Search result for

*knox*

(54 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: knox, -knox-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
KNOX:KNOXCure (2007)
Branch manager wants a revised brochure for the conference on the Knox 500.ผู้จัดการสาขาที่ต้องการโบรชัวร์ปรับปรุง สำหรับการประชุมในน็อกซ์ 500 Revolutionary Road (2008)
For God's sake. I don't even know what the Knox 500 does. Do you?เพื่อประโยชน์ของพระเจ้า ฉันไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่น็อกซ์ 500 ไม่ คุณจะทำอย่างไร Revolutionary Road (2008)
There's a certain art to survival at Knox. Really. Let me show you what I mean.มีศิลปะบางอย่างที่จะอยู่รอดในน็อกซ์เป็น จริงๆ ผมขอแสดงสิ่งที่ฉันหมายถึง Revolutionary Road (2008)
- My old man worked at Knox.ชายชราคนหนึ่งของฉันทำงานอยู่ที่น็อกซ์ Revolutionary Road (2008)
Now, here I am, a 30-year-old Knox man.ตอนนี้ที่นี่ฉันเป็นคนที่น็อกซ์ 30 ปีเก่า Revolutionary Road (2008)
Your father worked for Knox?คุณพ่อของคุณทำงานให้น็อกซ์? Revolutionary Road (2008)
No one forced me to take the job at Knox.ไม่มีใครบังคับให้ฉันที่จะใช้งานในน็อกซ์ Revolutionary Road (2008)
I don't think it's possible to discover anything on the 15th floor of the Knox building, and I don't think any of you do either.ฉันไม่คิดว่ามันเป็นไปได้ที่จะค้นพบอะไร บนชั้น 15 ของอาคารน็อกซ์ และผมไม่คิดว่าใด ๆ ของคุณจะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง Revolutionary Road (2008)
I work at Knox Business Machines, actually.ผมทำงานที่น็อกซ์ Business Machines จริง Revolutionary Road (2008)
He worked as a salesman for Knox for almost 20 years.เขาทำงานเป็นพนักงานขายสำหรับน็อกซ์เกือบ 20 ปีที่ผ่านมา Revolutionary Road (2008)
Well, I think this whole thing is about Knox getting ready to buy up one of those really big computers, even bigger than the 500.ดีฉันคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับน็อกซ์ได้รับพร้อม ที่จะซื้อหนึ่งในบรรดาเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่จริงๆ แม้จะมีขนาดใหญ่กว่า 500 Revolutionary Road (2008)
It's not fort knox.ไม่ใช้ป้อมทหารซะหน่อย Five the Hard Way (2008)
Well, I woke up in Knoxville, I'm supposed to be sleeping in Belgium, and here I am in New York waiting for an Appleteen.ผมเพิ่งมาจากนอกซ์วิลล์ เทนเนสซี ตั้งใจจะไปเบลเยี่ยมคืนนี้ แต่ตอนนี้ติดแหงกที่นิวยอร์ค นั่งรอแอปเปิลทีน Duplicity (2009)
It's like Fort Knox up there. It'd be a major operation.ยังกับยกซีไอเอไปไว้ที่นั่น มันเหมือนห้องปฏิบัติการใหญ่ Duplicity (2009)
Unfortunately, private military contractors like Jericho and Blackwater are harder to break into than Fort Knox.อย่างโชคร้าย พวกสัญญาจ้างทหารเอกชน เหมือนเจริโก้ และ แบล็ควอเตอร์ เข้าถึงได้ยากมาก ยิ่งกว่าทางฟอร์ค น็อคซ์ Believe (2009)
I came all the way from Knoxville, to see for myself.ฉันทำทุกวิถีทางจากKnoxville\ เพื่อจะค้นหาตัวเอง The Blind Side (2009)
We're very interested in having Michael over to Knoxville for a visit.พวกเราสนใจมากที่ไมเคิล\ จะไปเยี่ยมที่Knoxville The Blind Side (2009)
Knoxville is a tremendous place to live and...Knoxvilleคือสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ ที่จะอยู่อาศัยและ... The Blind Side (2009)
Took me less than a minute to guess yours, not exactly Fort Knox.ไม่ใช่ "ฟอร์ทน๊อกซ์" แน่ๆ The Blind Banker (2010)
Our network is fort Knox.ระบบเครือข่ายของเราคือฟอร์ด นอกซ์ Kill Jill (2010)
- it's like Fort fucking Knox up there. - Plan.- ห้องนั้นหยั่งกับเป็นฟอร์ทน็อกซ์ย่อมๆเลยล่ะ Attack the Block (2011)
How's he holding up, Dr. Knox?เขาเป็นไงบ้าง หมอน๊อกซ์ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
It's gonna be like breaking in to fort knox.เหมือนทลายป้อม ฟอร์ท น็อกซ์ ยังไงอย่างงั้น The Hot Potato Job (2011)
This and a wedge under the door, and Helen Anderson's townhouse will be more secure than Fort Knox.ด้วยนี่ และลิ่มข้างใต้ประตู และแล้วทาวน์เฮาส์ของเฮเลน แอนเดอร์สัน ก็จะมีความปลอดภัยไร้กังวลยิ่งกว่าฟอร์ตน็อกซ์ Deadline (2011)
I'm telling you, Whitman guards his room like Fort Knox.ฉันบอกคุณแล้ว ยามของวิทแมน เฝ้าห้องนี้เหมือนฟอร์ตน็อกซ์ Of Grave Importance (2012)
I will deal with anyone, and in its work from Algeria to Zimbabwe, the Conrad Knox foundation will deal with anyone, however unpopular they may be, in the cause of food aid, agricultural development, the decommissioning of arms.ฉันจะรับมือกับใครก็ตาม ที่เกี่ยวโยงกับงานตั้งแต่อัลจีเรียจนถึงซิมบับเว จะรับมือกับใครก็ตาม ยังไงพวกเขาก็อาจจะไม่ได้รับความนิยม ในเรื่องการช่วยเหลือทางด้านอาหาร Vengeance, Part 1 (2012)
You're a miracle worker, Dr. Knox.คุณเป็นผู้ทำให้เกิดปาฏิหารย์ ดอกเตอร์น็อกซ์ Zone of Exclusion (2012)
Dr. Knox.DR น๊อก Zone of Exclusion (2012)
Forty years old, runs a cell phone store in Knoxville, Tennessee.อายุสี่สิบปี ทำธุรกิจร้านขายโทรศัพท์มือถือ ในเมืองน็อกซ์วิลล์ เทนเนสซี่ Trou Normand (2013)
John, you remember Paul Knox?จอห์น นายจำพอล น็อกได้ไหม? Trust But Verify (2013)
I didn't know Knox worked at Blackhawk.ผมไม่รู้เลยว่าน็อกเคยทำงานที่แบล็คฮอว์กด้วย Trust But Verify (2013)
So, Ted, are you the reason Knox is working for Blackhawk?แล้วเท็ด มีเหตุผลไหมที่น๊อกทำงานให้กับแบล็กฮอว์ค? Trust But Verify (2013)
And guys like us, when all anyone thinks you're qualified for is shooting at people-- if I hadn't gotten Knox this job, chances are he'd be out knocking over liquor stores or robbing banks.และคนเช่นเรา เมื่อทุกคนคิดว่านายมีคุณสมบัติ สำหรับการยิงใส่ผู้คน ถ้าฉันไม่ได้ทำให้น๊อกได้งานนี้ Trust But Verify (2013)
I'd put my money on Knox.ผมจะเอาเงินให้น๊อกเลย Trust But Verify (2013)
Okay, so if any of Knox's blood is in one of the motor pool vans,โอเค ถ้ามีเลือดของน็อกอยู่ในรถตู้นั้น Trust But Verify (2013)
Yeah? Why is that, Knox?เหรอ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น น็อค ? Trust But Verify (2013)
Don't. Knox.อย่า น๊อก Trust But Verify (2013)
Rachel Knox.ราเชล น็อก The Twist in the Plot (2013)
Well, anyway, Rachel Knox was the one who helped Monica Craig through her last days.เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยเหลือ โมนิก้าในวันสุดท้าย The Twist in the Plot (2013)
Your associate, Rachel Knox, is dead.ผู้ช่วยของคุณ ราเชล น็อก ตายแล้ว The Twist in the Plot (2013)
And all the suits named Rachel Knox individually.และทั้งหมดฟ้องโดยเฉพาะถึงราเชล นอกซ์ The Twist in the Plot (2013)
You and Rachel Knox were business competitors?คุณกับราเชล นอกซ์เป็นคู่แข่งธุรกิจไหมครับ The Twist in the Plot (2013)
I'm reexamining Rachel Knox's X rays, hoping to find leads toward a murder weapon.ฉันกำลังตรวจ ภาพเอ็กซเรย์ของเรเชลอีกครั้ง หวังว่าจะหา \ อาวุธที่ใช้ฆ่าได้ The Twist in the Plot (2013)
Rachel Knox sustained a blow to the face.ราเชล นอกซ์ได้รับแรงระเบิดที่หน้า The Twist in the Plot (2013)
So you're saying all the phone calls that Craig made to Rachel Knox indicate his state of mind?งั้นนายกำลังจะบอก โทรศัพท์ทั้งหมด ที่เครกโทรหาราเชล น็อก แสดงให้เห็นสภาพทางจิตใจของเขาหรอ ใช่ The Twist in the Plot (2013)
That's the period of time Rachel Knox would sleep with any one man.ที่ราเชล น็อกจะนอนกับอีกคน The Twist in the Plot (2013)
According to our records, you made 405 phone calls to Rachel Knox in three months.คุณรู้อะไรไหม ตามบันทึกของเรา คุณโทรหาราเชล น้อก 465 สายในสามเดือน The Twist in the Plot (2013)
Why? You had an affair with Rachel Knox.ทำไมครับ คุณมีเรื่องรักๆใคร่ๆกับราเชล น้อกไง The Twist in the Plot (2013)
Rachel Knox advised you to euthanize your wife.ราเชล น้อก แนะนำให้คุณทำการุณยฆาตภรรยา(ฆ่าโดยเมตตา) The Twist in the Plot (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
KNOX    N AA1 K S
KNOX'S    N AA1 K S AH0 Z
KNOXVILLE    N AA1 K S V IH2 L

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Knox
   n 1: Scottish theologian who founded Presbyterianism in Scotland
      and wrote a history of the Reformation in Scotland
      (1514-1572) [syn: {Knox}, {John Knox}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top