Search result for

*laptops*

(51 entries)
(0.0431 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: laptops, -laptops-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You would deny the children of laptops?คุณไม่สนหรือถ้านักเรียนทุกคนมีแลปท็อปใช้? 17 Again (2009)
For laptops, cameras, whatever.โน้ตบุ๊ค กล้อง อะไรก็แล้วแต่ Leap Year (2010)
This is her cell phone, but they're all dead. All the cell phones, laptops, mp3 players.เครื่องเล่น MP3 White Tulip (2010)
All the cell phones, laptops... they're completely drained of power.โน๊ตบุ๊ค... พลังงานของพวกมันหายไปหมดเลย White Tulip (2010)
So the laptops, the phones... and anyone who was near him.มือถือ... และใครก็ตามที่อยู่ใกล้ๆเขา White Tulip (2010)
So are our laptops.แลปท็อปพวกเราด้วย The Bozeman Reaction (2010)
They took our TV, two laptops, four external hard-drives, our PS2, our PS3, our X-Box, our X-Box 360, our classic Nintendo, our Super Nintendo, our Nintendo 64 and our Wii.พวกมันเอาทีวีเราไป แลปท็อปสองเครื่อง ฮาดไดร์ฟสี่ตัว The Bozeman Reaction (2010)
Mostly it's to remind myself that there was literature before laptops.ไว้เตือนตัวเองว่า วรรณกรรม มีมาก่อนแล็บท็อป Can You Hear Me Now? (2010)
And we do a whole thing about how life is elemental, and all the software, and laptops, and apps in the world aren't gonna change that.และเราทำสิ่งที่ทั้งเกี่ยวกับวิธีชีวิตคือธาตุ และทุกซอฟแวร์และแล็ปท็อป, และปพลิเคชันในโลกจะไม่ gonna เปลี่ยนที่ We Bought a Zoo (2011)
Oh. Laptops in bed? Sounds romantic.โอ้ว แร็พท็อปบนเตียง โรแมนติคจัง Deadline (2011)
So please, pack up your laptops and your smartphones and go.ดังนั้น กรุณาเก็บแลปท็อป และโทรศัพท์มือถือของคุณ แล้วเดินออกไป The Art of Making Art (2011)
That means laptops, cell phones. Cell phone, sir? Cell phone, sir.รวมทั้ง แล็บท็อป มือถือ คุณครับมือถือ คุณครับ! Source Code (2011)
You know, some people have built-in cameras on their laptops, some have just webcams.คุณรู้ว่าบางคนม กล้องในตัวแล็ปท็อปของพวกเขา บางคนมีเพียงแค่เว็บแคม. Disconnect (2012)
Cell phones, laptops...มือถือ โน็ตบุ๊ค... The Avengers (2012)
There are no laptops in Moondoor.ไม่มีแล็บท็อปในมูนดอร์ LARP and the Real Girl (2013)
Well, there's no laptops in Moondoor.ไม่มีแล็ปท็อบในมูนดอร์ซะหน่อย LARP and the Real Girl (2013)
BECKY: I am one of Mother Monster's devoted disciples, and I command you to open your laptops immediately.ฉันเป็นหนึ่งในสาวกที่อุทิศตนเชียวล่ะ A Katy or a Gaga (2013)
Dispatching them to your laptops, now.ส่งพวกเขาไปยังแล็ปท็อปของคุณตอนนี้ The Martian (2015)
Music players, tablets, gaming systems, laptops.เครื่องเล่นเพลง, เเท็บเล็ต เครื่องเล่นเกมส์,โน๊ตบุ๊ค Fallen (2016)
First time around, he sent me a couple of powerful gaming laptops, and I just had to sell them, so I went on Craigslist and found a buyer.ครั้งแรก เขาส่งโน้ตบุ๊คที่แรงสำหรับเล่นเกมส์ มาคู่หนึ่ง และผมเพียงต้องขายมัน ดังนั้นผมเลยเข้าเว็บของเครกส์ลิสต์ และเจอคนซื้อ Hacker (2016)
The products were always something simple phones, jewelry, watches, laptops...ผลิตภัณฑ์นั้นมักเป็นสิ่งง่าย ๆ เสมอ โทรศัพท์ เครื่องประดับ นาฬิกา โน้ตบุ๊ค... Hacker (2016)
No personal laptops, no USB sticks, no cell phones, no electronic devices of any kind?ไม่มีแล็ปท็อป ยูเอสบี มือถือ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ไหมครับ Snowden (2016)
If we gather electronic equipment, your cell phones, laptops,ถ้าเราหาเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป Tabula Rasa (2004)
At this time we'd like to ask that you discontinue the use of any electronic devices, pagers, cell phones, laptops, anything with a switch should now be in the off position.ท่านผู้โดยสารที่มีอุปกรณ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะมือถือ โนทบุค วิทยุ กรุณาปิดการใช้งานด้วยค่ะ Red Eye (2005)
- Two laptops were recovered...-เราได้แลปทอปมา 2 เครื่อง... Mission: Impossible III (2006)
- Laptops should be out of their cases!เอาโน๊ตบุ๊กออกจากกระเป๋าด้วย Eagle Eye (2008)
- Laptops should be out of your bags!- เอาโน๊ตบุ๊คออกจากกระเป๋าด้วย Eagle Eye (2008)
Laptops should be out of their bags!- เอาโน๊ตบุ๊คออกจากกระเป๋าด้วย Eagle Eye (2008)
Laptops should be out of their bags!- เอาโน๊ตบุ๊คออกจากกระเป๋าด้วยครับ Eagle Eye (2008)
All laptops have the same design.Alle Laptops sind gleich. Disclosure (1994)
Thinking Machine laptops.Denkende LaptopsMission: Impossible (1996)
Without me, there would be no laptops, no Internet, no bar code readers.Ohne mich gäbe es keine Laptops, kein Internet, keine Strichcodeleser. Future's End: Part II (1996)
Each of you has an account at a Swiss bank with a balance of $5m.Bitte öffnen Sie die Laptops, die vor Ihnen sind. Hitman (1998)
Laptops, for example.Laptops, verstehste. Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding (1999)
Steven got these from a supplier. They're throwaways. Totally untraceable.Steven hat diese ausrangierten Laptops von 'nem Lieferanten, die sind nicht zurückverfolgbar. The Score (2001)
I sat on a bus and got thrown in Jail, and ain't hear from nobody in a whole week.Ich saß im Bus und kam in den Knast. Hab nichts weiter gehört. - LaptopsBarbershop (2002)
I used to think people who sat alone at Starbucks writing on laptops were pretentious posers.Ich hielt Leute, die allein bei Starbucks sitzen und Laptops benutzen, immer für protzerische Angeber. The Good Fight (2002)
We just open our laptops and there we are, in colour.Wir nehmen unsere Laptops in den Schoß und schwupps sind wir da, in Farbe. Sword and the City (2003)
These new laptops are really... nice.Diese neuen Laptops sind wirklich... nett. Terra Firma (2003)
Did she say toys?Ich hab nu Hause loch 'i paar Laptops uid 'i paar aidere Spielsachei. Autobahnraser (2004)
If we gather electronic equipment - your cell phones, laptops - I can boost the signal and we can try again.Wenn wir elektronische Ausrüstung zusammensammeln -- eure Handys, Laptops -- kann ich das Signal verstärken und wir können es nochmal versuchen. Tabula Rasa (2004)
They don't get pencils, much less a laptop.Da gibts keine Bleistifte, geschweige denn LaptopsUnSEALeD (2004)
Are there two networked laptops?- Sind da zwei LaptopsThe Shed (2005)
- Two laptops were recovered...- Zwei Laptops wurden gefunden... Mission: Impossible III (2006)
It is impossible to isolate the conduits and monitor the laptops.Ich kann unmöglich die Leitungen isolieren... und die Laptops beobachten. Phantoms (2006)
He was using a demo laptop. Well, I'll send tech out to look at it.- beim Benutzen eines Vorführ-LaptopsClaus and Effect (2007)
I guess people take their computers with them everywhere nowadays.Die Leute nehmen ihre Laptops heutzutage wohl überall mit hin. Perfect Stranger (2007)
Our only potential lead was uploaded from a laptop hard drive recovered by Jack and his team. Milo.Ich konnte von der Festplatte des Laptops einen Teil einer E-Mail wiederherstellen. Day 6: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2007)
Laptops, cell phones, ipods.Laptops, Handys, Ipods. The Big Floss (2007)
He has two laptops.Er hat zwei LaptopsSix Feet Under the Sea (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
LAPTOPS    L AE1 P T AA2 P S

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top