ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*walk through*

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: walk through, -walk through-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
walk through[PHRV] เดินผ่าน
walk through[PHRV] ฝึกซ้อมคิวการเดิน (ก่อนพูดบท)
walk through[PHRV] สอบผ่านได้ง่าย, Syn. breeze through

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
walk throughตรวจตลอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With a gun in our hand we walk through the forest.ด้วยปืนอยู่ในมือของเรา เราเดินผ่านป่า Idemo dalje (1982)
Every time I walk through these doors, I feel like I'm home.ทุก ๆ ครั้งที่ฉันเดินผ่านประตูเข้ามา ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันอยู่บ้าน. Mannequin (1987)
Yea, though I walk through the valley of evil I shall fear no death.ถึงข้าจะเดินฝ่าเข้าไปในหุบเขาปีศาจ ข้าก็ไม่กลัวความตาย Casualties of War (1989)
Walk through my doorwayเดินผ่านประตูของฉัน In the Name of the Father (1993)
I may be stoned on grass and Prozac but... you walk through our life dead.ต่อให้ฉันติดกัญชายาเมา คุณก็ไม่มีวันสนใจใยดี Heat (1995)
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death-แม้นว่าข้าจะดำเนินไปตามหว่างเขา... Titanic (1997)
"Yea, though I walk through the valley of the shadow of deathแม้ข้าต้องเดินผ่านหุบเขาดำทะมึน The Legend of 1900 (1998)
Go take a walk through the brothels of Sicily.ไปเดินเล่นที่ซ่องแถวซิซิลีไป๊ Malèna (2000)
- Oh, uh, shall we walk through the park?เราเดินตัดสวนไปดีมั้ย ดี The Time Machine (2002)
- Shall we walk through the park?เราเดินตัดสวนไปดีมั้ย ไม่ The Time Machine (2002)
How can you walk through life pretending you're happy?ทำไมคุณถึงได้ทำเป็นว่า ชีวิตของคุณมันมีความสุขนัก Saw (2004)
How can you walk through life pretending you're happy?ทำไมคุณถึงได้ทำเป็นว่า ชีวิตของคุณมันมีความสุขนัก Saw (2004)
- Walk through the jungle in the dark.- เดินลุยป่าตอนกลางคืน Tabula Rasa (2004)
We faced a two-day walk through open terrain patrolled by the enemy.เราต้องเผชิญหน้ากับการเดินทางถึง 2 วัน เข้าไปในเขตแดนที่มีศัตรูอยู่อย่างหนาแน่น The Great Raid (2005)
These men are my responsibility from the minute they walk through those walls to the time that they've paid their debt to society, I'm responsible for them.คนพวกนี้เป็นความรับผิดชอบของฉัน ตั้งแต่นาทีที่พวกเขาเดินผ่านกำแพงนี่มา จนกว่าพวกเขาจะได้ใช้หนี้ให้สังคมจนเสร็จ ผมจะรับผิดชอบพวกเขาเอง English, Fitz or Percy (2005)
I mean, you can walk through walls, you know.เถอะน่า X-Men: The Last Stand (2006)
And you're able to do something special that no one else in the world can do, which you can walk through those doors, hold your heads up high and call yourselves Mustangs!สามารถทำสิ่งพิเศษ ที่ไม่มีใครในโลกทำได้ สามารถก้าวออกไปออกจากประตู ด้วยความภาคภูมิใจ และเรียกตัวเองว่ามัสแตงส์ Gridiron Gang (2006)
basically, we can walk through walls.Or at least pay me back my half. I just really need the money. Deja Vu (2006)
But open it, and walk through it, and pain becomes truth.แต่การเปิด และเดินเข้าไป ความเจ็บปวดจะกลายเป็นความจริง Waiting to Exhale (2007)
My dad could walk through walls.พ่อผมเดินทะลุกำแพงได้ Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
They walk through that door, you don't say nothing.เกาะกันไว้ อย่าปริปากอะไรทั้งนั้น Transformers (2007)
- Walk through the door.- เดินผ่านประตูมา 1408 (2007)
Will you display the wounds of martyrdom and walk through the gates of heaven?คุณจะเผยให้เห็นบาดแผล_BAR_ แห่งความเสียสละ_BAR_ แล้วก้าวเข้าสู่ประตูสวรรค์ Rendition (2007)
My brother can't walk through walls.เรากำลังรออะไรครับ? Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
Hey, you walk through that door with sammy on the other side, you'll never need air again.เฮ้ย ถ้าแกเดินออกประตูนั่น ที่มีแซมมี่อยู่อีกฝั่งล่ะก็ แกจะไม่ได้สูดอากาศอีกเลย Bang and Burn (2007)
That doesn't mean you can just walk through it.ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณเข้ามาได้ Henry Poole Is Here (2008)
Chuck and Sarah are gonna walk through that door, they're going to be as happy as can be, and everything's going to be fine.ชัคกับซาร่าห์จะเดินมาที่ประตู พวกเขาจะมีความสุขมากๆ และทุกอย่างจะไปได้สวย Chuck Versus the Gravitron (2008)
When Scofield and Burrows walk through the door, give them an opportunity to surrender.เมื่อสกอฟิล และ เบอร์โร เดินผ่านประตู Quiet Riot (2008)
When Scofield and Burrows walk through, give them an opportunity to surrender.เมื่อ สโคฟิลด์ และ เบอร์โรวส์ เดินผ่านเข้าประตูมา ให้โอกาสพวกมันยอมจำนน Selfless (2008)
You open it it's too easy to walk through it a second time.เปิดมันเมื่อไหร่ มันจะง่ายเกินไป ที่จะเดินเข้าไปอีกเป็นครั้งที่ 2 Go Your Own Way (2008)
Walk through it.เดินผ่านเข้าไป The Dreamscape (2008)
Children, though we walk through the valley of the shadow of death we fear no evil.และเด็กๆ แม้เราเดินผ่านหุบเขา แห่งความตาย เราไม่กลัวปีศาจ Minimal Loss (2008)
At any moment, Mr. Right is going twalk through that...อาจจะมีคนที่ใช่ เดินผ่านเข้ามา... . 52 Pickup (2008)
But right now let's just walk through this, be there for Ope.เเต่ตอนนี้เเค่เพียง ให้มันผ่านพ้น เรื่องของโอปี้ไปก่อน The Revelator (2008)
If you walk through Fairview Memorial Hospital, you will encounter all sorts of people doing their best to recover.ถ้าคุณเดินผ่านโรงพยาบาลแฟร์วิวเมมโมเรียล คุณจะเห็นผู้คนพยายามทำทุกวิธีทางในการรักษาคนป่วย Me and My Town (2008)
It's better than sitting in an empty house, waiting for my father to walk through the door.มันก็ดีกว่านั่งอยู่ในบ้านที่ว่างเปล่า รอพ่อข้าเดินเข้ามาที่หน้าประตู To Kill the King (2008)
Because he can fly, walk through walls,เพราะเขาสามารถบินได้ เดินผ่านกำแพงได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Here we have children who can walk through walls.ที่นี่.. เรามีเด็กที่สามารถ เดินทะลุกำแพง Superhero Movie (2008)
We have children who think they can walk through walls.และมีนักเรียนที่คิดว่า.. \ ตัวเองสามารถเดินทะลุกำแพงได้ Superhero Movie (2008)
Just when you walk through the door.-แค่ตอนที่เธอเดินเข้าประตู Marley & Me (2008)
Make the animals walk through the filthทำให้สัตว์เดินผ่านทางสกปรก Under & Out (2008)
We'll walk through the middle with Arcee and Ironhide.เราจะเดินผ่านตรงกลาง ไปกับอาร์ซีและไอรอนไฮด์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's possible that there might be a crack in that little door you could walk through?ส่วนใหญ่ มีทางมั้ยที่ประตูนั่น The Girlfriend Experience (2009)
My feet are still frozen from that walk through Helsinki.เท้าของชั้นรู้สึกแข็ง หลังจากทีเดินผ่าน เฮลซินกิ Princess Protection Program (2009)
You ask me to open that door and walk through it you will not like what walks back out.นายบอกให้ฉันเปิดประตูนั่น แล้วเดินเข้าไป นายจะไม่ชอบสิ่งที่เดินกลับออกมาแน่ On the Head of a Pin (2009)
The men who walk through the ivory marble foyer.ชายผู้เดินผ่านห้องพักหินอ่อนงาช้าง Pleasure Is My Business (2009)
"YEA, THOUGH I WALK THROUGH THE VALLEY19 ชั่วโมงหลังเหตุไฟไหม้ "ใช่แล้ว ถึงแม้ข้าจะต้องเดินข้ามผ่านหุบเขาแห่งตวามตาย House on Fire (2009)
Hotch is in position, so let's walk through this.ฮอชประจำที่แล้ว เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า The Big Wheel (2009)
Waiting for him to walk through that door.เฝ้ารอให้เขาเข้าประตูมา Bulletproof (2009)
Took me three months before I could actually walk through the door.พ่อต้องใช้เวลาถึงสามเดือน ก่อนที่พ่อจะสามารถ เดินเข้าประตูนั่นได้ Service (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
walk throughIt takes us five minutes to walk through the tunnel.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durch {prp; +Akkusativ} (räumlich) | durch die Stadt laufenthrough | to walk through the town [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォークスルー[, uo-kusuru-] (n) {comp} (structured) walk through [Add to Longdo]
森林浴[しんりんよく, shinrinyoku] (n) peaceful walk through the woods; being immersed in a forest; forest therapy [Add to Longdo]
世を渡る[よをわたる, yowowataru] (exp,v5r) to make one's way in the world; to walk through the world; to earn one's living [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  walk through
      v 1: perform in a perfunctory way, as for a first rehearsal

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top