ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*leches*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: leches, -leches-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lechesปลิง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes and we've just heard he's booked on the six thirty to Colochester tonight.Ja und er hat sich eine Platzkarte für den 18: 30-Zug nach Colechester gekauft. The Fourth Protocol (1987)
And we made dessert.Tres lechesChapter Sixteen: Thanksgiving (2008)
Thank you.Danke sehr. - Tres lechesChapter Sixteen: Thanksgiving (2008)
Pastel de tres leches.Tres LechesAlways Bet Black (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top