ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*thoroughly*

TH ER1 OW0 L IY0   
195 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thoroughly, -thoroughly-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thoroughly[ADV] อย่างละเอียดถี่ถ้วน, See also: อย่างละเอียดรอบคอบ, Syn. carefully
thoroughly[ADV] อย่างสมบูรณ์, See also: อย่างแท้จริง, อย่างที่สุด, อย่างแน่นอน, โดยสิ้นเชิง, Syn. completely

English-Thai: Nontri Dictionary
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He believed that you were all thoroughly un-American.เขาเชื่อว่าพวกคุณเป็นพวกที่ทรยศต่ออเมริกา Clue (1985)
...enjoy our hot springs.... ...the instructor will teach you thoroughly.......มีความสุขกับฤดูใบไม้ผลิของเรา... . ...อาจารย์จะสอนคุณอย่างทะลุปรุโปร่ง... Ringu (1998)
Make sure all the ingredients are cooked thoroughly.ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันทั้งหมด The Story of Us (1999)
-That's thoroughly predictable.-นั่นเป็นการทำนายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน A Walk to Remember (2002)
I am thoroughly impressed.ฉันประทับใจสุดๆเลย Howl's Moving Castle (2004)
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ Pride & Prejudice (2005)
Years that have seen endless amounts of drugs consumed... and meaningless sex thoroughly enjoyed by me!ปีที่ผ่านไปเรื่อยๆไม่มีวันจบ เหมือนคนติดยา และเซ็กส์ไม่มีความหมายสำหรับพวกเขา / แต่ผมว่ามีความหมายสำหรับผมอยู่ Imagine Me & You (2005)
Unless there's new information you can provide for us, we've already reviewed Mr. Burrows's case thoroughly.ถ้าคุณไม่มีข้อมูลใหม่มาให้เรา เราคงทำอะไรไม่ได้ เราตรวจคดีนี้อย่างรอบคอบแล้ว Cute Poison (2005)
Think carefully, contemplate thoroughly.คิดดีๆนะ ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน Go Go G-Boys (2006)
Please lock up the house thoroughly.ช่วยกรุณาปิดบ้านให้มิดชิด Episode #1.1 (2006)
Also made what I believe to be a thoroughly promotion-worthy breakthrough.และด้วยความปราดเปรื่อง บวกกับการวิเคราะห์อันถี่ถ้วน ก็คุ้มค่ากับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ Mission: Impossible III (2006)
Should've done it thoroughly.ควรจะทำมันอย่างละเอียดหน่อยนะ Almost Love (2006)
Is that because you scrubbed the house so thoroughly?นั่นมันเพราะว่าคุณได้ ทำความสะอาดบ้านหมดจดเลยใช่ไหม It Takes Two (2006)
Even the attack on the peace summit must have been thoroughly designed.แม้แต่การโจมตีที่การประชุมสันติภาพ ก็ถูกวางแผนไว้ Appleseed Ex Machina (2007)
We'll test this thoroughly, Patrick, to authenticate it.ผมจะตรวจสอบมันอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นของจริง National Treasure: Book of Secrets (2007)
Clean this thoroughly.เช็ดซะ... ให้เกลี้ยงด้วย Stardust (2007)
Males in particular experience shrinking of muscle and dry skin, it seems as if they have a long mustache, so we shave them thoroughly.ผู้ชายมักจะประสบกับการหดตัวของกล้ามเนื้อและผิวหนังแห้ง คงเป็นเพราะเขามีหนวดที่ยาว เราจึงโกนมันอย่างละเอียด Departures (2008)
I've thoroughly publicly embarrassed myself enough, so you think maybe we could go talk over some coffee or something like that?ผมรู้สึกอายกับสาธารชนตรงนี้มากพอแล้วนะ คุณคิดว่าเราน่าจะไปหาที่นั่งดื่มกาแฟกันนะ หรืออะไรก็ได้ Chuck Versus the Ex (2008)
Because of the ceiling thing, we had to explore your abdomen more thoroughly than we normally would have, and...เพราะเรื่องที่เพดานถล่ม เราจึงต้องตรวจ ท้องของคุณมากกว่าปรกติ Here Comes the Flood (2008)
"'I examined the boy quite thoroughly,' Dr; Tarr said,ผมตรวจสอบเด็กดูอย่างละเอียด ด๊อกเตอร์ทาร์กล่าว Changeling (2008)
What did you hear, what did you see that convinced you so thoroughly?คุณไปได้ยินอะไรเห็นอะไร ทำให้คุณเชื่อสนิทอย่างนี้? Doubt (2008)
It's time to clean up now. Thoroughly.ถึงเวลาสะสางซะที Scylla (2008)
He came home exonerated but thoroughly bruised.เขากลับบ้านอย่างพ้นข้อกล่าวหาแต่ว่าเขาบอบช้ำสาหัส Julie & Julia (2009)
If I take care of this thoroughly, things could escalate, but if I leave her alone, there are ways that she can trace her fianc?ถ้าผมจัดการเอง เรื่องอาจจะบานปลาย ถ้าปล่อยเธอไป เธออาจตามเรื่องคู่หมั้นหมายมาถึงผม London. Of Course (2009)
I think so. It might take a while to thoroughly hack the system's history.ทำได้ ใช้เวลาหน่อยในการเจาะเข้าระบบประวัติ London. Of Course (2009)
Take a big pot, add some tea... and boil them thoroughly.ต้มด้วยหม้อใหญ่ๆนะ แล้วใส่ชาลงไปนิดนึง ต้มให้เดือดทั่วๆกัน The Breath (2009)
-Mmm. -It's gross. I should be thoroughly repulsed.อืม น่าเศร้าจัง ฉันจะโดนทิ้งแล้วหรือเนี่ย The Twilight Saga: New Moon (2009)
I'll explain it all thoroughly.ฉันมีบางอย่างจะอธิบาย Episode #1.24 (2009)
Please investigate my alibi thoroughly.ได้โปรดตรวจสอบหลักฐานที่อยู่ของผมอย่างถี่ถ้วนด้วย Episode #1.8 (2009)
Um, every courier is thoroughly checked out.อืม คนส่งของทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบ The Bond in the Boot (2009)
We searched her place thoroughly.เราตรวจดูบ้านเธอ อย่างละเอียดแล้ว The Scarlet Letter (2009)
Not to mention the fact that Agent Benford's already been thoroughly vetted, including submitting to a polygraph.ยังไม่ได้ระบุถึง ความจริงที่ว่า เจ้าหน้าที่เบนฟอร์ด ได้ทำการตรวจสอบ มาอย่างละเอียดยิบแล้ว รวมถึงการยินยอม เข้าเครื่องจับเท็จ Gimme Some Truth (2009)
The doctors checked me out thoroughly.หมอตรวจฉันโดยละเอียดแล้ว The International (2009)
During that time, did you also receive and sign an employment contract with CRT... which thoroughly explained company policy to protect your specific terms of employment?ในช่วงเวลานั้น ที่คุณ ได้ทำสัญญาจ้างกับซีอาร์ที ทางเราได้อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับ นโยบายของบริษัทในการว่าจ้างแล้วใช่มั้ย Buried (2010)
I can keep them warm with this beret that I thoroughly laundered and pressed into service as a pancake cozy.ฉันใช้หมวกเบเร่ต์ที่ซักอย่างสะอาด และรีด เก็บฉี่ให้นายได้ The Large Hadron Collision (2010)
A tiny, thoroughly underwhelming message.ข้อความเล็กๆแต่ผ่านการวางแผนมาอย่างดี ฉันหวังว่าเธอจะเตรียมชุด Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
There is a creek there. Take your clothes off and wash thoroughly.มีลำห้วยอยู่ตรงนั้น พวกเธอถอดเสื้อผ้าออกแล้วเอาไปอาบน้ำซะ Trollhunter (2010)
Meeting a woman can really make him thoroughly remold himself.พอเจอกับผู้หญิงคนนี้ มันกลับเปลี่ยนแปลงตัวเอง Episode #1.3 (2010)
I hear he's thoroughly a man only concerned with his own profit.เขาว่ากันว่ารู้จักแต่หาผลประโยชน์ใส่ตัวเอง Episode #1.11 (2010)
We should have searched more thoroughly.ผมควรตรวจเช็ค (ของ) พวกนั้นละเอียดให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้ Episode #1.12 (2010)
You were thoroughly used from the beginning! Don't you get it?พี่ถูกหลอกใช้ตั้งแค่แรก พี่ยังไม่รู้อีกเหรอ Episode #1.15 (2010)
You have to actually go to the Galapagos Islands, and thoroughly research that place.เธอต้องไปที่หมู่เกาะกาลาปากอสจริงๆ และศึกษาสถานที่อย่างละเอียดว่าเป็นยังไง Episode #1.16 (2010)
I'm told he's been thoroughly unrevealed by Rita Skeeter.ได้ยินมาว่าริต้า สกีตเตอร์ ขุดคุ้ยเรื่องของเค้าทะลุปรุโปร่ง ในความยาวเพียงแค่ 800 หน้าเท่านั้นเอง Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
I thoroughly enjoy a good coddling. Now, your husband's grandfather was James Bellefleur. Mmm-hmm.ผมโครตจะชอบการพะเน้าพะนอที่ดีๆ ตอนนี้ สามีของปู่คุณคือเจมส์ เบลเฟลอร์ และเขาคือทายาทของเจอเดดายห์ เบลเฟลอร์ ฉันรู้จักเขาตอนอยู่ในสนามรบ I'm Alive and on Fire (2011)
All right, the elf maiden, thoroughly satisfied, promises you a flock of Pegasi.และสัญญาจะให้เปกาซัสคุณทุกคน Advanced Dungeons & Dragons (2011)
Insurance investigator Barbie would be thoroughly impressed.ผู้ตรวจสอบบริษัทประกัน ต้องปลื้มจนตัวลอยแน่ Veiled Threat (2011)
We've also inspected the package thoroughly, but were unable to discover any fingerprints.เราตรวจกล่องอย่างละเอียด แต่ไม่พบลายนิ้วมือ City Hunter (2011)
Looks like you have investigated thoroughly.ดูเหมือนคุณทราบเรื่องราวทั้งหมด  ()
Mom, thank you for thoroughly embarrassing me. Appreciate that.แม่ ขอบคุณสำหรับเรื่องความน่าอาย ผมปลิ้มมาก Something Borrowed (2011)
We should discuss it again, thoroughly.เราควรจะกลับไปพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง Episode #1.9 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thoroughlyAt any rate, if you learn English, study it thoroughly.
thoroughlyHe is a thoroughly dishonest character.
thoroughlyHe is thoroughly familiar with the business.
thoroughlyI arrived home, thoroughly worn out, after getting lost in the mountain paths.
thoroughlyI felt thoroughly lost in the crowded Ginza.
thoroughlyIf you learn English at all, learn it thoroughly.
thoroughlyI studied it thoroughly.
thoroughlyIt is impossible to enjoy idling thoroughly unless one has plenty of work to do.
thoroughlyShe grounded her students thoroughly in English grammar.
thoroughlyThe candidates thoroughly argued the point.
thoroughlyThe downside, well, it's how thoroughly work gets mixed up with my private life.
thoroughlyThe police thoroughly searched the house.
thoroughlyThey are investigating the mystery of the universe thoroughly.
thoroughlyThey got thoroughly wet in the rain.
thoroughlyWe're thoroughly prepared for the millennium bug.
thoroughlyWe thoroughly enjoyed the delicious meal.
thoroughlyWe went over the house thoroughly before buying it.
thoroughlyWe were thoroughly satisfied with his work.
thoroughlyWhen I reached the summit, I was thoroughly worn out.
thoroughlyYou had better study English thoroughly.
thoroughlyYuriko thoroughly enjoyed her occasional secret meetings with her lover.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่ายยาว[N] talk long in details, See also: thoroughly explain, Example: การแต่งร่ายยาวจะแต่งให้ยาวเท่าไรก็ได ้เป็นแต่ต้องเรียงคำให้คล้องจองกันตามข้อบังคับเท่านั้น, Thai definition: ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง
เต็มเปา[ADV] totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
เปียกโชก[V] soak, See also: saturate, drench, wet thoroughly, Syn. เปียกปอน, Example: ผมถูกฝนจนเสื้อกางเกงเปียกโชกไปทั้งตัว
มิดชิด[ADV] completely, See also: thoroughly, entirely, Example: ความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ได้อย่างมิดชิด, Thai definition: มองไม่เห็น
ยิบ[ADV] thoroughly, See also: attentively, Syn. ยิ่ง, มาก, Example: ทนายเขียนเงื่อนไขของสัญญาไว้อย่างละเอียดยิบ, Thai definition: มักใช้ประกอบคำ ถี่ หรือ ละเอียด เป็น ถี่ยิบ ละเอียดยิบ
เรียบ[ADV] with nothing left, See also: (eat the plate) clean, without leaving anything, thoroughly, entirely, completely, Syn. หมด, ไม่เหลือ, เกลี้ยง, Example: พวกที่มาก่อนหน้าเราเขากินเสียเรียบหมด เกือบไม่มีเหลือเลย, Notes: (ปาก)
หมดจดเรียบร้อย[ADV] thoroughly, See also: neatly, Syn. สะอาดเรียบร้อย, Ant. สกปรก, Example: เขาทำงานของเขาหมดจดเรียบร้อย
รู้แจ้ง[V] understand thoroughly, See also: have a thorough knowledge, Example: คุณต้องทดลองฟังให้รู้แจ้งว่าได้เสียงที่ต้องการเพียงใด, Thai definition: รู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง
ละเอียดละออ[ADV] thoroughly, See also: meticulously, scrupulously, carefully, intensively, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. สะเพร่า, Example: นักการศึกษาได้ศึกษาสภาวะจิตใจในยามสงครามอย่างละเอียดลออ, Thai definition: ไม่ละเลยเรื่องเล็กน้อย
อย่างละเอียด[ADV] thoroughly, See also: perfectly, wholly, totally, completely, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, อย่างพิถีพิถัน, ละเอียดลออ, Example: คณะกรรมสอบทานร่างสัญญาแล้วอย่างละเอียดก่อนจะส่งเข้าที่ประชุม
รู้อยู่เต็มอก[V] know thoroughly, Syn. รู้อยู่เต็มใจ, รู้อยู่แก่ใจ, Example: รัฐบาลตัดสินใจอนุญาตให้เขากลับประเทศทั้งๆ ที่รู้อยู่เต็มอกว่า เขาจะสร้างปัญหาใหญ่ขึ้นมา, Thai definition: รู้เรื่องอย่างถ้วนถี่, รู้โดยตลอด (แต่ไม่อาจพูด)
ละเอียดถี่ถ้วน[ADV] carefully, See also: meticulously, thoroughly, scrupulously, exhaustively, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, Ant. หยาบ, คร่าวๆ, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องพิจารณาระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ละเอียดยิบ[ADV] thoroughly, See also: scrupulously, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. หยาบ, คร่าวๆ, Example: ประธานบริษัทแจกแจงปัญหาแต่ละประเด็นอย่างละเอียดยิบ
ละเอียดลออ[ADV] scrupulously, See also: meticulously, thoroughly, carefully, exhaustively, Syn. ถี่ถ้วน, รอบคอบ, Ant. หยาบ, Example: ผู้รับจำนำพิจารณาดูแหวนอย่างละเอียดลออเป็นนานสองนาน
โดยตลอด[ADV] thoroughly, Syn. ถ้วนทั่ว, ครอบคลุม, กว้างขวาง, ทั่วถึง, ทั้งหมด, Example: เขามาเยี่ยมที่บ้านตอนที่ลาป่วยโดยตลอด
โดยละเอียด[ADV] in detail, See also: thoroughly, Syn. อย่างละเอียด, Ant. หยาบ, คร่าว, Example: โปรดอ่านคำสั่งโดยละเอียดก่อนลงมือทำข้อสอบ
โดยสิ้นเชิง[ADV] completely, See also: entirely, wholly, thoroughly, Syn. อย่างสิ้นเชิง, Example: ในที่สุดผู้ก่อการร้ายก็ยอมแพ้โดยสิ้นเชิง
ตลอดรอดฝั่ง[ADV] tide over, See also: pull through, through obstacles, through the end, safe and sound, thoroughly clear, Example: พวกเราต้องทำงานนี้ไปให้ตลอดรอดฝั่ง เพื่อลบคำสบประมาทของบางคน, Thai definition: ผ่านอุปสรรคมาจนถึงจุดหมายปลายทางได้
ตลอด[ADV] thoroughly, Syn. ไม่หยุด, ไม่เว้น, Example: คนที่นั่งทำงานอยู่ตลอดจะมีอาการของการปวดเมื่อยคอ หลัง และแขน, Thai definition: อย่างต่อเนื่องไม่หยุดพัก
เต็มประตู[ADV] totally, See also: completely, entirely, thoroughly, Syn. ทุกทาง, Example: ลูกชายลุงฆ่าคนตาย ผิดเต็มประตู และลูกชายลุงก็รับสารภาพกับผมหมดแล้ว, Thai definition: ไม่มีทางเลี่ยง
ถ้วนถี่[ADV] carefully, See also: precisely, thoroughly, scrupulously, Syn. รอบคอบ, ละเอียดลออ, ถี่ถ้วน, Example: หลังจากไตร่ตรองถ้วนถี่ ครูหนุ่มพบว่าจำเป็นที่เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างขึ้นมา, Thai definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย
ถี่ถ้วน[ADV] carefully, See also: attentively, thoughtfully, thoroughly, Syn. ถ้วนถี่, รอบคอบ, ละเอียดลออ, Example: เรื่องนี้ถ้าคิดให้ถี่ถ้วน จะเห็นได้ว่าฝ่ายชายเป็นฝ่ายผิด, Thai definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย
ถึงแก่น[ADV] thoroughly, See also: essentially, Example: ท่านได้ศึกษาวัฒนธรรมไทยจนรู้ซาบซึ้งถึงแก่น, Thai definition: ไม่มีอะไรปิดบัง
ทั่วๆ[ADV] thoroughly, See also: generally, all over, Syn. ตลอด, ทั้งหมด, ทั้งปวง, Example: เดินดูทั่วๆ เสียก่อน แล้วค่อยตัดสินใจซื้อ
ทั่วถึงกัน[ADV] thoroughly, See also: all over, Syn. ตลอด, ทั้งหมด, Example: นักเรียนได้รับรางวัลทั่วถึงกัน ในงานแสดงของโรงเรียน
ทั่วถึง[ADV] throughout, See also: thoroughly, all over, Syn. ถ้วนทั่ว, ครอบคลุม, ตลอด, กว้างขวาง, ทั่วไป, Example: นายอำเภอเดินตรวจอาคารสถานที่ และบ้านพักข้าราชการทุกหลังอย่างทั่วถึง, Thai definition: ถึงทุกคน, ครบทั่วทุกคน
ทั่วกัน[ADV] all together, See also: thoroughly, all over, Syn. ทั่วถึง, ทั่ว, Example: รัฐบาลนำข้าวสารไปแจกประชาชนทั่วกัน, Thai definition: ตลอดทั้งหมด
ทั่ว[ADV] thoroughly, See also: in all place, everywhere, throughout, overall, completely, Syn. ตลอด, Example: สุโขสำรวจที่ดินแถวนี้ทั่วแล้ว
รู้ตื้นลึกหนาบาง[V] know thoroughly, See also: see through, know the secret of (the case), Syn. รู้ละเอียด, Example: หัวคะแนนต้องเป็นบุคคลที่กว้างขวาง มีสมัครพรรคพวก รู้จักคุ้นเคยกับคนท้องถิ่นมาก และรู้ตื้นลึกหนาบางของการเมืองในท้องถิ่นดี, Thai definition: รู้ความเป็นไปอย่างละเอียด
ไม่เชิง[ADV] not completely, See also: not really, not exactly, not quite, incompletely, partially, not fully, not thoroughly, Syn. ไม่ทีเดียว, Example: มีดปาดเนยลักษณะคล้ายมีดก็ไม่ใช่พายก็ไม่เชิง, Thai definition: ไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยแน่นอน
ปฏิเวธ[V] attain enlightenment, See also: understand thoroughly, Syn. ตรัสรู้, เข้าใจตลอด
ปรุโปร่ง[ADV] clearly, See also: thoroughly, completely, Syn. แจ่มแจ้ง, กระจ่าง, Example: เขารู้จักโลกของพวกผู้ร้ายอย่างปรุโปร่ง
ปรุ[ADV] thoroughly, See also: clearly, Syn. ทะลุ, ตลอด, Example: เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาปรุแล้ว
กราวรูด[ADV] thoroughly, See also: completely, Syn. ตลอดหมด, ไม่เว้น, Example: ทุกคนเล่นการพนันแพ้กราวรูด
ครบถ้วน[ADV] fully, See also: completely, entirely, thoroughly, wholly, Syn. สมบูรณ์, พร้อม, Ant. บกพร่อง, ขาด, Example: เธอมีทุกอย่างในชีวิตครบถ้วน แทบจะเรียกได้ว่าไม่ขาดอะไรเลย
ครบมือ[ADV] fully, See also: completely, thoroughly, wholly
สมบูรณ์[ADV] fully, See also: completely, entirely, thoroughly, wholly, Syn. ครบถ้วน, พร้อม, Ant. พร่อง, ขาด
อย่างมิดชิด[ADV] completely, See also: entirely, fully, thoroughly, Ant. อย่างเปิดเผย, Example: เครื่องช่วยฟังมีขนาดเล็กมาก เวลาใช้สามารถซ่อนไว้ได้อย่างมิดชิด
อย่างมิดชิด[ADV] completely, See also: entirely, fully, thoroughly, Ant. อย่างเปิดเผย, Example: เครื่องช่วยฟังมีขนาดเล็กมาก เวลาใช้สามารถซ่อนไว้ได้อย่างมิดชิด
สิ้นเชิง[ADV] completely, See also: thoroughly, Syn. ทั้งหมด, Example: เวลานี้ ความสัมพันธ์ที่เคยดีต่อกันระหว่างผมกับเธอ ถึงคราวจะต้องขาดสะบั้นลงอย่างสิ้นเชิงแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชก[adj.] (chōk) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked   FR: trempé ; ruisselant
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously   FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement
โดยตลอด[adv.] (dōi taløt) EN: thoroughly   
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly   FR: complètement ; intégralement ; entièrement
กราวรูด[adv.] (krāorūt) EN: thoroughly ; completely   
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly   FR: entièrement ; complètement ; totalement
เปียกโชก[v. exp.] (pīek chōk) EN: soak ; saturate ; drench ; wet thoroughly   FR: être trempé jusqu'aux os
ตลอดรอดฝั่ง[adv.] (taløtrøtfang) EN: tide over ; pull through ; through obstacles ; through the end ; safe and sound ; thoroughly clear   
ทั่ว[X] (thūa) EN: throughout ; all over ; everywhere ; thoroughly   FR: partout ; en tout
ทั่วกัน[adv.] (thūa kan) EN: without exception ; all together ; thoroughly   FR: sans exception
อย่างละเอียด[adv.] (yāng la-īet) EN: thoroughly ; perfectly ; wholly ; totally ; completely   FR: précisèment ; exactement
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet thīthūan) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively   FR: minutieusement ; avec précaution

CMU English Pronouncing Dictionary
THOROUGHLY TH ER1 OW0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thoroughly (a) θˈʌrəliː (th uh1 r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄏㄜˊ, / ] to investigate thoroughly, #1,867 [Add to Longdo]
[làn, ㄌㄢˋ, / ] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly, #3,666 [Add to Longdo]
审核[shěn hé, ㄕㄣˇ ㄏㄜˊ, / ] to audit; to investigate thoroughly, #5,163 [Add to Longdo]
清查[qīng chá, ㄑㄧㄥ ㄔㄚˊ, ] to investigate thoroughly; to carefully inspect; to verify; to ferret out (undesirable elements), #13,316 [Add to Longdo]
淋漓尽致[lín lí jìn zhì, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, / ] thoroughly; vividly; with great eloquence, #14,357 [Add to Longdo]
了如指掌[liǎo rú zhǐ zhǎng, ㄌㄧㄠˇ ㄖㄨˊ ㄓˇ ㄓㄤˇ, ] to understand sth thoroughly (like the back of one's hand), #28,058 [Add to Longdo]
研读[yán dú, ㄧㄢˊ ㄉㄨˊ, / ] to study intensively; to read and investigate; to consider thoroughly, #30,924 [Add to Longdo]
一干二净[yī gān èr jìng, ㄧ ㄍㄢ ㄦˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] (saying) thoroughly; completely, #32,064 [Add to Longdo]
彻查[chè chá, ㄔㄜˋ ㄔㄚˊ, / ] to investigate thoroughly, #36,985 [Add to Longdo]
烂熟[làn shú, ㄌㄢˋ ㄕㄨˊ, / ] well cooked; to know thoroughly, #45,845 [Add to Longdo]
深谈[shēn tán, ㄕㄣ ㄊㄢˊ, / ] have an in depth conversation; have intimate talks; discuss thoroughly, #66,546 [Add to Longdo]
融解[róng jiě, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˇ, ] to melt; molten; fig. to understand thoroughly, #69,163 [Add to Longdo]
好好儿[hǎo hǎo er, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄦ˙, / ] in good condition; perfectly good; carefully; well; thoroughly, #92,955 [Add to Longdo]
全熟[quán shú, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˊ, ] thoroughly cooked; well done (of steak) [Add to Longdo]
精神百倍[jīng shén bǎi bèi, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄞˇ ㄅㄟˋ, ] lit. vitality a hundredfold (成语 saw); refreshed; one's vigor thoroughly restored [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
極める[きわめる, kiwameru] Thai: สำรวจอย่างถี่ถ้วน English: to investigate thoroughly

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durch und durch {adv}thoroughly [Add to Longdo]
gut durchmischento mix thoroughly [Add to Longdo]
gründlich {adv}thoroughly [Add to Longdo]
grundehrlichthoroughly honest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっかり[, sukkari] (adv,adv-to) all; completely; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
とことん[, tokoton] (adv,n) (to) the end; thoroughly [Add to Longdo]
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]
ローラー作戦[ローラーさくせん, ro-ra-sakusen] (n,vs) community door-to-door campaign; search operation; cleaning campaign carried out thoroughly over an area [Add to Longdo]
一洗[いっせん, issen] (n,vs) thoroughly wash away [Add to Longdo]
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
噛み締める;噛締める;かみ締める;噛しめる[かみしめる, kamishimeru] (v1,vt) (1) to chew thoroughly; (2) to reflect upon; to digest [Add to Longdo]
完膚なきまで;完膚無きまで;完膚無き迄[かんぷなきまで, kanpunakimade] (exp) completely; thoroughly; horribly; without exception; until there's no untouched (undamaged) part [Add to Longdo]
気分一新[きぶんいっしん, kibun'isshin] (n) complete change of mood; thoroughly refreshing one's spirits [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
極める(P);究める;窮める[きわめる, kiwameru] (v1,vt) (1) (esp. 極める, 窮める) to carry to extremes; to go to the end of something; (2) (esp. 究める) to investigate thoroughly; to master; (P) [Add to Longdo]
極め尽くす[きわめつくす, kiwametsukusu] (v5s) to do thoroughly; to check through and through [Add to Longdo]
考え抜く[かんがえぬく, kangaenuku] (v5k) to think thoroughly [Add to Longdo]
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P) [Add to Longdo]
根掘り葉掘り(P);根ほり葉ほり;根堀り葉堀り(iK)[ねほりはほり, nehorihahori] (exp,adv) thoroughly; persistently; through-and-through; (P) [Add to Longdo]
根刮ぎ;根こそぎ[ねこそぎ, nekosogi] (adv) root and branch; thoroughly; by the roots [Add to Longdo]
煮上がる[にあがる, niagaru] (v5r,vi) to boil up; to be thoroughly cooked [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) [Add to Longdo]
熟(P);熟熟;熟々[つくづく(P);つくつく, tsukuduku (P); tsukutsuku] (adj-na,adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P) [Add to Longdo]
焼き尽す;焼き尽くす[やきつくす, yakitsukusu] (v5s) to thoroughly burn; to burn to nothing [Add to Longdo]
拭き込む[ふきこむ, fukikomu] (v5m,vt) to wipe thoroughly; to polish [Add to Longdo]
心を奪う[こころをうばう, kokorowoubau] (exp,v5u,vi) to be thoroughly attracted by; to be completely fascinated by [Add to Longdo]
洗い上げる[あらいあげる, araiageru] (v1,vt) to finish washing; to wash well; to investigate thoroughly; (P) [Add to Longdo]
詮議立て[せんぎだて, sengidate] (n,vs,vt) considering thoroughly; making a thorough investigation; discussing thoroughly [Add to Longdo]
端から端まで[はしからはしまで, hashikarahashimade] (exp) from one end to another; thoroughly; completely; utterly [Add to Longdo]
鍛え上げる[きたえあげる, kitaeageru] (v1,vt) (1) (See 鍛える・きたえる・1) to temper thoroughly; (2) (See 鍛える・きたえる・2) to train well [Add to Longdo]
知り尽くす[しりつくす, shiritsukusu] (v5s) to have full knowledge (of something); to know something thoroughly [Add to Longdo]
知り抜く[しりぬく, shirinuku] (v5k,vt) to know thoroughly [Add to Longdo]
調べ上げる[しらべあげる, shirabeageru] (v1) to check through; to thoroughly investigate [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
漬け込む;漬込む[つけこむ, tsukekomu] (v5m,vt) to pickle thoroughly; to pickle a large amount [Add to Longdo]
徹頭徹尾;撤頭徹尾(iK)[てっとうてつび, tettoutetsubi] (adv) thoroughly; through and through [Add to Longdo]
篤と[とくと, tokuto] (adv) carefully; thoroughly; fully; deliberately [Add to Longdo]
突き詰める[つきつめる, tsukitsumeru] (v1,vt) to investigate thoroughly; to probe into; to think something through; to follow an argument to its logical conclusion [Add to Longdo]
馴染ませる[なじませる, najimaseru] (v1) (1) (uk) (See 馴染む) to blend; to mix thoroughly and evenly; (2) to make fit in; to domesticate [Add to Longdo]
描破[びょうは, byouha] (n,vs) depicting thoroughly [Add to Longdo]
片っ端から[かたっぱしから, katappashikara] (adv) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another [Add to Longdo]
片端から[かたはしから, katahashikara] (adv) (See 片っ端から) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another [Add to Longdo]
満遍なく;万遍無く;万遍なく;満遍無く[まんべんなく, manbennaku] (adv) equally; thoroughly; all over; uniformly; without exception; all around [Add to Longdo]
余すところなく;余す所なく;余す所無く[あますところなく, amasutokoronaku] (exp,adv) fully; thoroughly [Add to Longdo]
用意周到[よういしゅうとう, youishuutou] (adj-na,n) very careful; thoroughly prepared [Add to Longdo]
論究[ろんきゅう, ronkyuu] (n,vs) discuss thoroughly; deal exhaustively with [Add to Longdo]
捏ね上げる;こね上げる[こねあげる, koneageru] (v1,vt) (1) to knead thoroughly; to work up; (2) to concoct; to make up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Thoroughly \Thor"ough*ly\, adv.
     In a thorough manner; fully; entirely; completely.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top