ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*niesen*

N IY1 S AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: niesen, -niesen-
Possible hiragana form: にえせん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So from when we leave... until the time we get to Beth Amal, nobody says a word. Nobody coughs, nobody sneezes, nobody cries, nobody even whispers.Bis wir in Beth Amal sind, darf niemand sprechen, husten, niesen oder weinen, nicht mal flüstern. Exodus (1960)
You see; he's beginning to sneeze.Sehen Sie, jetzt fängt er an zu niesen. Redhead (1962)
It's what is called... gastric sneezing, I was told.Es handelt sich um ein so genanntes... gastrisches Niesen, wurde mir erklärt. Redhead (1962)
There are gluttons who sneeze 15 to 20 times after every meal.Es soll Fresser geben, die nach jeder Mahlzeit 15 bis 20 Mal niesen müssen. Redhead (1962)
The sneezing and the fresh air did me good.Das Niesen und die frische Luft haben mir gut getan. Redhead (1962)
I happened to sneeze and the lady heard me.Ich musste niesen und die nette Dame hörte mich. Sanjuro (1962)
If you sneeze, they tear out the air conditioning system.Sie brauchen nur zu niesen, und sie schalten die Klimaanlage aus! That Touch of Mink (1962)
(Sneezing)(Niesen) Again the Ringer (1965)
A good sneeze!Ein Mal niesen. The Sound of Music (1965)
- Do not sneeze, sir.- Nicht niesen, Monsieur. Up to His Ears (1965)
-l hope he does not sneeze.- Hoffentlich muss er nicht niesen. The Moving Finger (1965)
You can't even sneeze without her taking a picture of you.Man kann nicht mal niesen, ohne dass sie ein Foto macht. The Man-Eater of Wameru (1966)
You sneeze.Sie werden niesen. The Restaurant (1966)
- We must sneeze.Da hilft nur eines: niesen. The Restaurant (1966)
Will I have to sneeze?Muss ich dann wieder niesen? The Restaurant (1966)
Change of climate, feeling shaky. You caught a cold - sneezed yourself out of our camera.Klimawechsel, Sie frösteln, Sie kämpfen gegen eine Erkältung Sie niesen in unsere Kamera. The Chimes of Big Ben (1967)
He usually sniffs at everything he is given, but today I managed to fill his nostrils with snuff without his sneezing.Obwohl er an allem riecht, konnte ich ihm heute sogar Schnupftabak geben, ohne dass er niesen musste. The Wild Child (1970)
- It's the first time I've seen him sneeze.- Ich sehe ihn zum ersten Mal niesen. The Wild Child (1970)
And no sneezing!Nicht niesen! The Dawns Here Are Quiet (1972)
Sound travels a long way here.Ein Niesen ist weithin hörbar. The Dawns Here Are Quiet (1972)
- I feel a draft.- Ich muss immer niesen auf dem Kontinent. House of 1000 Pleasures (1974)
- Yeah, just don't anybody sneeze.- Ja, aber wehe, einer muss niesen. Chapel of the Damned (1974)
If he opened the window to sneeze, they'd know about it.Er könnte nicht mal zum Niesen das Fenster öffnen. Commitment (1974)
One sneeze and it has to go to the laundry.Ein Niesen und sie müssen in die Wäscherei. Murder on the Orient Express (1974)
Stop sneezing, you idiot!Hör auf zu niesen, du Schwein! Queen of the Gypsies (1976)
Mister Mayor, I did it for you, because he annoyed you with his sneezing.Herr Bürgermeister, ich mache das doch für Sie, damit er Sie nicht durch sein Niesen erzürnt. Queen of the Gypsies (1976)
Rejoice with us on the happiest day of our lives.Geniesen sie unsere glücklichen Tag. In the Realm of the Senses (1976)
The other evening you made me sneeze all night! Slowly.Das letzte Mal war es so kalt, dass ich die ganze Nacht niesen musste. Fellini's Casanova (1976)
What if I were to sneeze ?Es könnte ja sein, dass ich niesen muss. The Black Corsair (1976)
- I'm going to sneeze.- Ich muss niesen. The Duellists (1977)
Once and for all she had forbidden me to play, to move, or even to sneeze.Sie hatte mir verboten zu spielen, mich zu bewegen, sogar zu niesen. The Man Who Loved Women (1977)
Sounds like you're sneezing.Klingt, als ob Sie niesen. Comes a Horseman (1978)
Don't let it be blown away.Nicht niesen! Sonst fliegt das weg. Na, was ist? Knockabout (1979)
You've got a sneezing fit.Sie niesen ja viel. Kein Datum. Oblomov (1980)
As Betheda took this in, she started to sneeze and then to blow bubbles of mucus from her nose.Als Betheda diese Szene sah, begann sie zu niesen, dann traten Blasen von Schleim aus ihrer Nase. The Falls (1980)
During rifle practice, I sneezed... and brought down a warrant-officer.Erste Schießübung, ich muss niesen und streckte den Adjutanten nieder. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
You are never going to hear me sneeze again!Du wirst mich nie wieder niesen hören. Superman II (1980)
(Cocoa sobs)Bist du ergriffen oder musst du niesen? Buddy Goes West (1981)
We made Drake sneeze.Dann musste Drake niesen. Annie (1982)
Elephant shit makes me sneeze.Bei Elefantenkacke muss ich niesen. Hanky Panky (1982)
- " l'm allergic to elephant shit."- "Von Elefantenkacke muss ich niesen." Hanky Panky (1982)
- You're not gonna sneeze, are you?- Müssen Sie niesen? Small Town Steele (1984)
- Do you think you could...sneeze again?- Könntest du vielleicht niesen? The Lonely Guy (1984)
Could you sneeze again?Kannst du noch mal niesen? The Lonely Guy (1984)
Let's try not to sneeze.Also niesen wir klugerweise nicht. Hellfire (1985)
One blink, one twitch, one sneeze that I don't know about... and none of you people are gonna be around... to read what a terrifying time you had.Ein Blinzeln, ein Zucken, ein Niesen, von dem ich nichts weiß, und keiner von euch wird in der Zeitung nachlesen können, wie schlimm das hier war. Dancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
One blink, one twitch... one sneeze I don't know about, and you'll be home for Christmas in a box.Ein Blinzeln, ein Zucken, ein Niesen, von dem ich nichts weiß, und ihr fahrt Weihnachten in einer Kiste nach Hause. Dancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
Do you know, I thought I was going to sneeze?Ich dachte, ich müsste niesen. Love and Marriage: Part 2 (1986)
- I feel like sneezing.Gleich muss ich niesen. Ginger and Fred (1986)
The fact is, I was, but after a weekend of hearing myself sneeze I was desperate.Das war ich, doch nachdem ich mich ein Wochenende lang niesen hörte, war ich verzweifelt. Blow Out (1987)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NIESEN N IY1 S AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
niesen(vi) |nieste, hat geniest| จาม เช่น Es hat lange gedauert, bis er nicht mehr wie wahnsinnig gebrüllt hat, weil einer von uns gehustet oder noch viel schlimmer geniest hat.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesundheit! (nach dem Niesen)Bless you! (after sneezing) [Add to Longdo]
Gesundheit! (nach dem Niesen)Gesundheit! (after sneezing) [Add to Longdo]
Niesen { n }sneeze; sneezing [Add to Longdo]
Niesen { n }sternutation [Add to Longdo]
niesen | niesend | geniest | er/sie niest | ich/er/sie nieste | er/sie hat/hatte geniestto sneeze | sneezing | sneezed | he/she sneezes | I/he/she sneezed | he/she has/had sneezed [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top