ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pannier*

P AE1 N IY0 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pannier, -pannier-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pannier(n) ตะกร้าที่แบกบนหลังคนหรือสัตว์, Syn. wicker basket
pannier(n) ถุงใส่ของที่แขวนข้างรถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panniern. ตระกร้า ,กระจาด, See also: panniered adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pannier(n) ตะกร้า,กระจาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะชะ(n) pannier, See also: basket used for the transportation of food and clothing, Example: คุณยายหิ้วกะชะใส่ของไปขายที่ตลาด, Thai Definition: ภาชนะสานชนิดหนึ่ง ตั้งได้คล้ายตะกร้า รูปร่างสูงตรงขึ้นไป สำหรับบรรจุเครื่องเดินทาง เช่น ผ้าและอาหาร ปากไม่มีขอบ เพื่อบีบให้ติดกันแล้วร้อยเชือกแขวนไปบนหลังสัตว์บรรทุก เป็นต้น.

CMU English Pronouncing Dictionary
PANNIER P AE1 N IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pannier (n) pˈænɪəʳr (p a1 n i@ r)
panniers (n) pˈænɪəʳz (p a1 n i@ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gepäcktasche {f}pannier [Add to Longdo]
Kiepe {f}; Bütte {f} | Kiepen {pl}; Bütten {pl}pannier; dosser | panniers; dossers [Add to Longdo]
Tragkorb {m}pack basket; pannier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pannier \Pan"nier\, n. [F. panier, fr. L. panarium a bread
   basket, fr. panis bread. Cf. {Pantry}.]
   1. A bread basket; also, a wicker basket (used commonly in
    pairs) for carrying fruit or other things on a horse or an
    ass --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil. Antiq.) A shield of basket work formerly used by
    archers as a shelter from the enemy's missiles.
    [1913 Webster]
 
   3. A table waiter at the Inns of Court, London.
    [1913 Webster]
 
   4. A framework of steel or whalebone, worn by women to expand
    their dresses; a kind of bustle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pannier
   n 1: either of a pair of bags or boxes hung over the rear wheel
      of a vehicle (as a bicycle)
   2: a large basket (usually one of a pair) carried by a beast of
     burden or on by a person
   3: set of small hoops used to add fullness over the hips

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top