Search result for

*oleg*

(57 entries)
(0.0403 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oleg, -oleg-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
medicolegal-นิติเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Choleglobinโคลีโกลบิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wholegrain (n ) ธัญพืชที่ผ่านกระบวนการขัดสีน้อย
See also: S. whole-grain; whole seed,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That is good. I will send the jet to pick up Alec and Oleg.ฉันจะส่งเครื่องบินเจ็ทไปรับอเล็คกับโอเล็ก 2012 (2009)
Down there Oleg, you go first!ข้างล่างนั่นโอเลกซ์ ลงไปก่อนเลย ซีซ่า 2012 (2009)
Oleg. Grab my hand.โอเลก จับมือฉันไว้ 2012 (2009)
Spitz and fisher's medicolegal investigation of death,Spitz and fisher's :กฎหมายเกี่ยวการตายและการชันสูตรพลิกศพ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Thanks, Oleg.ขอบใจ โอเล็ค Pilot (2011)
That's Oleg.นั่นโอเล็ค Pilot (2011)
You know what, Oleg?รู้มั้ย โอเลจ Pilot (2011)
Kuzmenko made four phone calls to an Oleg Mostovoi.คัสแมนโกโทรหาโอเล็ก มอสโตวอย 4 ครั้ง Little Red Book (2011)
Ms. Chapin, I just spoke to a man named Oleg Mostovoi.คุณเชพิน ผมเพิ่งคุยกับผู้ชายชื่อโอเลค มอสโทวอย Little Red Book (2011)
Calm your bells down, Oleg.ใจเย็นหน่อยโอเล็ค And the Rich People Problems (2011)
You just made it into Oleg's spank bank.เธอเพิ่งได้อยู่ใน จินตนาการลามกของโอเล็ค And the Rich People Problems (2011)
Oleg, you would do that?โอเล็คนายจะให้จริงเหรอ? And the Rich People Problems (2011)
Oleg, from now on, you may call me Countess Max of the Fabulous Cupcakes.โอเล็ก ตั้งแต่นี้ต่อไป นายอาจต้องเรียกฉันว่าท่านหญิงแมกซ์ แห่งสุดยอดคัพเค็ก And the Pretty Problem (2011)
And you may call me Sir Oleg of the Amazing Party in My Pants.และเธอก็อาจต้องเรียกผมว่าท่านโอเล็ก แห่งปาร์ตี้มหัศจรรย์ในกุงเกงของผม And the Pretty Problem (2011)
That probably lost some of its sensual appeal in the translation, but thanks for the offer, Oleg.ฉันว่าคุณเข้าใจผิดไปเองแล้วล่ะ แต่ก็ขอบคุณที่แนะนำ โอเล็ก And the Pretty Problem (2011)
Oleg, please.โอเล็คได้โปรดเถอะ And the '90s Horse Party (2011)
Oleg, what's up?โอเล็ค ว่าไง? And the '90s Horse Party (2011)
Oleg, there is no table 69.โอเลก โต๊ะ69มีที่ไหนกัน And Hoarder Culture (2011)
Oleg just sixty-nined me, and now I don't remember any of the table numbers.โอเลกเพิ่งจะ 69 ฉัน ตอนนี้ก็จำออเดอร์ไม่ได้เลย And Hoarder Culture (2011)
Oh, I'll give it to Oleg.โอ้ ฉันจะให้โอเล็ก And the Reality Check (2011)
Oleg, take a picture of your junk on this customer's camera.โอเล็ก ถ่ายรูปขยะของคุณในกล้องของลูกค้าสิ And the Reality Check (2011)
No need. I just saw Oleg's...ไม่ล่ะ ฉันเพิ่งเห็นของโอเล็ก ... And the Reality Check (2011)
Max, come on, we borrowed these coats from Oleg to make a dramatic star entrance.แม็กซ์ ไม่เอาน่า พวกเรายืมเสื้อโค้ทพวกนี้มาจากโอเล็ก เพื่อเบิกทางเป็นดาราละครนะ And the Reality Check (2011)
Oleg Stark was a contract killer.โอเล็ก สตาร์คคือฆาตกรที่ถูกว่าจ้าง Game Ogre (2012)
Oleg.โอเลก The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Olegโอเล็ค Bobby Z (2007)
Oleg. Come onโอเล็ค มานี่ Bobby Z (2007)
Oleg TABAKOV as VolodyaWolodja - Oleg TABAKOW Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Ilya Ilyich Oblomov Oleg TABAKOVIlja Iljitsch Oblomow - Oleg TABAKOW Oblomov (1980)
Ilya Ilyich Oblomov Oleg TABAKOVIlja Iljitsch Oblomow - Oleg TABAKOW Oblomov (1980)
Andryusha Stolz Oleg KOZLOVIljuscha Stolz - Oleg KOSLOW Oblomov (1980)
In our studio we try to keep things up and running, me and my colleague.Hier in unserem Studio versuchen wir, mein Kolege und ich, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Leere Welt (1987)
Oleg MenshikovOleg Menschikow Prisoner of the Mountains (1996)
I'm gonna puttitles on it... and my credit is going to read, "Directed by Oleg Razgul."Bei mir wird stehen: Regisseur: Oleg Razgul. 15 Minutes (2001)
Now...what about Oleg?Und was ist mit Oleg15 Minutes (2001)
...his partner Oleg Razgul, who threatened to kill him... if he didn'tfollow his orders.Oleg Razgul drohte, ihn umzubringen, falls er sich ihm widersetzte. 15 Minutes (2001)
Meanwhile,the massive manhunt continuesfor Oleg Razgul... the alleged mastermind behind the murder... of New York City Detective Eddie Flemming.Indessen geht die Suche nach Oleg Razgul weiter, dem angeblichen Kopf hinter dem Mord an Detective Eddie Flemming. 15 Minutes (2001)
This is a victory forthe mentally ill... and before Emil is taken on the boat... to the psychiatric ward at Rikers Island... it should be noted thatwhat he did... he wasforced to do... by Oleg Razgul, a dangerous and demented individual... who is at liberty right now... in the streets of New York, and both Emil and I...Das ist ein Sieg für alle psychisch Kranken. Bevor er auf das Schiff zur psychiatrischen Anstalt steigt, möchte ich noch mal betonen, dass er zu den Taten gezwungen wurde von Oleg Razgul, einem extrem gefährlichen Psychopathen, der noch frei herumläuft in den Straßen New Yorks. 15 Minutes (2001)
"Top Story" has the truth right here... from Oleg Razgul himself.Top Story hat die wahre Geschichte von Oleg Razgul persönlich! 15 Minutes (2001)
Because my matrix is photonic. I'm made of light.Joleg, einer der Gefangenen, sagt etwas anderes. Repentance (2001)
Mr. Iko responded so well to the first dose of nanoprobes, I thought a second might improve his condition further.Alles untermauert das, was Joleg mir erzählt hat. - Neelix. - Ich weiß, was Sie denken. Repentance (2001)
It'll only take a moment to extract them.Sie sind leicht zu überzeugen. Das sind die Protokolle von Jolegs Verhandlung. Repentance (2001)
Stepan Komarov, Anatoly Subachev, Grigory Diomin, Oleg Argunov.Stepan Komarov, Anatoly Subachev, Grigori Dyomin, Oleg Argunov. K-19: The Widowmaker (2002)
You did it, Oleg!Oleg, du hast es geschafft. K-19: The Widowmaker (2002)
It's the police!Polizei! Oleg, du schuldest mir was. The Good Cop (2004)
Oleg Madrczyk.Oleg Madrczyk. Full Disclosure (2004)
They needed your cooperation, which you wouldn't offer. So Oleg began a brainwash protocol.Sie verlangten Ihre Kooperation, die Sie verweigerten, also begann Oleg mit seiner Gehirnwäsche. Full Disclosure (2004)
Once Oleg believed you'd been broken, he began a conditioning process.Als Oleg dachte, Ihr Wille sei gebrochen, begann er mit der Konditionierung. Full Disclosure (2004)
It was about that time that Oleg felt he'd had a breakthrough. That his therapy was starting to work.Dann war Oleg überzeugt, dass seine Therapie funktioniert hatte. Full Disclosure (2004)
Once Oleg believed that you were ready, they gave you a test to prove to them that you were a believer. That you were, in fact, another woman.Als Oleg dachte, Sie seien so weit, wurden Sie getestet, um zu sehen, ob Sie wirklich eine Gläubige seien, wirklich eine andere Frau. Full Disclosure (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวสาร[n. exp.] (khāosān) EN: wholegrain rice   FR: riz non cuit [m] ; riz en grain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OLEG    OW1 L AH0 G
COLEGROVE    K OW1 L G R OW2 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Oleg    (n) (ou1 l e g)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top