Search result for

*predators*

(53 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: predators, -predators-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Frodos, the Scarface society the sexual predators.แก๊งโฟรโด แก๊งค์เจ้าพ่อ แก๊งนักล่าพรหมจรรย์ อืมมมมมมม Superhero Movie (2008)
RIPLEY's taken control of one of their Predators.ริปลี่ควบคุมยานไร้คนขับลำนึง WarGames: The Dead Code (2008)
Scramble predators now.พรีเดเตอร์ขึ้นบินด่วน. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We were using cruise missiles, predators, we even had a B-2 bomber fly to this guys villa to jade him.เราต้องใช้ทั้ง เรือล่องขีปนาวุธ ตามไล่ล่า เราต้องใช้เครื่องบิน B - 2 ทิ้งลูกระเบิดลงไปที่บ้านพักของพวกนั้น Law Abiding Citizen (2009)
Easy prey for predators but the blowfish has a secret weapon doesn't he?นายคือ... ปลาปักเป้า - อะไรนะ Negro Y Azul (2009)
You are predatorsแกเหมือนสัตว์ล่าเนื้อ Saw VI (2009)
These types of predators often use pseudonyms. I see.พวกนักล่าแบบนี้มักจะใช้นามแฝง Adam Raised a Cain (2009)
What do sexual predators from Alabama typically do, uh, aside from the obvious?ปรกติแล้วคนบ้ากามจากอลาบาม่ามักจะทำอะไร ่เอ่อ นอกเหนือจากสิ่งที่รู้ๆกันอยู่ S.O.B. (2009)
Your work will lead to predators being created here in this ARC of yours.คุณจะทำให้เกิดนักล่าขึ้นมาในอาร์คนี่ Episode #3.3 (2009)
It's because we... are predators.เพราะว่าเราทุกคน ก็เป็นนักล่า Predators (2010)
That's because we're predators, Elena.นั่นเป็นเพราะพวกเราคือนักล่า เอเลน่า Unpleasantville (2010)
Then the victim encountered multiple predators at the same time.ถ้างั้นเหยื่อต้องเจอกับ นักล่ามากมายในเวลาเดียวกัน The Predator in the Pool (2010)
Then all the murderers, the rapists, the predators, they might get out.จากนั้นพวกฆาตกรทุกคน พวกข่มขืนกระทำชำเรา พวกโจรปล้นสะดม พวกเขาอาจจะลอยนวล Episode #1.5 (2010)
They're predators. He's been public, so can't be hard to find him.พวกเขาเป็นผู้ล่า ความเจ็บปวดและธรรมดา เขากลายเป็นสิ่งที่ดีในชุมชน Supergirl (2010)
Please confirm with Andrews that the predators have scrambled.กรุณายืนยันกับแอนดรูว์ ว่าพวกนักล่าส่งสัญญาณรบกวนอยู่ Loyalty (2010)
Trolls are animals. Predators.โทรลล์มันก็เป็นแค่สัตว์ Trollhunter (2010)
People didn't notice the huge predators that blasted the field here.ชาวบ้านไม่ทันได้สังเกตหรอกว่า มีไอ้ยักษ์นักล่ามันมาถล่มทุ่งนี้ Trollhunter (2010)
How there were predators, how we had to adapt.ฉันพามาที่นี่ บนน้ำแข็งขนาดใหญ่ Happy Feet Two (2011)
We're predators.เราเป็นนักล่า The Tell (2011)
Change in climate, influx of predators, to mate.ขอโทษจริงๆ ฉันลืมไปเลย Instinct (2011)
Okay, you're meeting just outside the perimeter mines, so you should be safe from predators.เช้าแล้ว พ่อตามหาฉันอยู่แน่ - เราต้องไปแล้ว Bylaw (2011)
It could've been carried away by predators.อาจจะเป็นพวกสัตว์มาแทะเอาไป Vs. (2011)
There are no natural predators for a wolf.ไม่มีนักล่าสำหรับหมาป่าหรอก Fae-nted Love (2012)
No natural predators means you're king of the animals.ไม่มีนักล่าแปลว่า นายเป็นราชาแห่งสัตว์ Fae-nted Love (2012)
We're predators, not puppies.เพื่อการอยู่รอด/N พวกเราคือนักล่า ไม่ใช่ ลูกสนัข Break on Through (2012)
so she can move on and maybe date someone who doesn't sound like one of those weird puppets they bring around to the grade schools to teach kids about sexual predators?เพื่อที่หล่อนจะได้ไปต่อ หรือเดทกับคนอื่น ใครๆก็ไม่ชอบ ที่จะเป็นตุ๊กตาประหลาดๆหรอก Yes/No (2012)
Because in the natural world, predators with paralytic toxins use them to catch and eat their prey.เพราะในโลกแห่งธรรมชาติ นักล่าที่มากับสาร ที่ทำให้เหยื่อเป็นอัมพาต เพื่อจับและกินเป็นอาหาร Abomination (2012)
He pulled me off a division desk to help him run the drone program back when we only had eight Predators over Baghdad.เขาดึงผมมา เพื่อช่วยเขาเรื่องโปรแกรมโดรน ตอนนั้นที่เรามีผู้ก่อการร้ายแค่ 8 คนในแบกแดด The Smile (2012)
Predators.ผู้ก่อการร้าย The Smile (2012)
Predators are everywhere. This is Emily. Leave a message.ผู้ล่ามีอยู่ทุกที่ นี่คือเอมิลี่ ฝากข้อความไว้ ผู้ที่ไม่ได้รับการปกป้อง จากแรงกดดันภายนอก Doubt (2012)
Unattractive female predators serve a longer prison sentence than their attractive counterparts.นักล่าหญิงที่ไม่สวยจะติดคุกนานกว่า นักล่าหญิงที่สวย I Love You, Tommy Brown (2012)
And 50 police officers are about to walk into two lethal predators.ตำรวจกว่า 50 นาย กำลังเดินเข้าไปหาสัตว์ดุร้าย 2 ตัว The New World (2012)
I'm gonna go run some predators.ฉันจะไปค้นหาคนที่มีประวัติสักหน่อย Bad Moon Rising (2012)
Seriously, you've got one of the most vicious predators in the ocean and you're going to name him Crackers?อย่างจริงจังคุณมีอย่างใดอย่างหนึ่ง ล่าที่ชั่วร้ายที่สุด ในมหาสมุทรและคุณ จะตั้งชื่อเขาบ้า? Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
This is merely a disguise to lure the dangerous predators who walk among us.นี่เป็นเพียงการปลอมตัวเพื่อล่อ อันตรายล่า ผู้ที่เดินในหมู่พวกเรา. Nurse 3D (2013)
I thought I'd come over, make some noise, shoo away any predators at your door.ฉันคิดว่าจะแวะมาหา ส่งเสียงดังก่อนกวนนิดหน่อย ส่งเสียงไล่ชิวๆๆสัตว์นักล่าทุกชนิด ที่ประตูหน้าบ้านของคุณ Fromage (2013)
These conifers would have provided cover so that the fire wouldn't be seen by predators.ไม้สนพวกนี้จะปกคลุม เพื่อไฟ จะได้ไม่ถูกเห็นโดยนักล่า The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Initially, I thought all of these markings came from predators, but look at this.ตอนแรก ฉันคิดว่า ร่องรอยทั้งหมดนี้ มาจากสัตว์กินเนื้อ แต่ดูนี่ซิ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
And young predators don't usually feed with adults.และสัตว์กินเนื้อวัยเด็ก มักจะไม่กินอาหารกับพ่อแม่ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Immediately, a massive shot of adrenaline makes our muscles tense up to fight, our heart rate increases so we can elude predators, we sweat so we don't overheat, pupils dilate so we can see in the dark.ทันทีทันใด สารอะดินาลีนจำนวนหนึ่ง ทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแกร่งขึ้นเพื่อพร้อมสู้ อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น Ghosts (2013)
They're his predators, and he believes they're out to get him.พวกเธอเป็นผู้ล่า และเขาเชื่อว่าพวกเธอตามล่าเขาอยู่ The Inspiration (2013)
Guess you eat enough predators, you start to become one.ถ้าแกกินสัตว์นักล่า แกก็เริ่มจะเป็นเหมือนมัน Dog Dean Afternoon (2013)
Unfortunately, 29 of them turned into insane, aggressive, deviant sexual predators.โชคไม่ดีที่ 29 ของพวกเขากลายเป็น บ้าก้าวร้าว ล่าทางเพศเบี่ยงเบน. Scary Movie 5 (2013)
Hungry predators will avoid diseased bodies.นักล่าที่หิวโหย จะหลีกเลี่ยงร่างที่อ่อนแอ World War Z (2013)
And then you got predators.แล้วคุณมีล่า American Sniper (2014)
Evolution can disguise an animal as a plant taking thousands of generations to contrive an elaborate costume that fools predators into looking elsewhere for someone to eat.วิวัฒนาการสามารถปลอมตัวสัตว์ เป็นพืช การพันของคนรุ่น Some of the Things That Molecules Do (2014)
Our ancestors had once burrowed deep in the ground to avoid predators who stalked the surface.บรรพบุรุษของเราได้มุด ครั้งเดียวลึกลงไปในพื้นดิน เพื่อหลีกเลี่ยงการล่าที่เดินบนพื้นผิว แต่เมื่อไดโนเสาร์เสียชีวิต The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Predators, starvation, disease, miscalculation, long winters, drought, flood and violence.ล่าความอดอยากโรค วินิจฉัยผิดฤดูหนาวยาว ภัยแล้งน้ำท่วมและความรุนแรง The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
And there aren't any predators around here.และแถวนี้ก็ไม่มีนักล่าอยู่ด้วย I, Witness (2015)
"predators that often steal their victim's teethและมักขโมยฟันของเหยื่อเป็นที่ระลึก" The Sisters Mills (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
PREDATORS    P R EH1 D AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
predators    (n) (p r e1 d @ t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plünderer {m} | Plünderer {pl}depredator | depredators [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top