ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*exertions*

IH0 G Z ER1 SH AH0 N Z   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: exertions, -exertions-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your exertions below decks were, no doubt, exhausting.หมดแรงล่ะสิ ไปออกกำลังที่ชั้นล่าง Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exertionsSuccess depends on your own exertions.
exertionsWhether you will succeed or not depends upon your own exertions.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXERTIONS    IH0 G Z ER1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exertions    (n) ˈɪgzˈɜːʴʃənz (i1 g z @@1 sh @ n z)
overexertions    (n) ˌouvərɪgzˈɜːʴʃənz (ou2 v @ r i g z @@1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstrengung {f}; Strapaze {f} | Anstrengungen {pl}; Strapazen {pl}exertion | exertions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
煩労[はんろう, hanrou] (n) trouble; pains; backbreaking exertions [Add to Longdo]
粉骨砕身;紛骨砕身(iK)[ふんこつさいしん, funkotsusaishin] (n,vs) making one's best exertions [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top