Search result for

*paloma*

(55 entries)
(1.3546 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: paloma, -paloma-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Paloma!PalomaThe Anarchist's Wife (2008)
Near Paloma.ใกล้ๆ กับ พาโลม่า Boxed In (2008)
You might want to check this one out Palomar just picked it upนายอาจจะอยากดูนี่ พาโลมาร์ พบมัน Monsters vs. Aliens (2009)
We were just discussing our continued effort to locate Paloma Reynosa.เรากำลังคุยกันเรื่องที่เรา พยายามหาตัวพาโลมา เรโนซ่า Spider and the Fly (2010)
Paloma could be anywhere in the world by now.ป่านนี้พาโลมาอาจอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้ Spider and the Fly (2010)
Paloma Reynosa was in a chopper headed up the coast-- any idea why?พาโลมา เรย์โนซ่า นั่งคอปเตอร์ มุ่งขึ้นชายฝั่ง พอรู้มั้ยว่าทำไม Spider and the Fly (2010)
So Paloma could've been headed there to seal the deal?งั้นพาโลมาคงไปที่นั่นเพื่อตกลงซื้อขายสินะ Spider and the Fly (2010)
Paloma's back.พาโลมากลับมาแล้ว Spider and the Fly (2010)
Sweet little Paloma's got a hornet up her skirt... and her sights are set on revenge.ส่วนที่นี่ก็มีพาโลมาที่กินรังแตนอยู่ และคอยจ้องที่จะแก้แค้น Spider and the Fly (2010)
Paloma and her men were eating their way through the South.พาโลมาและลูกน้องกินอาหาร ระหว่างที่อยู่ทางใต้ Spider and the Fly (2010)
Now, assuming that they were together, it looks like Paloma's been on a mission.และถ้าคิดว่าพวกเขาอยู่ด้วยกัน ก็ดูเหมือนว่าพาโลมา กำลังทำภารกิจอย่างหนึ่งอยู่ Spider and the Fly (2010)
Paloma Reynosa never left is she never wanted to.พาโลมา เรย์โนซา ยังไม่กลับไป ก็เพราะเธอยังไม่อยากกลับ Spider and the Fly (2010)
Paloma's getting closer, and she's not sightseeing.พาโลมาอยู่ที่นั่น และไม่ได้กำลังเที่ยวชมเมือง Spider and the Fly (2010)
Paloma could have set up a new pipeline anytime.พาโลมาอาจจะวางเส้นทางใหม่ เมื่อไหร่ก็ได้ Spider and the Fly (2010)
If Paloma is responsible for this dealer in Maryland,ถ้าพาโลมาเกี่ยวข้องกับการตาย ของพ่อค้ายาที่แมรี่แลนด์ Spider and the Fly (2010)
Sounds like our Paloma.น่าจะเป็นพาโลมา Spider and the Fly (2010)
He let Paloma get close.เขาปล่อยให้พาโลมาเข้าใกล้ Spider and the Fly (2010)
Paloma Reynosa.พาโลมา เรย์โนซ่าแล้ว Spider and the Fly (2010)
Let me take Paloma back to Mexico to be tried.ผมจะเอาตัวพาโลมา ไปขึ้นศาลที่เม็กซิโก Spider and the Fly (2010)
Got more Tennessee Williams for me, Paloma?มีคำคมของเทนเนสซี่ วิลเลี่ยมส์อีกมั้ย พาโลมา Spider and the Fly (2010)
Tony's putting out a BOLO on Paloma.โทนี่ออกประกาศตามพาโลมา Spider and the Fly (2010)
The same one Paloma used before?เครื่องเดียวกับที่พาโลมาใช้หรือเปล่า Spider and the Fly (2010)
He keeps trying to call Paloma, but I'm blocking reception.เขาพยายามโทรหาพาโลมา แต่ผมกั้นสัญญาณไว้ Spider and the Fly (2010)
Paloma...พาโลมา Spider and the Fly (2010)
Paloma...พาโลมา Spider and the Fly (2010)
Paloma...พาโลมา Spider and the Fly (2010)
Paloma...พาโลมา Spider and the Fly (2010)
Strolling in the jardin exotique, catching the exhibits at villa Paloma,เดินเล่นในสวนแปลกตา ไปดูงานนิทรรศการที่วิลล่าในปาโลม่า The Wrong Goodbye (2011)
The Palomar Building, CL Crowne, that's us.ที่ตึกพาโลมาร์ บริษัทชื่อซีแอนด์แอล คราวน์ Upstream Color (2013)
Don't tempt me. Don't let him bluff you, Sarah. You haven't got any intention at all of letting me have any peace, do you?Wie ich bereits erwähnte, wurde diese Anlage 1879 gebaut, von der Familie Paloma, als sie aus Spanien einwanderte. Fight Like a Dove (1984)
Paloma.PalomaBolero (1984)
Well, Paloma, do you think we can do business with this?- Hör zu, Paloma, ich möchte mit dir ins Geschäft kommen. Bolero (1984)
Thank you, Paloma.Ich danke dir, PalomaBolero (1984)
Paloma said you may be in the mountains for a whole week.Paloma sagte, Sie wären eine Woche lang in den Bergen. Bolero (1984)
No, Paloma.- Nein, PalomaBolero (1984)
Sorry.Olé, Paloma. Entschuldigung. Bolero (1984)
¿ Qué pasa, Paloma?Was ist das, PalomaBolero (1984)
Come on, Paloma!Komm, PalomaBolero (1984)
¡Caramba!PalomaBolero (1984)
I hope so, Paloma.Ich hoffe es, PalomaBolero (1984)
- Never mind.- Vergiss es, PalomaBolero (1984)
I'm sorry, Paloma, but if this works my way, I promise I'll find you another.Tut mit leid für dich, Paloma, aber wenn es diesmal klappen sollte, dann werde ich eigenhändig einen Liebhaber für dich suchen. Bolero (1984)
somewhere? i'll show you exactly where. what's this?Du wirst dich ein wenig schämen, wenn ich dir sage, dass ich heute im Observatorium Mount Palomar angerufen habe, und sie haben keinen Schimmer vom Planeten Alvin. Weird Science (1987)
PALOMA: Why are the bells ringing now?(Paloma) Warum läuten jetzt die Glocken? Double Vision (1990)
So I ran into Paloma, and there was a church.Und ich traf zufällig auf Paloma, und da war eine Kirche. Double Vision (1990)
- Paloma, please.- Paloma, bitte. Double Vision (1990)
- Paloma, I told you to stay indoors.- Paloma, du sollst doch drinnen bleiben. Double Vision (1990)
Paloma you have to tell me.Paloma, raus mit der Sprache. Double Vision (1990)
Please, Paloma!Bitte, PalomaDouble Vision (1990)
Paloma I need some help.Paloma, ich brauche deine Hilfe. Double Vision (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอดูดาวปาโลมาร์[n. prop.] (Hødūdāo Pālomā) EN: Palomar Observatory   FR: observatoire du Mont Palomar [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PALOMA    P AA0 L OW1 M AH0
PALOMAR    P AE1 L AH0 M AA0 R
PALOMARES    P AA0 L OW0 M AA1 R EH0 S

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

  paloma
     pigeon
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top