ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wärter*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wärter, -wärter-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Guard.Wärter. False Confessions (2013)
Attacked guard.Griff einen Wärter an. The Defiant Ones (1958)
I used to park cars in Natchez.Ich war Parkwärter in Natchez. The Defiant Ones (1958)
The chief guard of the prison has just arrived. There is trouble.Der Oberste Wärter des Gefängnisses ist hier. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
He used to be a lock keeper.Der ist Schleusenwärter gewesen. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Now I'm the only combination roulette croupier and jailer with an MD.Jetzt bin ich also eine Kombination eines Croupiers und einem Gefängniswärter mit Doktortitel. The Gunfight at Dodge City (1959)
Now, now, Warden.Einen Moment, Wärter. Beloved Infidel (1959)
Cell two. Jailer on that level will know.Zelle 2. Der Wärter dort wird es wissen. Ben-Hur (1959)
It's probably because my father is fighting at the front...Ich muss ja Frontbewährung haben, bevor ich zum Offiziersanwärter ernannt werde. The Bridge (1959)
As officer-applicant I am allowed to carry a weapon.Als Offiziersanwärter darf ich schon eine eigene Waffe tragen. The Bridge (1959)
The rebels have killed almost all the political prisoners... because they refused to join the revolt.Die meisten Politischen wurden liquidiert, wenn sie nicht mitmachen wollten. Das haben zwei Wärter berichtet, die entkommen sind. Fever Mounts at El Pao (1959)
I'm always here. I'm the station guard.Ich bin hier der Wärter, also immer im Dienst. Black Orpheus (1959)
You're the jailer.Sie sind der Wärter. They Came to Cordura (1959)
Someone might forget, to close the elephant enclosure and the poor could be flooded.Vielleicht vergessen die Wärter mal, die Elefantengehege zu schließen? Dadurch könnte die Bedauernswerte niedergestampft werden. Bist du wahnsinnig? Hannibal (1959)
The custodian said she was yours.Und der Wärter hat mir gesagt es wäre ihre Tochter. Eyes Without a Face (1960)
No, no. She is the woman of the keeper of the wild animals.Nein, nein, ich versichere euch, dass es die Frau des Raubtierwärters ist. Esther and the King (1960)
Where are my real guards, though?Wo sind eigentlich meine richtigen Wärter? The Haunted Castle (1960)
What if guards come by and hear us?Was, wenn die Wärter uns hören? Le Trou (1960)
So guards don't need 100 keys.So brauchen die Wärter keine 100 Schlüssel. Le Trou (1960)
The guards.Die Wärter. Le Trou (1960)
It's the Doctor, she's sick- Hier ist der Wärter. Sie ist krank. The Forger of London (1961)
Well, if ever I do embark on such a venture there is someone else.Es gibt schon einen Anwärter, falls ich den Schritt je wagen sollte. Murder She Said (1961)
There's a guard that opens the door for you, and you go into a room.Die ist grün angestrichen. Dort steht ein Wärter und öffnet dir die Tür, dann gehst du in den Raum. Shadow Play (1961)
You're the ramp attendant?- Sind Sie der Rollfeldwärter? The Arrival (1961)
He knew his jailers would not spare him.Er wusste dass seine Gefängniswärter ihn nicht verschonen würden. La Jetée (1962)
To keep an attendant from pawing at my pulse all day i have to sit like a... vegetable on that porch.Um einen Wärter davon abzuhalten, mir den ganzen Tag am Puls rumzugrabschen, soll ich wie toter Sellerie auf der Veranda rumsitzen. Kick the Can (1962)
If there is ever a need here for a town jailer, mr. Bartender, i hope you do not see fit to run for the office!Sollte hier jemals ein Gefängniswärter benötigt werden, Herr Barmann, hoffe ich, Sie halten sich nicht für geeignet. The Gift (1962)
Yes, this could be it. There's a museum in the town, and you, the guard's daughter, grew up surrounded by images of ancient beauty...Ja, es könnte auch so sein ... lm Ort gibt es eine Pinakothek und du bist die Tochter des Museumswärters. 8½ (1963)
But he killed the suitors, didn't he?Aber die Anwärter hat er umgebracht, nicht wahr? Contempt (1963)
The only way to regain it was by killing the suitors.Die einzige Art, sie zurückzuerobern, war, die Anwärter zu töten. Contempt (1963)
Lloyd, the keeper that called me a phony?Lloyd, der Wärter, der mich einen Schwindler genannt hat? Shock Corridor (1963)
Well, he's no keeper. He is an attendant like me.Er ist kein Wärter sondern ein Pfleger wie ich. Shock Corridor (1963)
He's our keeper and will show you around.Mein Oberwärter, er zeigt Ihnen alles. Der Zinker (1963)
The statement of the guard, the masks, Fantomas' card.Die beiden sind in Gefahr! Ruhe! Wir haben die Aussage des Wärters, der gefesselt wurde. Fantomas (1964)
They don't want an honest, hard-workin' girl around here. They need a ruddy zookeeper.Hier wird keine Haushaltshilfe gebraucht, sondern ein Zoowärter! Mary Poppins (1964)
(Admiral) Ghastly looking crew, I must say!Üble Besatzungsanwärter, muss ich sagen! Mary Poppins (1964)
She's the heir to the throne.Sie ist Anwärterin auf den Thron. Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)
You're not a prison guard anymore.Sie sind kein Gefängniswärter mehr. Tin Can Man (1964)
Sometimes I wish I'd stayed a prison guard.Manchmal wünschte ich, ich wär Gefängniswärter geblieben. Tin Can Man (1964)
Frank, I am a professional soldier, I'm not a prison keeper.Frank, ich bin professioneller Soldat, kein Gefängniswärter. Major Dundee (1965)
Jailer.Gefängniswärter. Major Dundee (1965)
Have you ever stopped to think why they made you a jailer instead of a soldier?Wunderst du dich denn nicht, dass du kein Soldat, sondern Gefängniswärter wurdest? Major Dundee (1965)
Her keeper.Auf ihren Wärter. Mirage (1965)
I don't need a detective, I need a keeper.Ich brauche keinen Detektiv, sondern einen Wärter. Mirage (1965)
No, only Schultz will know, because he's our barracks guard.Höchstens Schultz, unser Barackenwärter. The Informer (1965)
"I am the cloakroom attendant at the one by the park, "and you can see me any time at my convenience."Ich bin der Toilettenwärter am Park, und Sie können mich immer sprechen, wann es mir passt." Carry On Screaming! (1966)
That one guard sort of got a little fresh.Ein Wärter ist ein bisschen kess geworden. I Look Better in Basic Black (1966)
Wer ist da?Wärter! The Assassin (1966)
I'm a very nice fellow for a guard.- Für einen Wärter bin ich doch nett. The Pizza Parlor (1966)
Gotten signed statements from groundskeepers.Habe die Platzwärter befragt. The Fortune Cookie (1966)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aspirant { m }; Anwärter { m }; Kandidat { m } | Aspiranten { pl }; Anwärter { pl }; Kandidaten { pl }aspirant | aspirants [Add to Longdo]
Aufwärter { m }steward [Add to Longdo]
Aufwärterin { f }stewardess [Add to Longdo]
Badewärter { m }bath attendant [Add to Longdo]
Bahnwärter { m }; Stellwärter { m }signalman [Add to Longdo]
Gefängniswärter { m } | Gefängniswärter { pl }gaoler | gaolers [Add to Longdo]
Gefängniswärter { m }jailer [Add to Longdo]
Gefangenenwärter { m }; Schließer { m }; Kerkermeister { m }; Gefängniswärter { m } | Gefangenenwärter { pl }turnkey | turnkeys [Add to Longdo]
Kandidat { m }; Anwärter { m } | Kandidaten { pl }; Anwärter { pl } | als sicher geltender Kandidatcandidate | candidates | shoo-in [Add to Longdo]
Offiziersanwärter { m }officer candidate [Add to Longdo]
Schleusenwärter { m }; Schleusenwärterin { f }lock-keeper [Add to Longdo]
Schrankenwärter { m }; Schrankenwärterin { f }level-crossing attendant [ Br. ]; grade-crossing attendant [ Am. ]; crossing keeper [Add to Longdo]
Schrankenwärter { m }; Wärter { m } | Schrankenwärterhäuschen { n }crossing keeper | crossing-keeper's hut [Add to Longdo]
Stellwärter { m }signalman [Add to Longdo]
Streckenwärter { m }linesman [Add to Longdo]
Thronanwärter { m }heir apparent [Add to Longdo]
Wärter { m } | Wärter { pl }attendant | attendants [Add to Longdo]
(Tier-) Wärter { m } | Wärter { pl }keeper | keepers [Add to Longdo]
Wärter { m } | Wärter { pl }caretaker | caretakers [Add to Longdo]
Wärter { m }tenderer [Add to Longdo]
(Gefängnis-) Wärter { m } | Wärter { pl }warder | warders [Add to Longdo]
Wärterhäuschen { n }attendant's hut [Add to Longdo]
cand. : Kandidat (Prüfungsanwärter)candidate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
待合室[まちあいしつ, machiaishitsu] Warteraum, Wartesaal [Add to Longdo]
控え室[ひかえしつ, hikaeshitsu] Warteraum, Vorzimmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Wärter /vɛrtr/ 
   attendant; attendants; caretaker; caretakers; guard; keeper; keepers; tenderer; warder; warders

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top