Search result for

*helicopters*

(56 entries)
(1.2695 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: helicopters, -helicopters-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Helicoptersเฮลิคอปเตอร์ [TU Subject Heading]
Military helicoptersเฮลิคอปเตอร์ทหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, did I mention the helicopters and also the fact that we're on an island here a mile from the nearest shoreline?ยังไม่รวมถึงฮ. ที่จะจี้แกตลอดจากเกาะนี้ไปถึงฝั่งในระยะ1ไมล์อีก Death Race (2008)
They wanted to talk to you about the helicopters,right?พวกเขาอยากรู้เรื่องเฮลิคอปเตอร์ใช่มั้ย? Dirt Nap (2008)
The helicopters.เฮลิคอปเตอร์นั่น Boxed In (2008)
The people who sent the helicopters,คนที่ส่งเฮลิคอปเตอร์มา Boxed In (2008)
There're helicopters and surveillance cameras that scans for heat signature at the borderที่เขตแดนมีทั้งเฮลิคอปเตอร์และก็กล้องจับภาพความร้อนคอยเฝ้าระวังอยู่ Fast & Furious (2009)
Get the helicopters to cover itเอาเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนอีกที Fast & Furious (2009)
They're sending a helicoptersเขาส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นดูแล้ว Fast & Furious (2009)
They managed to access one of the dock's freight helicopters.พวกเขาจัดการให้ได้มันไป เฮลิคอปเตอร์ขนสินค้าลำหนึ่งของท่าเรือ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I've got the United States government sending SWAT teams and attack helicopters in the middle of the night.ผมเจอหน่วยสวาทที่รัฐบาลส่งเข้ามา และเฮลิคอปเตอร์จู่โจม เข้ามาในพื้นที่ผมตอนกลางดึก Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
You've got five minutes to get these-these helicopters flying out of here with all of you on board.คุณมีเวลา ห้า นาที เพื่อที่จะเอาเฮลิคอปเตอร์พวกนี้ออกไป พร้อมกับพวกคุณทั้งหมด Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
If you all get on those helicopters together, we are going to lose this weapon for good.ถ้าคุณได้เฮลิคอปเตอร์เหล่าันั้น ด้วยกัน เรากำลังจำเป็นจะเสียอาวุธนี้ไป Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
To get these helicopters flying out of hereที่จะเอาเฮลิคอปเตอร์พวกนี้บินออกไป Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
- Those helicopters were so cool. - Wait. Wait.เดี๋ยว รอเดี๋ยว รอก่อน 2012 (2009)
I heard sirens, and I saw helicopters flying out over Ocean Boulevard.ฉันได้ยินเสียงไซเรนและเห็นเฮลิคอปเตอร์ บินผ่านโอเชี่ยน บูเลอวาร์ด Double Blind (2009)
Helicopters.เฮลิืคอปเตอร์. [Rec] 2 (2009)
Flew helicopters.ดี. Angels & Demons (2009)
Those helicopters will be back. Gotta go!ฮอพวกนั้นต้องกลับมา ไปเถอะ Skyline (2010)
- When will be the same with helicopters? - You'll have to risk!แล้วถ้าเป็นแบบเดียวกันกับฮอนั้น เราต้องเสี่ยง Skyline (2010)
What do you think's going on with the helicopters tonight?คุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้น กับพวกเฮลิคอปเตอร์คืนนี้ The Fight (2010)
Still searching. Helicopters, ground units, dogs, door to door.- ยังคงค้นหาโดยเฮลิคอปเตอร์ หน่วยภาคพื้นดิน สุนัขดมกลิ่น เคาะประตูบ้านทุกหลัง Episode #1.2 (2010)
On the black helicopters?บนเฮลิคอปเตอร์สีดำ Kill Jill (2010)
What black helicopters, Jill?เฮลิคอปเตอร์สีดำอะไร จิล Kill Jill (2010)
What black helicopters, Jill?เฮลิคอปเตอร์สีดำอะไร จิล Kill Jill (2010)
Who then called me asking about black helicopters.คนที่จากนั้นโทรหาผมเพื่อถาม เรื่องคอปเตอร์สีดำ Kill Jill (2010)
Air America crash, 2 helicopters,เครื่องบินแอร์อเมริกาตก... เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ Kill Jill (2010)
And... and I heard these helicopters,และผมได้ยินคอปเตอร์พวกนี้ Kill Jill (2010)
Are these the so-called black helicopters?นี่เรียกว่า เฮลิคอปเตอร์สีดำ รึเปล่า Kill Jill (2010)
You will never be able to prove who the guys were in the helicopters.เธอไม่มีวันพิสูจน์ได้ว่าคนใน ฮ. พวกนั้นเป็นใคร Kill Jill (2010)
Just gather survivors, then you radio in. We'll have helicopters in the area to evacuate you out.อย่าลืมว่าพวกเขาได้ 3 ชั่วโมงในการเริ่มต้นของการลอบวางระเบิด สงสัยไหม มันเริ่มต้นด้วยคุณหรือไม่มีคุณ Battle Los Angeles (2011)
National emergency, army on the streets, helicopters, all that 28 Days Later shit.ทั้งหน่วยฉุกเฉินสากล กองทหารบนถนน เฮลิคอปเตอร์อีก นี่มัน "28 วันให้หลัง เชื้อเขมือบคน" ชัดๆ Attack the Block (2011)
Okay, I'm leaving before the black helicopters get here.โอเค ฉันจะไปจากที่นี่ก่อนเขาจะส่งเฮลิคอปเตอร์มาลากเราเข้าคุก The Prestidigitation Approximation (2011)
And also helicopters! They don't make sense to me!กลัวเฮลิคอปเตอร์ด้วย มันไม่มีเหตุผล Friends with Benefits (2011)
There you both are, what, purchasing four helicopters.นั่นคุณสองคนกำลังซื้อเฮลิคอปเตอร์ On the Fence (2011)
What does one do with four helicopters?จะเอาเฮลิคอปเตอร์ ไปทำอะไรตั้งสี่ลำครับ On the Fence (2011)
I fly helicopters for the U.S. Army in Afghanistan. (LAUGHS) ANNOUNCER:ผมขับเฮลิคอปเตอร์เพื่อกองทัพสหรัฐในอัฟกานิสถาน (เสียงประกาศ: Source Code (2011)
(HELICOPTERS PASSING)Red Dawn (2012)
I'm not in jail anymore, all the helicopters have gone home for the night, and now it's too quiet.ผมไม่ได้อยู่ในคุก อีกต่อไปแล้ว เฮลิคอปเตอร์ที่บินวนเวียนอยู่ ก็กลับไปหมดแล้ว และตอนนี้มันเงียบมาก Doubt (2012)
We are not having any cars crashing into helicopters.- เราไม่ทำฉากรถพุ่งชนเฮลิคอปเตอร์ Episode #18.3 (2012)
But we need to drag The Sweeney into this century so we need cars going into helicopters.แต่เราต้องลากสวีนีให้เข้ากับศตวรรษนี้ เราจึงต้องมีรถพุ่งใส่เฮลิคอปเตอร์ Episode #18.3 (2012)
Black helicopters are real.เฮลิคอปเตอร์สีดำของจริง Kalele (2012)
Next thing you know, you are going to be wearing a tinfoil hat, babbling about black helicopters.อีกหน่อยนายก็จะใส่หมวกฟอยส์ พล่ามเรื่องเฮลิคอฟเตอร์สีดำ Kalele (2012)
How do you feel about helicopters?แล้วเฮลิคอปเตอร์ล่ะ Firewall (2012)
Oh, no, I know for a fact that they exist in real life along with black helicopters.ไม่ๆ ผมรู้ว่ามันมีอยู่จริง เหมือนเฮลิคอปเตอร์สีดำ Ua Hopu (2012)
Next time you steal one of my helicopters, you should disable the GPS.คราวหน้าถ้าคุณจะขโมยคอปเตอร์ผม คุณควรจะปิดระบบจีพีเอส Ua Hopu (2012)
We have helicopters and ground units in the D.C. area working local search and rescue.เราให้หน่วยเฮลิคอปเตอร์และหน่วยพื้นดิน ในบริเวณดีซีทำการค้นหาและช่วยเหลือ The Wheels on the Bus... (2012)
The fee is we don't come down here with a squad of Apache A-6 helicopters and wipe you off the face of the earth.ค่าคือเราไม่ได้มาลงที่น กับทีมของอาปาเช่เฮลิคอปเตอร์-6 และคุณเช็ดออก ใบหน้าของแผ่นดิน. 2 Guns (2013)
Viggo, the helicopters, right over there.วิกโก้ เฮลิคอปเตอร์อยู่ทางนั้น เราต้องไปที่นั้น John Wick (2014)
And endless boredom, sunburn, bugs the size of helicopters.bugs the size of helicoptersThe Silver Briefcase (2014)
Well, or they'll see the cops running around and the helicopters flying, and they'll go into hiding.ถ้าพวกเขาเห็นตำรวจเดินไปมา และเฮลิคอปเตอร์บนฟ้า พวกเขาจะยิ่งหลบซ่อนตัว Nothing Gold Can Stay (2015)
Well, no dragnet, no helicopters.ไม่มีการขึงตาข่าย ไม่เอาเฮลิคอปเตอร์ Nothing Gold Can Stay (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
helicoptersShips and helicopters left for the spacemen's rescue.

CMU English Pronouncing Dictionary
HELICOPTERS    HH EH1 L IH0 K AA2 P T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
helicopters    (n) (h e1 l i k o p t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hubschrauber {m} | Hubschrauber {pl}helicopter | helicopters [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top