ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*jungen*

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jungen, -jungen-
Possible hiragana form: *じゅんげん*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, Grisha, the young girls tell me:Höre, Grischka, die jungen Frauen sagen mir: Tikhiy Don (1957)
You're not going up with your son, are you?Hey, du willst doch wohl den Jungen nicht mitnehmen? Premier mai (1958)
I'll wait here for my boy.Ich warte hier auf meinen JungenFiend Without a Face (1958)
I've got to find my boy!Ich muss meinen Jungen wiederfinden! Fiend Without a Face (1958)
No, I'd rather keep quiet. I don't want to compromise a young maiden.Aber ich will nicht dem Ruf eines jungen Mädchens schaden. Inspector Maigret (1958)
Forgive me, I have a little present for my boy,Entschuldigung, ich habe ein kleines Geschenk für meinen JungenMon Oncle (1958)
Nice warm glass of milk for the boy.Ein Glas warme Milch für den JungenDon't Interrupt (1958)
I only want the man who killed my boy.Ich will den Mann, der meinen Jungen ermordet hat! The Right Kind of House (1958)
But those are dreams for real boys and not for a genie.Aber das sind Träume, die nur richtige Jungen träumen können Geister können das nicht. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
About my boy.Wegen meines JungenAnother Time, Another Place (1958)
Nor the other young man.Den jungen Mann auch nicht. Elevator to the Gallows (1958)
Let me see my boy.Gib mir meinen JungenThe Blob (1958)
How can you be suspicious of a boy?Wie kannst du einem Jungen misstrauen? Bonjour Tristesse (1958)
The point is, it doesn't make any sense. With a boy. With a baby.Es ergibt keinen Sinn, darum geht's. Mit einem Jungen, einem Baby. Bonjour Tristesse (1958)
First time I have a little niño, I'm gonna name him Primo, after you.Wenn ich einen kleinen Jungen habe, werde ich ihn Primo nennen. The Bravados (1958)
The boy and his dog.Den Jungen und seinen Hund. The Buccaneer (1958)
-What ails that boy?-Was ist mit dem Jungen los? The Buccaneer (1958)
For heaven's sake, Mercier, don't manhandle the boy.Um Himmels Willen, Mercier, lassen Sie den JungenThe Buccaneer (1958)
I, too, like this boy.Ich mag den Jungen auch. Cowboy (1958)
Boys!JungenEve Wants to Sleep (1958)
I hope François brings that nice little boy today.Ich hoffe, Francois bringt den netten Jungen wieder mit. The Fly (1958)
I'm sorry for you and the boy.Es tut mir Leid für Sie und den JungenThe Fly (1958)
Perhaps the boy.Vielleicht den JungenThe Fly (1958)
Without them What would little boys do?Spielt keine Rolle wer ohne Mädchen wär' das Jungenleben leer. Gigi (1958)
Without them What would little boys do?Spielt keine Rolle wer ohne Mädchen wär' das Jungenleben leer. Gigi (1958)
I am certain He will never call againWenn sie mal einen Jungen trifft eins ist klar, der macht sich fort auf immerdar. Gigi (1958)
Without them What would little boys do?Spielt keine Rolle wer ohne Mädchen wär' das Jungenleben leer. Gigi (1958)
"IT IS REPORTED THAT OFFICIALSLassen Sie meinen Jungen in Ruhe! How to Make a Monster (1958)
How I envy the young men of China.Ich beneide die jungen Männer Chinas. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
They will be glad to see the last of us at Peh-Chu, thanks to this young woman.Wegen dieser jungen Frau ist man in Peh-Chu froh, dass wir gegangen sind. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Jake, you didn't kill that kid.Du hast den Jungen nicht umgelegt. The Law and Jake Wade (1958)
Well, who did kill the boy?Wer hat den Jungen dann getötet? The Law and Jake Wade (1958)
- Leave that little boy alone.- Lassen sie doch den Jungen zufrieden. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish the first week.Dann sagten die Eltern des Jungen, dass der alte Mann "salado" sei. Was "vom Glück verlassen" bedeutet. Da fuhr er in einem anderen Boot mit, das gleich in der 1. Woche 3 gute Fische fing. The Old Man and the Sea (1958)
The old man had taught the boy to fish, and the boy loved him.Der alte Mann hatte dem Jungen das Fischen beigebracht, und der Junge liebte ihn. The Old Man and the Sea (1958)
I only hope when I'm an old man I have a boy to fish for me.Ich hätte im Alter auch gern so einen Jungen, der für mich fischen geht. The Old Man and the Sea (1958)
The old man had talked to the boy about baseball as always.Der alte Mann hatte dem Jungen vom Baseball erzählt. The Old Man and the Sea (1958)
Usually when he smelled the land breeze, he woke up... ... and dressed to go to wake the boy.Gewöhnlich stand er auf, wenn er den Landwind roch, und ging den Jungen wecken. The Old Man and the Sea (1958)
They played like young cats, and he loved them as he loved the boy.Sie spielten wie junge Katzen in der Dämmerung. Und er liebte sie, wie er den Jungen liebte. The Old Man and the Sea (1958)
He never dreamed about the boy.Von dem Jungen träumte er nie. The Old Man and the Sea (1958)
Then went down to wake the boy.Dann ging er den Jungen wecken, zitternd in der Morgenkälte. The Old Man and the Sea (1958)
The door of the house where the boy lived was unlocked... ... and he opened it and walked in quietly with his bare feet.Die Tür vom Haus des Jungen war unverschlossen. Er öffnete sie und ging auf nackten Füßen leise hinein. The Old Man and the Sea (1958)
Boys, fire!Jungen, Feuer! Pigulki dla Aurelii (1958)
We're young, we're young, Moonshine isn't bad for us,Wir Jungen, wir Jungen, uns schadet keine Spirituosen, Pigulki dla Aurelii (1958)
In my youth...In jungen Jahren war ich... Pigulki dla Aurelii (1958)
I might as well keep an eye on you.und verirrte Jungen. Da kann ich auch auf Sie aufpassen. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
Just like he was a little boy.Wie einen kleinen JungenThe Sheriff of Fractured Jaw (1958)
Oh, I'm sorry, gentlemen, you'll have to find yourself another boy.Tut mir leid, Sie werden einen anderen Jungen finden müssen. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
My dear old boy, I can't possibly pick one of these young ladies as a wife.Ich kann unmöglich eine dieser jungen Damen zur Frau wählen. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
You've woken up the kid.Jetzt hast du den Jungen geweckt. Big Deal on Madonna Street (1958)

German-Thai: Longdo Dictionary
jungen, See also: junge

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brut {f}; die Jungenbrood; mob; lot [Add to Longdo]
Gassenjunge {m} | Gassenjungen {pl}ragamuffin | ragamuffins [Add to Longdo]
Hotelpage {m}; Hoteljunge {m}; Page {m} | Hotelpagen {pl}; Hoteljungen {pl}bellboy; bellhop [Am.]; page; pageboy [Br.] | bellboys; pages [Add to Longdo]
die Jungenthe young; the young ones [Add to Longdo]
Jungenstreich {m}schoolboy prank [Add to Longdo]
Küchenjunge {m} | Küchenjungen {pl}scullion | scullions [Add to Longdo]
Schiffsjunge {m} | Schiffsjungen {pl}shipboy | shipboys [Add to Longdo]
jungenhaft; knabenhaft {adj}boyish [Add to Longdo]
Jungen sind nun einmal so.Boys will be boys. [Add to Longdo]
Der Wolf und die sieben jungen GeißleinThe Wolf and the Seven Little Kids [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] (n) {comp} high-level language [Add to Longdo]
純減[じゅんげん, jungen] (n,vs) net reduction; net decrease [Add to Longdo]
低水準言語[ていすいじゅんげんご, teisuijungengo] (n) {comp} low-level language [Add to Longdo]
矛盾原理[むじゅんげんり, mujungenri] (n) principle of contradiction (logic) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] high-level language [Add to Longdo]
低水準言語[ていすいじゅんげんご, teisuijungengo] low-level language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
芳紀[ほうき, houki] das_Alter (eines jungen Maedchens) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  jungen /juŋən/
   boys

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top