your woes.ฉันสามารถเปลี่ยน... ฟางข้าวเป็นทอง และแก้ปัญหาให้ท่านได้ The Miller's Daughter (2013)
I'm afraid she was merely listening to an old man's woes.ท่าทางเธอจะหลงประสบการณ์คนแก่ Snowden (2016)
A true disciple Knows another's woesคนดีแท้จริง จะคิดถึงความทุกข์คนอื่น Gandhi (1982)
So, for the veteran southpaw, his summer of woes continues.สำหรับสิงห์อีซ้าย ฤดูร้อนแห่งความเศร้าดำเนินต่อไป Field of Dreams (1989)
- And forget all your woes- แล้วลืมความเศร้าของคุณ Anastasia (1997)
- "Or is it because you are not here?" - "I won't sigh for your woes.-"หรือเป็นเพียงแค่ฉันไม่มีคุณเท่านั้น" -"อย่าคิดนะว่าผมจะเวทนาคุณ The Red Violin (1998)
Why speak of all your sadness or of life's painful woesอย่าพร่ำบ่นถึงความเศร้าโศก หรือความเจ็บปวดใดในชีวิต Spirited Away (2001)
Dad, if you want to blame someone for LuthorCorp's woes, why don't you lookin' the mirror?Dad, if you want to blame someone for luthorcorp's woes, ทำไมพ่อไม่ดูในกระจก ละ Crusade (2004)
Pack up your woes and worries never you mindPack up your woes and worries never you mind Footrot Flats: The Dog's Tale (1986)
And Woessner?Und Woessner? The Minister (2011)
Anyone but Woessner.Bloß nicht Woessner. The Minister (2011)
Unlike Woessner.Anders als Woessner. The Minister (2011)
Woessner works.Woessner passt gut. The Minister (2011)
Woessner then.Dann Woessner. The Minister (2011)
Woessner's the man you need in the station deal.Woessner ist genau der Richtige für den Bahnhofsdeal. The Minister (2011)
I know Woessner...Ich kenne Woessner... The Minister (2011)
Come in, Woessner!Komm rein, Woessner! The Minister (2011)
Woessner runs international development.Woessner macht internationale Entwicklung. The Minister (2011)
You were with Woessner last night.Woessner war bei dir. The Minister (2011)
Yes, I was with Woessner.Ja, Woessner war da. The Minister (2011)
Cares and woes; nose."Cares and woes", nose. Cockneys vs Zombies (2012)
♪ Goin' down to South Park, gonna leave my woes behind ♪~ Goin' down to South Park, gonna leave my woes behind ~ Truth and Advertising (2015)
♪ Goin' down to South Park, gonna leave my woes behind ♪~ Goin' down to South Park, gonna leave my woes behind ~ PC Principal Final Justice (2015)
...which connects with my sleeping quarters.... woeseineTür zu meiner Kabine gibt. The Sea Chase (1955)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
woesLove is a sickness full of woes, All remedies refusing.

CMU English Pronouncing Dictionary
WOES    W OW1 Z
WOESTE    W OW1 S T
WOESSNER    W OW1 S N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woes    (n) (w ou1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leid {n} | Leiden {pl}woe | woes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解脱[げだつ, gedatsu] (n,vs) being liberated from earthly desires and the woes of man; (reaching) nirvana; moksha; mukti [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top