ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rationing*

R AE1 SH AH0 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rationing, -rationing-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rationing(n) นโยบายจำกัดปริมาณของบางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rationing(เร'เชินนิง) n. การแบ่งสันปันส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rationingการปันส่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
RATIONING R AE1 SH AH0 N IH0 NG
RATIONING R AE1 SH N IH0 NG
RATIONING(2) R EY1 SH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rationing (v) rˈæʃənɪŋ (r a1 sh @ n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewirtschaftung {f}rationing [Add to Longdo]
Lebensmittelrationierung {f}food rationing [Add to Longdo]
einteilendrationing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
割り振り;割振り[わりふり, warifuri] (n) assignment; allotment; quota; rationing; apportionment; allocation (risk, resources, etc.) [Add to Longdo]
割り当て(P);割当て(P);割当[わりあて(P);かっとう(割当), wariate (P); kattou ( wariate )] (n) (1) allotment; assignment; allocation; quota; rationing; (2) {comp} binding; (P) [Add to Longdo]
遅配[ちはい, chihai] (n,vs) delay in rationing; (P) [Add to Longdo]
点数制[てんすうせい, tensuusei] (n) point rationing system [Add to Longdo]
配給[はいきゅう, haikyuu] (n,vs,adj-no) (1) distribution (e.g. films, rice); (2) rationing (e.g. food, gasoline); (3) food ration; (P) [Add to Longdo]
配給制[はいきゅうせい, haikyuusei] (n) rationing; rationing system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rationing
      n 1: the act of rationing; "during the war the government
           imposed rationing of food and gasoline"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top