ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*knock-knee*

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: knock-knee, -knock-knee-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knock-knee[N] การโค้งเข้าหากันของขาอย่างผิดปกติบริเวณหัวเข่า แต่ข้อเท้าแยกห่างออกจากกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knock-Kneeเข่าชิด, ขาโก่งออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ Like old bow-legged Polly and a knock-kneed Paul# Like old bow-legged Polly and a knock-kneed Paul In the Heat of the Night (1967)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knock-kneed (j) nˈɒk-nˈiːd (n o1 k - n ii1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
x-beinig {adj}knock-kneed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エックス脚[エックスきゃく, ekkusu kyaku] (n) knock-kneed [Add to Longdo]
内鰐[うちわに, uchiwani] (n) knock-kneed; pigeon-toed [Add to Longdo]
鰐足[わにあし, waniashi] (n) bowlegs; knock-kneed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 knock-knee \knock"-knee`\, n. (Med.)
   A condition in which the knees are bent in so as to touch
   each other in walking; inknee.
 
   Syn: knock-knees, genu valgum.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top