ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*showdowns*

SH OW1 D AW2 N Z   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: showdowns, -showdowns-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And while I love our annual showdowns as much as anybody, if you're looking for someone to blame for what just happened, you've got the wrong girl.และขณะที่ฉันรักการแสดงประจำปีของเรา มากกว่าใคร ถ้าคุณกำลังมองยาคนที่จะโทษ สำหรับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น เธอโทษผิดคนแล้วล่ะ G.G. (2012)
I've seen a few showdowns in my day.ฉันก็มีวันที่แย่ๆ The Original (2016)
- Multiple showdowns.Nein, es wird multiple Showdowns geben. Chapter 8 (2010)
- Multiple showdowns?- Multiple ShowdownsChapter 8 (2010)
Do you plan on just having one showdown or is it going to be a lot of showdowns?Planst du nur einen Showdown zu machen oder wird es eine Menge Showdowns geben? Chapter 8 (2010)
I've seen a few showdowns in my day.Zu meiner Zeit habe ich einige Showdowns gesehen. The Original (2016)
Seen a few showdowns in my day.Habe einige Showdowns gesehen in meinen Tagen. Contrapasso (2016)
A multitrillion-dollar war machine is lurching towards a bloody showdown with an unstable theocratic regime, based on farcical intelligence.Eine Multitrillion-Dollar-Kriegsmaschine taumelt in Richtung eines blutigen Showdowns mit einem instabilen theokratischen Regime, aufgrund einer absurden Information. Fidelity (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOWDOWNS    SH OW1 D AW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
showdowns    (n) ʃˈoudaunz (sh ou1 d au n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krise {f} | Krisen {pl}showdown | showdowns [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top