Search result for

*milner*

(51 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: milner, -milner-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, Dave, you seen Milner?เฮ้ เดฟ คุณเห็น มิลเนอร์ ไหม? Super 8 (2011)
Tom! You seen Milner?เห็น มิลเนอร์ ไหม? Super 8 (2011)
- Hey, Milner.- เฮ้ มิลเนอร์ Super 8 (2011)
Afternoon, Mr. Milner.ไม่แน่ใจจ้ะ Bylaw (2011)
Yeah. Are you okay, Mr. Milner?หน่วยซ่อมบำรุง นี่จิม แชนน่อน Bylaw (2011)
Milner (On-screen): How could I have been so stupid?รูปปั้นตั้งหน้าตลาดเลยไหม Bylaw (2011)
Unless I commute Milner's sentence to imprisonment, the bylaw says banishment.น่าจะเปิดประตูอีกฝั่งได้ Bylaw (2011)
Don't forget Milner's a confessed killer.- เพื่ออะไร พรางตัว Bylaw (2011)
Howard Milner, you've confessed to the murder of Ken Foster.ช้าๆค่อยๆนะ ฉันจะรีบกลับมา โอเค Bylaw (2011)
Milner, you have a fighting chance out there.- เสียงเหมือน... - ไนโคแรพเตอร์ Bylaw (2011)
Milner recanted his confession.ฉันปวดใจ ที่เธอคบกับจอช Bylaw (2011)
Banishing Milner,ฉันคิดเสมอว่า... Bylaw (2011)
And I got a new lead. So if we keep the Milner return under wraps just long enough for me to follow it...ตายล่ะ คุณหมอแชนน่อน Bylaw (2011)
Otherwise, I guarantee you I am bouncing Milner's ass right back outside that gate.ฉันอยากให้เธอทำอะไรให้หน่อย ไปหา บอยแลน ไปเอาชิพเตียงไบโอ มาให้ฉัน Bylaw (2011)
Well, you gave Milner a gun.มันยังใช้งานได้ Bylaw (2011)
It's, uh, Charles Milner.เค้าชื่อชาล์ส มิลเนอร์ The Bod in the Pod (2012)
You should know that if the victim is identified as Charles Milner and his death is ruled a homicide, we will uncover everything about his life.คุณควรรู้ไว้ ถ้าเหยื่อคือชาร์ล มิลเนอร์ การตายของเขาคือการฆาตรกรรม The Bod in the Pod (2012)
Oh, so Mr. Milner was married?โอ้,คุณมิลเนอร์แต่งงานแล้ว The Bod in the Pod (2012)
Charles Milner, yeah.ชาลส์ มิลเนอร์ The Bod in the Pod (2012)
Carville Milner Cleaning Services.คาร์วิลและมิลเนอร์ คลีนนิ่ง เซอร์วิซ The Bod in the Pod (2012)
How many of Milner's job sites were built before 1970?ไซส์งานของมิลเนอร์ที่สร้างก่อน ปี1970 มีทั้งหมดกี่ที่ The Bod in the Pod (2012)
Milner's stepson,ลูกเลี้ยงของมิลเนอร์ The Bod in the Pod (2012)
Davey Benson, knew that Milner was cheating on his mother.เดวี่ เบนสันรู้เรื่องมิลเนอร์มีชู้ The Bod in the Pod (2012)
DNA will prove it, but I believe this is Lucky Milner's blood.DNAจะพิสูจน์ได้ แต่ฉันเชื่อว่าต้องเป็นเลือดของลัคกี้ มิลเนอร์ The Bod in the Pod (2012)
Dr. Brennan was right-- it's Charles Milner's blood.ด็อกเตอร์เบรนเนนถูก นี่คือเลือดของชาร์ล มิลเนอร์ The Bod in the Pod (2012)
Well, is this enough to arrest Melvin Carville for murdering Milner?มันหนาแน่นพอที่จะจับเมลวิน คาร์วิล ในข้อหาฆาตกรรมหรือเปล่า มันทำให้เรารู้ว่า The Bod in the Pod (2012)
It lets us know that Milner was killed there, but it doesn't give us any indication of who might have done it.มิลเนอร์ถูกฆ่าที่นั่น แต่ไม่ได้บอก ว่าใครเป็นคนทำกันแน่ The Bod in the Pod (2012)
So you murdered Charles Milner with your claw hammer.ดังนั้นคุณจึงฆาตกรรมชาร์ล มิลเนอร์ ด้วยฆ้อนถอนตะปู The Bod in the Pod (2012)
The MiIner's farm in Connecticut?Du erinnerst dich nicht mehr an die Milners-Farm in Connecticut? The One with the Thumb (1994)
The MiIners had this unbelievable farm.Die Milners mit ihrer unglaublich großen Farm? The One with the Thumb (1994)
- Who is this? - Pete Wilcox here.John MilnerFree Willy 2: The Adventure Home (1995)
- How do you do? Ted Milner.Ted MilnerSecret Window (2004)
He is right.Das stimmt, Mr. MilnerSecret Window (2004)
Ryan Milner.Ryan MilnerHungry for Fame (2008)
All I've heard for the last three hours is how great Finn Milner is.Alles was ich in den letzten drei Stunden hörte, ist, wie großartig Finn Milner ist. Psych (2010)
Well, we are one of the suppliers for Milner dairy.Wir sind einer der Lieferanten der Milner Molkerei. Midnight Stallion (2013)
Milner could use a makeover, right?Milner könnte eine Verjüngungskur gebrauchen. Midnight Stallion (2013)
I kind of like Milner the way it is.Ich finde, Milner ist schön so, wie es jetzt ist. Midnight Stallion (2013)
Vic Vickers here from Tallahassee, Florida to call the first annual Brett Chaney's Chaney Bank Milner Classic.Vic Vickers hier, von Tallahassee, Florida, eröffnet das erste Brett Chaney, Chaney-Bank-Milner-Classic. Midnight Stallion (2013)
And we are proud to welcome competitors sequestering to win and all, of all or some this way of horse quest sample here today, to inaugurate the first annual Chaney Bank Milner Classic.Und wir sind stolz darauf, die teilnehmenden Reiter willkommen zu heißen, die jetzt schon mit viel Lampenfieber da unten bereit stehen, um das erste Chaney Bank-Milner Classic Reit-Turnier einzuweihen, das von nun an jedes Jahr stattfinden soll. Midnight Stallion (2013)
Some of you locals might want to giving up for your school-mate at Milner High class President, Ross Chaney!Einige der Einheimischen möchten vielleicht ihrem Schulfreund Applaus spenden, dem Milner-and-High-Class Präsidenten Ross Chaney! Midnight Stallion (2013)
This young man following the footsteps of his father will attempt to further the Chaney legacy, that has its mark on Milner.Dieser junge Mann tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Er wird das Erbe der Chaneys fortführen, das unsere Stadt Milner geprägt hat. Midnight Stallion (2013)
Milner's old Jack Shepard was injured in the farm accident yesterday. And his young daughter, Megan Shepard, will take his place to top the wild and the tiger stallion they call Midnight.Der Milner Jack Shepard hat sich gestern bei einem Unfall verletzt und seine junge Tochter Megan Shepard nimmt seinen Platz ein und reitet nun diesen wilden Hengst namens Midnight. Midnight Stallion (2013)
And Milner is not giving up on their hometown girl.Und die Milner Bürger sollten das Mädchen aus ihrer Stadt noch nicht aufgeben. Midnight Stallion (2013)
Giving up for Milner's new shining star. Yeah!Einen riesigen Applaus für den neuen Star aus MilnerMidnight Stallion (2013)
The winner of the first annual Milner Classic, Megan Shepard!Die Gewinnerin der ersten jährlichen Milner Classic ist Megan Shepard! Midnight Stallion (2013)
Milner.MilnerEpisode #1.2 (2013)
Her name's Milner.Ihr Name ist MilnerEpisode #1.2 (2013)
He gave up Milner's name like that.Er hat Milners Namen einfach so rausgerückt. Episode #1.2 (2013)
Milner...Milner... Episode #2.1 (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
MILNER    M IH1 L N ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top