ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fauns*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fauns, -fauns-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We fauns danced with the dryads all night, and, you know, we never got tired.เราชาวฟอน เต้นรำกับพวกเซนทอร์ ตลอดทั้งคืนและ... เราไม่เคยที่จะรู้สึกเหนื่อย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
My mother warned me to be wary of fauns.แม่หนูเตือนให้ ระวังฟอน. Pan's Labyrinth (2006)
Justice shall reign supreme... even for elves and fauns... albinos and the Irish.ผู้ตัดสินจะครองอำนาจสูงสุด ไม่เว้นแม้แต่เอลฟ์และฟอน อัลบิโนและไอริช Epic Movie (2007)
Give me Afternoon of a Faun.Es lebe Der Nachmittag eines FaunsThe Lions Are Loose (1961)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fauns    (n) fˈɔːnz (f oo1 n z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top