ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sanger*

S AE1 NG ER0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sanger, -sanger-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was a passanger, he was sitting right in front of me.เขาเป็นผู้โดยสารนะ เขานั่งอยู่ข้างหน้าผม Phantom Traveler (2005)
I'm not a Nazi, if that's your implication, Mr. Sanger.ผมไม่ใช่นาซี ถ้านั่นคือนัยของคุณ คุณแซงเกอร์ Shanghai (2010)
Travis's Dark Passanger is a part of him.แล้วเรื่องที่จะช่วยเขาล่ะ? Are You...? (2012)
"The Sanger City National Bank in Sanger, Indiana."die National Bank in Sanger, Indiana, Bonnie and Clyde (1967)
Margaret Sanger...Margaret SangerThe Damned (1969)
Call me at the Calanques. I'll call you at the Calanques.Hast du mich in der Calanquesangerufen? Flic Story (1975)
How do you feel about capital punishment, Mr. Sanger?Und wie denken Sie über die Todesstrafe, Mr SangerSuspect (1987)
Mr. Sanger's opinion isn't germane.Mr Sangers Meinung ist nicht relevant. Suspect (1987)
Will you please answer, Mr. Sanger?Würden Sie bitte antworten, Mr SangerSuspect (1987)
- Thank you, Mr. Sanger.- Danke, Mr SangerSuspect (1987)
Good morning, Mr. Sanger.Guten Morgen, Mr SangerSuspect (1987)
Thank you, Mr. Sanger.Danke, Mr SangerSuspect (1987)
Would you turn around, Mr. Sanger?Würden Sie sich umdrehen, Mr SangerSuspect (1987)
Good evening, Mr. Sanger.Guten Abend, Mr SangerSuspect (1987)
Mr. Sanger, don't ever do that again.Mr Sanger, tun Sie so etwas nie wieder. Suspect (1987)
Mr. Sanger, I told you to stay away from me.Mr Sanger, ich hab Ihnen gesagt, Sie sollen mich nicht mehr belästigen. Suspect (1987)
- Of course. Then it'd fuse... and the Messenger would blow up.Sie würden durchbrennen und die Messanger explodieren. Pilot (1993)
Poets and minstrelsDie Dichter und die Minnesanger Notre-Dame de Paris (1998)
Better than any troubadourBesser als die Minnesanger Notre-Dame de Paris (1998)
Listen to this minstrel's songDies ist das Wort eines MinnesangerNotre-Dame de Paris (1998)
I'm not a Nazi, if that's your implication, Mr. Sanger.Ich bin kein Nazi, wenn Sie das sagen wollen, Mr. SangerShanghai (2010)
- ...and Margaret Sanger.- und Margaret SangerDamsels in Distress (2011)
- I work for loads of singers.Ich arbeite fur einen Haufen SangerL'esprit de famille (2014)
You know, there's a three-for-one sale at Sanger's all weekend.Dieses Wochenende gibt's drei für eins bei Sanger-Mode. FUD (2014)
Ms Sanger.Miss SangerJail Birds (2014)
Hey. I, uh... I can't get Liz's address cos that bitch Sanger, whatever, won't give it to me.Ich kriege die scheiß Adresse von Liz nicht raus, weil diese blöde Sanger, oder wie die heißt, sie nicht rausrückt. Jail Birds (2014)
Ah, Ms Sanger.- Miss SangerJail Birds (2014)
This is the last of the parolees processed by Rachel Sanger.Das sind dann alle, die Rachel Sanger bis jetzt betreut hat. Jail Birds (2014)
Miss Sanger?Miss SangerBK, NY (2015)
Miss Sanger, are all these children blind from birth?Miss Sanger, sind all diese Kinder von Geburt an blind? BK, NY (2015)
Dabble in it. Got a Sanger Shepherd. - A Sanger Shepherd?- Ich habe eine Sanger Shepherd. Kind Hearts and Coronets (1949)

CMU English Pronouncing Dictionary
SANGER S AE1 NG ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンガリズム[, sangarizumu] (n) Sangerism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  sanger
   singer

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top