ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*nachdem*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nachdem, -nachdem-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This was after sincere ties got that insincere look, but before grey flannel took over.Das war, nachdem schicke Krawatten nicht mehr in waren, aber bevor graue Anzüge gefragt waren. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
They all died a few minutes after the peak of our radar tests, right after our atomic plant was operating under full power.Sie starben alle ein paar Minuten, nachdem die Radartests auf dem Höhepunkt waren. Gleich nachdem die Reaktoren mit voller Kraft arbeiteten. Fiend Without a Face (1958)
I should feel better after I've told you everything.Ich werde mich besser fühlen, nachdem ich Ihnen alles erzählt habe. Fiend Without a Face (1958)
Well, Doc, I hope now that we got this thing licked, you'll encourage your people to cooperate with us.Danke. Nun, Doktor, ich hoffe, nachdem wir das hier geschafft haben können wir die Leute hier überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten. Fiend Without a Face (1958)
Having said that, I now return you to our studios.Nachdem jetzt alles gesagt wurde, gebe ich Sie wieder zurück an unsere Studios. Dip in the Pool (1958)
But it seemed utterly unimportant when I read the message. It was from Lila.Doch all das war unwichtig, nachdem ich Leilas Telegramm gelesen hatte. Little White Frock (1958)
Just after the houseboy left.Kurz, nachdem der Boy wegging. Poison (1958)
Uh-huh. Just one month after my company had insured him for $25,000.Ja, genau einen Monat, nachdem wir ihn für $25.999 versichert hatten. Post Mortem (1958)
Mr. Waterbury, I didn't tell you the story until after you drank your lemonade.- Ich habe sie Ihnen erst erzählt, nachdem Sie die Limonade austranken. The Right Kind of House (1958)
After most of the hors d'oeuvres have been eaten, we're going to throw our company director to the lions.Nachdem die Vorspeisen verzehrt wurden, wird ein Bürodirektor den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Together (1958)
I had such doubts after I let you go.Ich war mir darüber im Zweifel, nachdem ich dich hatte gehen lassen. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
You didn't help any, either, asking what it was like to be rescued... after coming back from rescuing somebody else.Es half auch nicht, dass du gefragt hattest, wie es sei, gerettet zu werden, nachdem man zuvor jemand anderen gerettet hatte. Another Time, Another Place (1958)
The gasoline attack will begin at 20:00 hours when the town is evacuated... and attack it from all sides at once.Die Benzinoffensive beginnt um 22 Uhr nachdem das gesamte Gebiet evakuiert wurde. The H-Man (1958)
I spoke with Mrs. Gilpen, and she said that Dr. Hallen had called around 11:00, just after her husband left, but she thought they were going together.Ich sprach mit Mrs. Gilpen, sie sagte, Dr. Hallen hätte so um 11:00 angerufen, gleich nachdem ihr Mann gegangen war, aber sie glaubte, sie wären zusammen gefahren. The Blob (1958)
Maybe, after a good night's sleep.Vielleicht. Nachdem er geschlafen hat. Ja. The Blob (1958)
After I saw you the first time, I stayed away at sea for four months knowing you were beyond my reach.Nachdem ich dich das erste Mal sah, war ich Monate auf See, weil ich wusste, ich war dir nicht würdig. The Buccaneer (1958)
You shoulda got what was comin' to ya, after spitting' in that guy's face.Was hattest du erwartet, nachdem du ihm ins Gesicht gespuckt hast? The Defiant Ones (1958)
I noticed them first shortly after she became ill.Ich sah sie, kurz nachdem sie erkrankte. Horror of Dracula (1958)
[GRUNTING]Du hast das alles vergessen, nachdem ich dich aufgeweckt habe. How to Make a Monster (1958)
LOOKS LIKE FANGS TO ME. I'D SAY THAT THE TIME OF DEATH AS FIXED BY THE TIMEAber wenn ein angesehener Geschäftsmann von der Ostküste in seinem Studio ermordet wird, nachdem er gerade erst hier angekommen war... How to Make a Monster (1958)
EVEN THE SECRETARIES. THINK HARD ABOUT EVERYBODY THAT PASSES YOUR BOOTH IN AND OUT.Was diesen Fall betrifft, meinen Sie dass irgendein Verrückter, nachdem er eines Ihrer Monster im Film sah... How to Make a Monster (1958)
I decided to come after I'd received your letter. I couldn't wait any longer.Nachdem ich Ihren Brief bekommen habe, bin ich sofort abgereist. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
I...Ich fand Lin, nachdem Sie gegangen waren. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
When you left me, I joined up with the boys we turned loose that nice, little horse you gave me followed him home.Nachdem du weg warst, haben die Jungs und ich dein nettes Pferdchen freigelassen und sind ihm gefolgt. The Law and Jake Wade (1958)
And what happens after my baby is born?Und was geschieht, nachdem mein Baby geboren wurde? Rock-a-Bye Baby (1958)
It tied in with the story!Gleich nachdem es geschah! Teacher's Pet (1958)
Later, after she's rested.Nachdem sie sich ausgeruht hat. Touch of Evil (1958)
After 12 years on the wagon.Nachdem er zwölf Jahre trocken war. Touch of Evil (1958)
After what you've done, you've got a lot of nerve.Nachdem was du getan hast, Du brauchst Mut. Les tricheurs (1958)
No. No.Nein, nachdem ich sie sah, mit dem anderen im Bett, nein. Les tricheurs (1958)
After I lost Dewhurst.Nachdem Dewhurst verschwunden war... The Crawling Eye (1958)
And Brett complained of being hot after he was infected.Und Brett beschwerte sich über die Hitze, nachdem er infiziert worden war. Ja. The Crawling Eye (1958)
Now that Anne can't help us anymore, there's only one thing left.Nachdem Anne uns nicht mehr helfen kann, bleibt nur eins übrig. Was denn? The Crawling Eye (1958)
What are you going to do once you've quit the police force?Was wirst du tun, nachdem du bei der Polizei gekündigt hast? Vertigo (1958)
Why did you scream, since you tricked me so well up to then?Warum schriest du, nachdem du mich so gut getäuscht hattest? Vertigo (1958)
After tearing your face apart?Nachdem er dich so entstellt hat? The Vikings (1958)
What a nice little house you have here.- Nicht, nachdem sie hier wegging. Arthur (1959)
Now that our erstwhile Sheriff, Mr. Regan, has graciously conceded and sent over his badge, which I've taken the precaution of disinfecting, I think a few words from Mr. Masterson are in order.Nachdem sich unsere verflossener Sheriff, Mr. Regan, sich gnädig herabgelassen hat uns seinen Stern herüber zu schicken den ich auf alle Fälle erstmal desinfiziert habe denke ich, dass Mr. Masterson ein paar Worte sprechen wird. The Gunfight at Dodge City (1959)
Yeah well after that apparition that was draped across Mr. Trent's patio, I would say we should keep our minds open to anything.Also, nachdem diese Apparatur über Mr. Trents Terrasse ausgebreitet war, würde ich sagen, wir sollten für alles offen sein. Plan 9 from Outer Space (1959)
After you sneak a peek, why, you uncork whatever you find.Nachdem Sie reingeguckt haben, können Sie lhren Fund auch entkorken. Anatomy of a Murder (1959)
Were you called upon by the police to take photographs of the body of the deceased, Bernard Quill before and after he was removed from the scene of death?Wurden Sie von der Polizei beauftragt, die Leiche des verstorbenen Bernard Quill zu fotografieren, vor und nachdem er vom Ort seines Todes weggebracht wurde? Anatomy of a Murder (1959)
Is that because you know that Barney Quill bathed and changed after he raped and beat this poor woman?Etwa, weil Sie Barney Quill antrafen, als er gebadet und umgezogen war, nachdem er die Arme vergewaltigte und prügelte? Anatomy of a Murder (1959)
You testified that Lt. Manion told you that he shot Barney Quill after he had learned that his wife had had some trouble with Quill.Sie sagten aus, dass Lt. Manion sagte, er habe Barney Quill erschossen, nachdem er von dem Ärger seiner Frau mit Barney Quill erfahren hatte. Anatomy of a Murder (1959)
How long after you told your husband what happened did he leave the trailer?Wann ging ihr Mann, nachdem Sie ihm von dem Vorfall erzählt hatten, fort? Anatomy of a Murder (1959)
I discovered it after Stapleton tried to kill me down there.Ich entdeckte ihn, nachdem Stapleton mich dort umbringen wollte. The Hound of the Baskervilles (1959)
Not after what he's done.Nachdem, was der alles getan hat. It Happened to Jane (1959)
After your malevolent friend Vandamm takes off tonight you and I are gonna get together and do a lot of apologizing to each other in private.Nachdem dein böswilliger Freund Vandamm heute Nacht abfliegt, werden wir viel gemeinsam tun können, und uns gegenseitig entschuldigen. North by Northwest (1959)
I didn't look much after I saw a few.Ich habe nicht mehr weiter gesucht, nachdem ich ein paar gesehen habe. On the Beach (1959)
After me fixing up all your cuts and bruises like I done.Nachdem ich Sie verbunden habe. Rio Bravo (1959)
Didn't take them long, less than an hour after he offered to help.Weniger als eine Stunde, nachdem er mir seine Hilfe anbot. Rio Bravo (1959)

German-Thai: Longdo Dictionary
nachdemหลังจาก (+ ประโยค)
je nachdemขึ้นอยู่กับว่า (มักตามด้วยวลีที่ขึ้นต้นด้วย wann / wie / wieviel / ob) เช่น Ich werde meiner Freundin ein Buch oder eine Handtasche zu ihrem Geburtstag schenken, je nachdem wieviel Geld ich in diesem Monat übrig habe. ผมจะให้หนังสือหนึ่งเล่มหรือกระเป๋าถือหนึ่งใบเป็นของขวัญวันเกิดแก่แฟนผม แต่มันขึ้นกับว่าผมมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่เดือนนี้
nachdem(konj) |กริยาอยู่ท้ายประโยค| หลังจาก เช่น Nachdem ich mit dir telefoniert habe, arbeite ich weiter. หลังจากที่ฉันโทรศัพท์กับเธอ ฉันทำงานต่อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
je nachdem, wie ...depending on how [Add to Longdo]
nach; gemäß; nachdem; nachherafter [Add to Longdo]
nachdemhaving [Add to Longdo]
Je nachdem, wie spät wir ankommen ...Depending on how late we arrive ... [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  nachdem /naxdeːm/
   after; having

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top