ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sagers*

S EY1 G ER0 Z   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sagers, -sagers-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you think that the big shots at Sheets N' Things care that I sell more personal massagers than any other assistant manager?คุณคิดว่าพวกผู้ใหญ่ จะสนมั้ย ว่าฉันขายเครื่องนวดได้ มากกว่าคนอื่น Showmance (2009)
They confirmed that the two passagers in the vehicle were Officers Putele and Bulter.ยืนยันว่าเหยื่อ 2 คนในรถคือ เจ้าหน้าที่เฟฟเฟอร์กับบัทเลอร์ Criminal (2016)
Last year you got rambunctious and mooned the umpire.- Bist du hier die Ansagerstimme? - Ja. Dancin' Homer (1990)
Well, he's stepping up now.- Wir schrieben den Text des Ansagers. - Das war wirklich schwierig. One Fish, Two Fish, Blowfish, Blue Fish (1991)
Obviously, it'll sound better with the announcer's voice.Bestimmt wird es mit den Ansagerstimme noch besser klingen. Wee Small Hours (2009)
She was the girlfriend of a loser drug dealer.Sie war das Mädchen eines Drogendealers und VersagersTwenty Vicodin (2011)
How'd you end up in the dropout school?Wie bist du auf dieser Versagerschule gelandet? The Bling Ring (2013)
This is the face of failure.Das ist das Gesicht eines VersagersThe Peanuts Movie (2015)
Unfortunately, we could never quite separate the Diviner metal out.Leider haben wir nie geschafft, das Metall des Weissagers zu entfernen. Scars (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องโดยสาร[n.] (hǿng dōisān) EN: cabin   FR: cabine [f] ; cabine passagers [f]
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[xp] (jamkat jamnūan phūdōisān) EN: limit the number of passengers   FR: limiter le nombre de passagers
จำนวนจุผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan ju phū dōisān) FR: nombre maximum de passagers [m] ; capacité maximale d'accueil [f]
จำนวนผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan phūdōisān) EN: number of passengers   FR: nombre de passagers [m] ; nombre de voyageurs [m]
ความจุผู้โดยสาร[n. exp.] (khwām ju phū dōisān) EN: number of passengers   FR: capacité d'accueil [f] ; capacité d'hébergement [m] ; nombre de voyageurs [m] ; nombre de passagers [m] ; nombre de plaisanciers [m]
ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง [n. exp.] (phūdōisān chan neung) EN: first class passengers   FR: passagers de première classe [mpl]
ผู้โดยสารชั้นประหยัด[n. exp.] (phūdōisān chan prayat) EN: economy class passengers   FR: passagers de classe économique [mpl]
ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ[n. exp.] (phūdōisān chan thurakit) EN: business class passengers   FR: passagers de classe affaires [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAGERS S EY1 G ER0 Z
MASSAGERS M AH0 S AA1 ZH ER0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top