ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unmitigated*

AH0 N M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unmitigated, -unmitigated-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unmitigated(adj) ไม่ลดน้อยลง, See also: ไม่บรรเทา, ไม่ผ่อนคลาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดักดาน(adj) unmitigated, Example: เขาโง่ดักดาน, Thai Definition: คงสภาพอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาน (มักใช้ในเรื่องที่ไม่เจริญก้าวหน้า)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNMITIGATED AH0 N M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unmitigated (j) ˈʌnmˈɪtɪgɛɪtɪd (uh1 n m i1 t i g ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfall {m}; Havarie {f} | Unfälle {pl} | ein tödlicher Unfall | ungemilderter schwerer Unfall | gegen Unfall versichert | einen Unfall bauen [ugs.]accident | accidents | a fatal accident | unmitigated severe accident | insured against accidents | to crash; to shunt [coll.] [Add to Longdo]
durch und durch; absolut; vollständig; richtig {adj}unmitigated [Add to Longdo]
ganz; ungemildert; völlig; komplett {adj}unmitigated [Add to Longdo]
ganz {adv}unmitigatedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unmitigated \Unmitigated\
   See {mitigated}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unmitigated
   adj 1: not diminished or moderated in intensity or severity;
       sometimes used as an intensifier; "unmitigated
       suffering"; "an unmitigated horror"; "an unmitigated lie"
       [ant: {mitigated}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top