ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gießen*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gießen, -gießen-
Possible hiragana form: ぎええん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary
GIESEN G IY1 S AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
gießen(vt) |goß, hat gegossen| รินหรือเทของเหลวออกจากภาชนะ เช่น Soll ich Milch in dein Glas gießen? ฉันควรเทนมลงในแก้วของเธอไหม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begießen {n}; Besprengen {n}perfusion [Add to Longdo]
Blut {n} | blaues Blut | Blut vergießen | Blut hustenblood | blue blood | to shed blood | to expectorate [Add to Longdo]
Blutvergießen {n}bloodletting [Add to Longdo]
Blutvergießen {n}bloodshed [Add to Longdo]
Dekantieren {n}; Dekantation {f}; vorsichtiges Abgießen (von Wein; Wasser)decantation [Add to Longdo]
Druckguss {m}; Druckgießen {n} | Zink-Druckguss mhigh pressure die casting; die casting | zinc die casting [Add to Longdo]
Einflößen {n}; Eingießen {n}infusion [Add to Longdo]
Foliengießen {n}tape casting [Add to Longdo]
Formen {n}; Gießen {n}moulding; molding [Am.] [Add to Longdo]
Gießen {n}; Schlickergießen {n}; Schlickerguss {m} (Keramik)slip casting; slipcasting [Add to Longdo]
Spritzgießen {n} [techn.]injection moulding [Add to Longdo]
Träne {f} | Tränen {pl} | wegen einer Sache Tränen vergießen | in Tränen ausbrechen | voller Tränen stehen | in Tränen zerfließentear; tear drop | tears; tear drops | to shed tears over sth. | to burst into tears | to be brimming with tears | to melt in tears [Add to Longdo]
abgießen; umfüllen; dekantieren | abgießend; umfüllend; dekantierend | abgegossen; umgefüllt; dekantiertto decant | decanting | decanted [Add to Longdo]
abgießen | abgießend | abgegossento pour off | pouring off | poured off [Add to Longdo]
Wasser abgießento strain off water [Add to Longdo]
aufgießen | aufgießend | aufgegossento infuse | infusing | infused [Add to Longdo]
ausgießen | ausgießendto effuse | effusing [Add to Longdo]
ausgießen | ausgießendto pour out | pouring out [Add to Longdo]
ausgießen; diffundieren; sich vermischento diffuse [Add to Longdo]
begießen; Wasser schütten; wässern | begießend; Wasser schüttend; wässernd | begossen; Wasser geschüttet; gewässert | begießtto dowse; to douse | dowsing; to dousing | dowsed; doused | dowses; douses [Add to Longdo]
begießendshowering [Add to Longdo]
eingießen | eingießend | eingegossento infuse | infusing | infused [Add to Longdo]
eingießen | gießt einto ingrain | ingrains [Add to Longdo]
eingießento pour in [Add to Longdo]
einschenkend; gießendpouring [Add to Longdo]
sich ergießen | sich ergießend | ergießt sichto gush | gushing | gushes [Add to Longdo]
gießen; schütten; einschenken | gießend | gegossen | er/sie gießt | ich/er/sie goss (goß [alt]) | er/sie hat/hatte gegossen | ich/er/sie gösseto pour | pouring | poured | he/she pours | I/he/she poured | he/she has/had poured | I/he/she would pour [Add to Longdo]
gießen (Metall) | gießend | gegossento cast {cast; cast} | casting | cast [Add to Longdo]
gießen; eingießen | gießendto mould [Br.]; to mold [Am.] | moulding; molding [Add to Longdo]
gießen; begießen; bewässern; schwemmento water [Add to Longdo]
gießen; schmelzento found [Add to Longdo]
leeren; ausgießento empty [Add to Longdo]
sich leeren; abfließen; auslaufen; sich ergießento empty [Add to Longdo]
umgestaltend; umgießendrecasting [Add to Longdo]
umgießen | umgießendto transfuse | transfusing [Add to Longdo]
(Tränen; Blut) vergießen | vergießend | vergossen | vergießtto shed {shed; shed} (tears; blood) | shedding | shed | sheds [Add to Longdo]
wieder eingießento reinfuse [Add to Longdo]
zugießenpour on [Add to Longdo]
zugießendpouring on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  gießen /giːsən/
   to pour; to cast {cast, cast}

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top