Search result for

*escalated*

(36 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: escalated, -escalated-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I think that's what I was suffering from, and it escalated my drinking.และผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ ผมเป็นทุกข์มาจาก และมันทำให้ผมดื่มมากขึ้น Holidaze (2009)
Well, she escalated my drinking, too, so... have you told anyone what you saw?คือ เธอก็ทำให้ฉันดื่มมากขึ้นด้วย แล้วไงค่ะ ... เธอได้บอกใครหรือเปล่า ว่าเธอเห็น? Holidaze (2009)
And he escalated from one victim to 2.และเขายังเพิ่มจำนวน จาก 1 คนเป็น 2 คน The Eyes Have It (2009)
And the savings that we found for the client... will easily make up for any escalated legal fees that they incur.และกองทุนที่เราจัดสรรให้ลูกค้า... จะง่ายขึ้นต่อการ ชดเชยค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น Sex and the City 2 (2010)
Mark, just calling to let you know that things have escalated a little bit with Tracy's... friends.แต่มันก็โอเคแล้ว ผมรู้สึกดี Blowback (2010)
It started as pranks in the 1930s but escalated in the 1970s with disenfranchised youth.เริ่มจากการเล่นตลกในช่วง 1930 แต่บานปลายในช่วง 1970 กับเยาวชนที่ถูกตัดสิทธิ์ Devil's Night (2010)
As the world reacts to the assassin of a political figure by the United States, the street protests in Chile have escalated to full-scale geopolitical chaos.จากปฏิกิรยาของโลกที่มีต่อ การลอบสังหาร ของรูปแบบการเมือง โดยสหรัฐอเมริกา ทำให้การประท้วงตามท้องถนนในชิลี Dark Matter (2010)
It was Martinez's actions that escalated the conflict.การกระทำของมาร์ติเนซ/Nทำให้การขัดแย้งบานปลาย Strain (2011)
Mm-hmm, maybe that's why the situation escalated.เพราะเหตุนี้ เรื่องถึงเลยเถิด Ka Hakaka Maika'i (2011)
THE CONTROVERSY SURROUNDING THE MINISTRY OF DEFENCE HAS ESCALATED TODAYเพิ่มอุณหภูมิขึ้นวันนี้ Skyfall (2012)
Losing one base after another to the military's onslaught, the freedom fighters escalated their efforts and became more and more radical in their tactics.ภายหลังจากการโจมจู่จากกองกำลังทหาร พวกเขาได้เสียฐานที่มั่นไป เหล่านักสู้เพื่ออิสรภาพ ต่างยังไม่ละทึ้ง ความพยายาม พวกเขายังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ \ แล้วเริ่มตอบโต้กลับด้วยความรุนแรง Resident Evil: Damnation (2012)
Clearly he's escalated.เห็นได้ชัดว่า เขาต้องการมากขึ้นอีก Family Time (2012)
That pattern escalated until he eventually killed an inmate, got out of solitary and killed another.รูปแบบนั่นรุนแรงขึ้น จนกระทั่งเขาฆ่าเพื่อนร่วมคุกจริงๆ หลุดจากการรักสันโดษ และฆ่าคนอีก The Silencer (2012)
The significant resources of the Starling City police department is clear that this vigilante's cycle of violence has escalated.กรมตำรวจของสตาร์ลิ่ง ซิตี้ เห็นแล้วว่าศาลเตี้ยคนนี้เหิมเกริมมาก Year's End (2012)
I mean, bottom line is the unsub escalated.ผมหมายถึง ที่สำคัญคือ อันซับกำลังพฒนาขึ้น The Lesson (2012)
He's now escalated to crucifying his latest victim, driving holes into his hands and feet.ตอนนี้เขาพัฒนาเป็น การตรึงกางเขนเหยื่อรายล่าสุด เจาะรูที่แขนและขาเหยื่อ The Lesson (2012)
Eventually, Hank and Fring had a falling out, and things escalated.ในที่สุดแฮงค์กับฟรินจ์ก็แตกคอกัน และทุกอย่างก็เริ่มบานปลาย Confessions (2013)
Guess it was only a matter of time until this escalated into an all-out war.ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้ว ว่ามันจะกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเมื่อไหร่ Endgame (2013)
At 6:45, the storm had escalated to severe... and we had no choice but to abort the mission.45 พายุได้เพิ่มขึ้นถึงรุนแรง และเราไม่มีทางเลือก แต่จะยกเลิกภารกิจ The Martian (2015)
Interest in HAN's ties to the Wild Dogs escalated.ความสนใจก็พุ่งไปที่ความสัมพันธ์ ระหว่างนายฮัน กับแก๊งหมาป่าเพิ่มมากขึ้น The King (2017)
Once it escalated into a murder-one beef for all, after they killed two guards... they didn't hesitate.หลังจากกลายเป็นคดีฆาตกรรม เพราะฆ่าการ์ดไปแล้ว 2 คน มันก็ไม่รีรอ Heat (1995)
It just escalated.มันก็เพิ่มขึ้น Showtime (2002)
Our unsub went from wounding civilians to executing a police officer, so he's escalated....... รอเดี๋ยว ขอโทษทีแซม ช่วยพูดอีกครั้ง L.D.S.K. (2005)
Things, uh, escalated.แต่เรื่องมัน... บานปลายไปหน่อย Cell Test (2005)
Now, you should know, since our conversation, the situation has escalated.ต้องแจ้งท่านว่าหลังจากที่เราคุยกัน สถานการณ์มันแย่ลง Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
The disturbance has escalated at this Chicago-area prison.เหตุวุ่นวายได้ลุกลามใหญ่โตขึ้นที่เรือนจำในชิคาโก้ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Escalatedเพิ่มขึ้น Once (2007)
Little cracks they escalatedรอยร้าวเล็กๆที่ก่อตัวขึ้น Once (2007)
The little cracks, they escalatedรอยร้าวเล็กๆ ที่ก่อตัวขึ้น Once (2007)
The little cracks, they escalatedรอยร้าวเล็กๆ ที่ก่อตัวขึ้น Once (2007)
As the unsub's sense of power escalated, so did his confidence,คนร้ายรู้สึกถึงพลังที่มากขึ้น, เช่นเดียวกับความมั่นใจของเค้า Brothers in Arms (2008)
...escalated into violence.ทวีความรุนแรง Me and My Town (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESCALATED    EH1 S K AH0 L EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
escalated    (v) (e1 s k @ l ei t i d)
de-escalated    (v) - (d ii2 - e1 s k @ l ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eskalieren; sich ausweiten (zu) | eskalierend | eskaliert | eskalierteto escalate (into) | escalating | escalates | escalated [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top