หรือคุณหมายถึง %inharmoniousneß%?
Search result for

*inharmoniousness*

(3 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inharmoniousness, -inharmoniousness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inharmoniousness[N] ความไม่ลงรอยกัน, Syn. disagreement, discordance, dishamony

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reibung {f}inharmoniousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inharmoniousness \In`har*mo"ni*ous*ness\, n.
   The quality of being inharmonious; lack of harmony; discord.
   [1913 Webster]
 
      The inharmoniousness of a verse.     --A. Tucker.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*inharmoniousness *

 


  

 
inharmoniousness
 • ความไม่ลงรอยกัน[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top