ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*joneses*

JH OW1 N Z IH0 Z   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: joneses, -joneses-
English-Thai: Longdo Dictionary
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep up with the Joneses[IDM] แข่งขันกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You ever hear the expression "Keeping up with the Joneses"?เคยได้ยินมั้ย "ทำอะไรอย่าให้น้อยหน้าโจนส์" Mona Lisa Smile (2003)
They're showing all four indiana joneses at the vista. I'm really looking forward to the first three.พวกเขาจะฉายหนังอินเดียน่า โจนส์ 4 ภาครวดที่วิสต้า Social Psychology (2009)
You ever hear the expression - Keeping up with the Joneses?Kennen Sie die Floskel "mit den Joneses mithalten"? Mona Lisa Smile (2003)
- Table for the Joneses?- Ein Tisch für die JonesesMasquerade (2011)
Last call for the Joneses.Letzter Aufruf für die JonesesMasquerade (2011)
- We're the Joneses, the two of us.- Wir sind die Joneses, wir 2. Masquerade (2011)
- We're the Joneses?- Wir sind die JonesesMasquerade (2011)
We're the Joneses.Ja, die JonesesMasquerade (2011)
We know you aren't the Joneses.Wir wissen, Sie sind nicht die JonesesMasquerade (2011)
The Joneses may have gotten made but they had no idea what they were getting themselves into.Die Joneses wurden da vielleicht hineingezogen, aber sie hatten keine Ahnung, worauf sie sich einließen. Masquerade (2011)
[Jack] Yes, and before the Joneses.Ja, und vor den JonesesA Magic Christmas (2014)
What, you're gonna run against the Joneses?- Willst du gegen die Joneses antreten? Chapter 41 (2016)
No, from whatever trouble seems to follow the Jones' around, wherever they go, whatever they do.Vor dem Ärger, der die Joneses zu verfolgen scheint, egal, wo sie sind und was sie tun. Chapter Twelve: Anatomy of a Murder (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jonesesIt's only natural to keep up with the Joneses.
jonesesKeeping up with the Joneses is expensive in rich town like Beverly Hills.
jonesesThe Joneses love their daughter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาระดับ[V] maintain one's position, See also: keep up with the Joneses, Ant. ลดระดับ, Example: เขาต้องหาเงินเพื่อรักษาระดับ หน้าและเกียรติยศของตนเองไว้, Thai definition: ทำให้คงอยู่ในระดับเดิม

CMU English Pronouncing Dictionary
JONESES JH OW1 N Z IH0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top