ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*props*

P R AA1 P S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: props, -props-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
props(n) อุปกรณ์ประกอบฉาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Baby, I need you for props.เบบี้ ผมอยากให้ช่วยอะไรหน่อย Dirty Dancing (1987)
He's an Oxford-educated psychologist who wrote a monograph on serial killers and the occult that helped to catch Monty Props in 1988.- อย่างไร ? - จากกิตติศัพท์ ค่ะ อืม... Deep Throat (1993)
Pedestals, perks and props.แท่นบูชา , ความสง่าผ่าเผย และเครื่องทรง Mulan 2: The Final War (2004)
I have to give you props, Johnny!ผมน่าจะให้พัดลมคุณนะ, จอห์นนี่! Fantastic Four (2005)
Props : TATSUTA TetsujiProps TATSUTA Tetsuji Always - Sunset on Third Street (2005)
- Don't you have to buy props?- เธอไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรใช่มั้ย? A Millionaire's First Love (2006)
- I'm getting good at props. No, no.ไม่ ไม่ ชั้นชินแล้วละ The Game (2007)
Don't get me wrong, mad props on the evil, but I don't understand.เล่นตามน้ำไปก่อน สาวๆ มีที่ให้นิตยสารแฟชั่นที่เดียว Grin and Bear It (2007)
- No, hey, mad props.- ไม่ เฮ้ ขอบคุณล้านๆๆครั้งเลย Cat's in the Bag... (2008)
Props to you for killing everyone.ทุกอย่างชี้ว่าคุณฆ่าทุกคน Pathology (2008)
Like the props, they went back to the Miami Seaquarium.ผมรู้ทันทีว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่รู้จักตัวเอง The Cove (2009)
Until then, 60 bucks a month... and you've got to use the costumes and props we already have.แต่ตอนนี้... เดือนละ $60 และคุณต้องใช้ชุด และอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้ว Pilot (2009)
They're all props, กับของตกแต่งทั้งหมด Dex Takes a Holiday (2009)
You expect us to just sway back here like props?คุณจะให้เราเป็นแค่ ตัวประกอบเหรอคะ? Throwdown (2009)
You expect us to just sway back here like props?คุณจะให้เราเป็นแค่ ตัวประกอบเหรอ? Throwdown (2009)
In fact, I left a few props up in the lounge.ที่จริงแล้ว ผมทิ้งอะไรเล็กน้อยไว้ที่ห้องข้างบน They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Movie posters, rare photos, movie props and so on.โปสเตอร์ภาพยนตร์ รูปถ่ายหายาก อุปกรณ์ประกอบฉาก และอะไรหลายอย่าง Polly Wants a Crack at Her (2010)
I collect many things, not just movie props.ผมสะสมอะไรตั้งหลายอย่าง ไม่ใช่แค่ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ Slight of Hand (2010)
Don't step to me. I gotta give you guys props for the passion. Maybe hold back on the animosityฉันจะให้เธอ ระงับสติกันก่อน Laryngitis (2010)
Are the props checked everyday? - Yes.อุปกรณ์ประกอบฉากคุณตรวจสอบสภาพทุกวันเปล่า ใช่ Finding Mr. Destiny (2010)
Tell her to use the spare door of the car and bring along the stage props.บอกเธอด้วยว่าให้ใช้ประตูสำรองของรถ และเอาอุปกรณ์ประกอบฉากมา Finding Mr. Destiny (2010)
This was created by the previous team. Props, costumes, special effects. Use the same stuff.? Episode #1.4 (2010)
Let's go. I need to go and get the props from storage.ไปกันเถอะ ฉันต้องไปเอากล่องใส่อุปกรณ์ประกอบฉาก Episode #1.12 (2010)
The props? I'll get them.อุปกรณ์ประกอบฉาก? Episode #1.12 (2010)
Are all the props ready?โอเค อุปกรณ์พร้อมน่ะ Episode #1.8 (2010)
Oh, and we're going to use props?โอ้, เราต้องมีอุปกรณ์ประกอบฉาก The Thespian Catalyst (2011)
Maybe I should do props or something.บางทีฉันน่าจะทำอุปกรณ์ประกอบฉากหรืออะไรบางอย่างให้ The Badass Seed (2011)
Study your lines. Put away your props.ศึกษาบทไป ถอดอุปกรณ์ออกได้ The Badass Seed (2011)
Props, and I... ( chuckles ) aria, I'm not gonna be your teacher anymore.และก็ของอีกหลายอย่าง อาเรีย ผมจะไม่ใช่ครูของคุณอีกต่อไปแล้วนะ For Whom the Bell Tolls (2011)
Mm. You gotta give him props for spirit, though, right?แต่นายก็ต้องยกย่องสปิริตของเขานะ ว่าไหม? Heroes and Villains (2011)
Too bad. I just gave you mad props on my blog.แย่จัง ผมเพิ่งอัพเรื่องของคุณลงบล็อก The Art of Making Art (2011)
Every relationship's a power play, with or without the props.ทุกความสำคัญต้องมีการบังคับให้ยอมตาม จะมีหรือไม่มีของประกอบก็ได้ Rubber Man (2011)
You heard me. Get the props.คุณกำลังทำอะไร ยังไม่เก็บของอีกหือ Episode #1.20 (2011)
Giving you props when you get it right.ชื่นชมในสิ่งที่นายทำน่ะสิ Red Dawn (2012)
Best way to get props is to use props.วิธีที่ดีที่สุดในการเข้าใจตัวช่วย คือการใช้ตัวช่วย Props (2012)
A healthy dose of props, and our plucky transsexual Porcelina, and you are over the top.ด้วยตัวช่วยสุดวิเศษเหล่านี้ และพอร์ซเซลเลน่า สตรีข้ามเพศผู้อาจหาญ ผนวกรวมกับพวกเธอ Props (2012)
Aren't props a little cheesy?ตัวช่วยพวกนี้ไม่ดูห่วยไปหน่อยเหรอ Props (2012)
You want props to move around?ครูอยากได้ตัวช่วยที่เคลื่อนไหวไปมาใช่มั้ยล่ะ Props (2012)
These props were supposed to add to the routine, not be the routine.อุปกรณ์พวกนี้มันควรจะ'ถูกเพิ่ม'ให้เป็นสิ่งที่ใช้ตลอด ไม่ใช่'ให้เป็น'สิ่งที่ใช้ตลอด Props (2012)
They love props, and Unique is the ultimate prop.พวกเขาชอบพวกอุปกรณ์ประกอบ และความยูนีค คืออุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยม Props (2012)
Sue, I think maybe we are going a little too far with the props.ซู ผมว่าเราจะเยอะเกินไปเรื่องอุปกรณ์แล้วนะ Props (2012)
Sue, look, I really appreciate all the help you've been giving us but I am done with all this props madness.ซู ขอขอบคุณจริงๆ ความช่วยเหลือที่คุณให้พวกเรา แต่ผมจะพอแล้วกับพรอพบ้าๆพวกนี้ Props (2012)
These are just props.คุณดูเหมือนเพื่อนผมเลย Contemporary Impressionists (2012)
You need props to make your point?คุณต้องใช้อุปกรณ์ประกอบฉาก เพื่อเข้าประเด็นด้วยเหรอ? Meet the New Boss (2012)
Photo booth with props!มีซุ้มถ่ายรูปด้วย! The First Chang Dynasty (2012)
I think that's a song that Carmen hates and I can't do it without a costume or props!ฉันคิดว่านั่นเป็นเพลงที่คาร์เมนเกลียด และฉันทำมันไม่ได้ โดยไม่มีพร็อพประกอบ Swan Song (2012)
Guy's a natural thief-- props, jokes, women.เขาเป็นโจรโดยธรรมชาติ อุปการณ์ มุก ผู้หญิง The But in the Joke (2012)
I always keep my props.ฉันอยากเก็บพร็อพของฉันนี่หว่า This Is the End (2013)
That's really cool. Always keep my props.มันก็เจ๋งจริงแหละ อยากเก็บพร็อพของฉันนี่หว่า This Is the End (2013)
Costumes, props.คอสตูม พร็อพ This Is the End (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROPS P R AA1 P S
PROPST P R AA1 P S T
TURBOPROPS T ER1 B OW0 P R AA2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
props (v) prˈɒps (p r o1 p s)
pit-props (n) pˈɪt-prɒps (p i1 t - p r o p s)
turboprops (n) tˌɜːʳbouprˈɒps (t @@2 b ou p r o1 p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
道具[dào jù, ㄉㄠˋ ㄐㄩˋ, ] stage props, #9,488 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kardanwelle { f }propshaft [Add to Longdo]
Requisiten { pl }; Fundus { m } (Theater)properties; props; requisites; costumes [Add to Longdo]
abstützen; stützen | abstützend; stützend | abgestützt; gestützt | er/sie stützt (ab) | ich/er/sie stützte (ab)to support; to prop up | supporting; propping up | supported; propped up | he/she supports; he/she props up | I/he/she supports; I/he/she propped up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕掛け物;仕掛物[しかけもの, shikakemono] (n) implements used to enhance the effect of a play (e.g. props, costumes, etc.) [Add to Longdo]
小道具[こどうぐ, kodougu] (n) props; (stage) properties; gadgets; (P) [Add to Longdo]
百面相[ひゃくめんそう, hyakumensou] (n) making different (comic) faces, esp. using small props [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Props \Props\, n. pl.
   A game of chance, in which four sea shells, each called a
   prop, are used instead of dice.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 props
   n 1: proper respect; "I have to give my props to the governor
      for the way he handled the problem"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top