ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rahmen*

   
108 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rahmen, -rahmen-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a very expensive frame.Ein sehr teurer RahmenThe Buccaneer (1958)
You cut it down to fit the frame, right?Sie haben es zurechtgestutzt, damit es in den Rahmen passt, nicht? Houseboat (1958)
Nicky, he's going to bash me against the doorway!Nicky, er wird mich gegen den Türrahmen hauen! Robot Client (1958)
To your squalid amorucci.Ja, das ist genau der richtige Rahmen für eure schäbige, kleine Affäre. The Millionairess (1960)
But now, suddenly... all the conditions are right.Aber jetzt, auf ein Mal... stimmen alle Rahmenbedingungen. Seven Thieves (1960)
stucco, molded paneling, marble, black mirrors, dark-toned portraits, columns,Pfeilern, Skulpturen, die die Türen umrahmenLast Year at Marienbad (1961)
through these salons and galleries, in this edifice of a bygone era sculpted doorframes, rows of doorways, galleries, side corridors that in turn lead to empty salons heavy with ornamentation of a bygone era,durch diese Räume in diesem Gebäude, das der Vergangenheit angehört... Es sind leere Räume, die überfüllt sind mit Dingen aus einem anderen Jahrhundert. ... Pfeilern, Skulpturen, die die Türen umrahmenLast Year at Marienbad (1961)
marble, black mirrors, dark-toned portraits, columns, sculpted doorframes, rows of doorways, galleries, side corridors that in turn lead to empty salons, salons heavy with ornamentation of a bygone era dark-toned portraits, columns,mit Stuck, Marmor, schwarzen Scheiben und Bildern in dunklen Farben. Pfeilern, Skulpturen, die die Türen umrahmen. Eine Tür reiht sich an die nächste. Last Year at Marienbad (1961)
Mrs. Murger, us part of her study trip, wishes to see my sound and light show. - May I?Madame Murger würde gerne im Rahmen ihrer Studienreise meine Licht- und Klanginstallation sehen. The Black Monocle (1961)
I'll bring my parents' wedding picture.- Bei uns ein schönes Bild mit Goldrahmen, von der Hochzeit von Papa und Mama. War of the Buttons (1962)
But there are tragic circumstances surrounding this nomination... which takes it out of the usual business and sets it deeply... into the conscience of each senator.Aber diese Nominierung wird überschattet von einem tragischen Schicksal. Das löst sie aus dem Rahmen des Üblichen und macht sie zu einer Gewissensfrage. Advise & Consent (1962)
Here's your key, Mr Shayne.Ich will Leonard nicht schmälern, aber er gab einem Renoir nur den RahmenThat Touch of Mink (1962)
You went as far as you possibly could within the limits of your function.Sie sind so weit gegangen, wie Sie es im Rahmen Ihres Amtes konnten. The Cardinal (1963)
I did everything within my function for her, and it wasn't enough.Im Rahmen des Amtes habe ich alles für sie getan, aber es war nicht genug. The Cardinal (1963)
General Jack Ripper, the commanding general... of Burpelson Air Force Base... issued an order to the 34 B-52s of his Wing... which were airborne at the time... as part of a special exercise we were holding called Operation Dropkick.Vor etwa 35 Minuten erteilte General Jack Ripper vom Luftwaffenstützpunkt Burpelson seinen 34 B-52-Bombern einen eigenartigen Befehl. Sie waren im Rahmen der Sonderübung "Dropkick" in der Luft. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
Yeah, the frames were selected to complement his complexion and his taste.- Ja. Der Rahmen, den wir ausgesucht haben, passt zu seinem Geschmack. 36 Hours (1964)
I'd kind of hate to see them burned along with the triplicate requisitions for toilet paper.Sie passt zu allen Informationen und in den Rahmen der Strategie. 36 Hours (1964)
Makes a perfect frame.Gibt einen perfekten Rahmen ab. Carry On Cleo (1964)
What about window frame?Wie wäre es mit "Fensterrahmen"? - Von mir aus. Carry On Cleo (1964)
This outer frame is covered with roller blinds and old railway buffers.Das ist der äußere Rahmen. Ich habe ihn mit Rollläden versehen... und alte Eisenbahnpuffer angebracht. First Men in the Moon (1964)
Isn't that Jenna's old bicycle frame in there?Ist das nicht Jennas alter FahrradrahmenGood Neighbor Sam (1964)
A paftial blackout is tolerable.Eine Teilstörung liegt noch im Rahmen des vertretbaren. The Gravediggers (1965)
You could , at least , have saved the molding.Sie hätten wenigstens den Rahmen aufbewahren können. Color Me Blood Red (1965)
Right. Don't you think it bothers me when the Krauts do a despicable thing like this?Außerdem sieht so ein Bild ohne Rahmen nicht gut aus. Art for Hogan's Sake (1966)
Well, how do you think your pal Burkhalter's going to react when you hand him that empty frame?Was meinen Sie, wie Burkhalter auf den leeren Rahmen reagiert? Art for Hogan's Sake (1966)
Now, while Newkirk is supposedly inspecting the guns, you, Carter, will plant one of these little valentines right at the base of the recoil frame.Wenn Newkirk am Inspizieren ist, wird Carter eins der kleinen Geschenke hinlegen. In den Zapfen vom RücklaufrahmenThe 43rd, a Moving Story (1966)
He's to have every consideration within the limits of military discipline.Er erhält jede Sonderbehandlung. - Im Rahmen militärischer Disziplin. The Rise and Fall of Sergeant Schultz (1966)
Don't you even want to save the frame?Willst du nicht den Rahmen behalten? The Fortune Cookie (1966)
- A showcase.- Den richtigen RahmenThe Fortune Cookie (1966)
In any case contemporary furnishing gives a better setting for my art collection of which perhaps you have heard.Ich wollte einen wirkungsvolleren Rahmen für meine Kunstsammlung. Gambit (1966)
Before you go to bed give the frame of the painting a little wipe with a white clean cloth, okay?Bevor Sie... zu Bett gehen, wischen Sie bitte den Rahmen des Bildes mit einem Tuch ab? How to Steal a Million (1966)
The frame. The thing in it?Der Rahmen, aber nicht der Inhalt. My Master, the Great Rembrandt (1966)
And the frame, new.Und der Rahmen ist neu. My Master, the Great Rembrandt (1966)
Still at the old middleweight limit?Immer noch im alten Mittelgewicht-RahmenWho's Afraid of Virginia Woolf? (1966)
What's done inside the law is always better than what's done outside the law.Man bewegt sich besser im Rahmen des Gesetzes als außerhalb. Day of Anger (1967)
Well, it was sort of a leaning-over-me clinch.Nun, es war eine Umarmung, in deren Rahmen er sich über mich beugte. Tony Rome (1967)
It's simply a matter of creative accounting.- Im Rahmen kreativer Buchführung. The Producers (1967)
- Doctor, you are out of line.- Doktor, Sie fallen aus dem RahmenThe Doomsday Machine (1967)
Very well, i'll set her ablaze.Ein blinder Spiegel im kostbaren Rahmen. Er soll glänzen unter meinen Händen. Ich will ihre Glut entfachen. Tokugawa Matrilineage (1968)
And you have a chance to help them, regardless how small, but you're not going to do anything about it, are you?Und Sie haben die Chance, ihnen zu helfen, und sei es im kleinen Rahmen, aber Sie werden nichts unternehmen, nicht wahr? The Detective (1968)
Then make the basic frames with them.Dann machst du aus ihnen den GrundrahmenHell in the Pacific (1968)
The frames.Den Rahmen. Nein. Hell in the Pacific (1968)
- Yeah. Yeah, within reason.- Ja, in einem gewissen RahmenYours, Mine and Ours (1968)
Time factor?ZeitrahmenDay of the Dove (1968)
The infection resembles one developed by Earth during their bacteriological-warfare experiments in the 1990s.Die Infektion ähnelt einer, die auf der Erde entwickelt wurde, im Rahmen der Experimente zur bakte- riologischen Kriegsführung um 1990. The Omega Glory (1968)
Those were the first words duty required you to say to me, and you've said them.Das war das Erste, was Sie mir im Rahmen der Pflicht sagen mussten, und Sie haben es gesagt. Sie haben Ihre Pflicht getan. The Omega Glory (1968)
So, you were the first. Take this to the quartermaster and have it framed.Der Quartiermeister soll das einrahmenIs There a Traitor in the House? (1969)
Could you frame it, with a nice border?Könnten Sie es rahmen, in einem hübschen ZierrahmenCremator (1969)
- I'll put in three frames from here.- Ich füge noch 3 Rahmen ein. - Ja. Bob & Carol & Ted & Alice (1969)
Almost seems like the frame's bent.Man könnte meinen, der Rahmen wäre verbogen. Hunting Scenes from Bavaria (1969)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussrahmen {m}adapter base [Add to Longdo]
Bilderrahmen {m}picture frame [Add to Longdo]
Bodenrahmen {m}floor frame [Add to Longdo]
Bajonettrahmen {m} [techn.]bayonet slots {pl} [Add to Longdo]
Brille {f} | rahmenlose Brillespectacles | rimless spectacles [Add to Longdo]
Diamantrahmen {m}diamond frame [Add to Longdo]
Dichtrahmen {m}sealing frame [Add to Longdo]
Fensterrahmen {m} | Fensterrahmen {pl}window frame | window frames [Add to Longdo]
Filterrahmen {m}; Filterzarge {f}filter frame [Add to Longdo]
Filterrahmenmaterial {n}filter frame material [Add to Longdo]
Gebiet {n}; Rahmen {m} | in kleinem Rahmencompass | in a small compass [Add to Longdo]
Gelenkrahmen {m} [techn.]articulated frame [Add to Longdo]
Grundrahmen {m}base frame [Add to Longdo]
Kastenrahmen {m}box frame [Add to Longdo]
Katzrahmen {m}trolley frame [Add to Longdo]
Rahmen {m} | Rahmen {pl} | ohne Rahmenframe | frames | unframed [Add to Longdo]
Rahmen {m}; Gefüge {n} | im Rahmen der geltenden Gesetze | im Rahmen von | im Rahmen des Möglichen | den Rahmen (einer Sache) sprengen | in engem (größerem) Rahmenframework | within the framework of existing legislation | within the scope of | within the realms of possibility | to go beyond the scope of | on a small (large) scale [Add to Longdo]
Rahmen {m}; Rand {m}edge; border [Add to Longdo]
Rahmen {m}; Gestell {n}frame [Add to Longdo]
aus dem Rahmen (des Üblichen)out of the ordinary [Add to Longdo]
einen zeitlichen Rahmen setzento fix a time limit [Add to Longdo]
Rahmen {m}skid [Add to Longdo]
Rahmen {m} | Rahmen {pl}welt | welts [Add to Longdo]
Rahmen {m}husk [Add to Longdo]
Rahmenabkommen {n}skeleton agreement; basic agreement [Add to Longdo]
Rahmenauftrag {m}blanket order [Add to Longdo]
Rahmenbedingung {f} | Rahmenbedingungen {pl}general conditions; prevailing circumstance | general conditions; prevailing circumstance [Add to Longdo]
Rahmenerzählung {f}link and frame story; framework story [Add to Longdo]
Rahmengesetz {n} | Rahmengesetze {pl}skeleton law; framework law | framework laws [Add to Longdo]
Rahmengesetze {pl}definitive laws [Add to Longdo]
Rahmengesetzgebung {f}framework legislation [Add to Longdo]
Rahmengestell {n}rack [Add to Longdo]
Rahmenhandlung {f}framework plot; subplot (framing the main plot) [Add to Longdo]
Rahmenhandlung {f}frame story [Add to Longdo]
Rahmenplan {m}framework; outline plan [Add to Longdo]
Rahmenprogramm {n}supporting program; supporting programme [Br.] [Add to Longdo]
Rahmenprogramm {n}fringe events [Add to Longdo]
Rahmenrichtlinie {f} | Rahmenrichtlinien {pl}overall guideline; general guideline | overall guidelines; general guidelines [Add to Longdo]
Rahmentarif {m}skeleton tariff [Add to Longdo]
Rahmenvertrag {m}basic agreement; skeleton agreement [Add to Longdo]
Rahmenvorschrift {f}general provisions [Add to Longdo]
Rechteckgrundrahmen {m}base frame [Add to Longdo]
Reichweite {f}; Rahmen {m}; Gültigkeitsbereich {m}; Bereich {m}scope [Add to Longdo]
Rohrrahmen {m}tubular steel [Add to Longdo]
Schieberahmen {m}sash [Add to Longdo]
Schwenkrahmen {m}swing gate [Add to Longdo]
Stickrahmen {m}tambour; tambour frame [Add to Longdo]
Tragrahmen {m}; kardanische Aufhängung {f}gimbal [Add to Longdo]
Traversierrahmen {m}traversing frame [Add to Longdo]
Türrahmen {m}doorframe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラーメン構造[ラーメンこうぞう, ra-men kouzou] (n) Rahmen; rigid-frame structure [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わく, waku] RAHMEN, EINFASSUNG [Add to Longdo]
枠内[わくない, wakunai] im_Rahmen [Add to Longdo]
枠組[わくぐみ, wakugumi] das_Einrahmen, Geruest [Add to Longdo]
[さん, san] VERSTREBUNG, RAHMEN, GERUEST [Add to Longdo]
窓枠[まどわく, madowaku] Fensterrahmen [Add to Longdo]
額縁[がくぶち, gakubuchi] Bilderrahmen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Rahmen /raːmən/ 
   border; edge; frame; frames; framework; husk; scope; skid; welt; welts

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top