Search result for

*dols*

(61 entries)
(0.0267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dols, -dols-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idols and imagesรูปเคารพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am so surprised to see them cheer for their idols so passionatelyผมแปลกใจมากที่เห็นพวกเค้า เชียร์ให้ไอดอลของพวกเค้าด้วยความหลงใหล Attack on the Pin-Up Boys (2007)
"And all thy idols,"หรือ สิ่งต้องมลทิน The Dreamscape (2008)
As long as there have been teen idols, there have been teen-idoI fanatics.ตราบเท่าที่มีรายการ ไอดอล, มีได้ แฟนาทิก ทีน-ไอดอล. Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
It makes me think of those talentless pop idols who shoot one commercial a year and live an easy lifeมันทำให้ผมนึกถึงพวกป๊อปไอดอลที่ความสามารถน้อย พวกที่ถ่ายโฆษณาหนึ่งทั้งปี และใช้ชีวิตแบบชีวิตมันง่าย Love in Disguise (2010)
All of my friends like idols.เพื่อนของฉันชอบพวกไอดอลกันหมดเลยค่ะ One (2010)
The three of us are divas. Look at our idols:วิทนี่ย์ บาร์บรา แพทตี้ ลูโปน Silly Love Songs (2011)
All the most famous idols and singers graduated from this school.เมื่อเร็วๆนี้ ไอดอลที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ก็จบมาจากที่นี่ทั้งนั้น... Dream High (2011)
PERSEUS: This is the Mount of Idols.ที่นี่คือยอดเขาไอดอล Wrath of the Titans (2012)
I burnt the idols.ข้าเผารูปบูชา The Night Lands (2012)
Ms. Podolsk. Would you care to address the Court?คุณ โพดอลส์ คุณช่วยชี้แจงต่อศาล Mama (2013)
And right now, I'll be lying if I didn't say it was a slam dunk for Ms. Podolsk.ของผมที่มีต่อศาลและผมบอกได้เลยว่า มันจะเป็นประโบชน์ต่อคุณโพโดลส์ Mama (2013)
I'm ridding the world of false idols.ผมกำลังกำจัดสิ่งจอมปลอม Eye to Eye (2013)
False idols?สิ่งจอมปลอม Eye to Eye (2013)
I ordered him to tear down his idols.ข้าสั่งให้เขาทำลายทิ้งเสีย The Lion and the Rose (2014)
We flooded the gutters with wine, smashed the false idols, and set the godless on the run.เราล้างเขตเสื่อมโทรมด้วยเหล้าองุ่น ทำลายเทวรูปจอมปลอม และขับไล่พวกไร้ศาสนา Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
It's a diamond, torn from the eye of an idol.Es ist ein Diamant aus dem Auge eines IdolsTwo for the Seesaw (1962)
You'll alternate with Pedalski and Wilson.Schubkarrenservice im Wechsel mit Podolski und Wilson. Tanks for the Memory (1966)
Cain, the greatest military commander ever. He was my idol.Cains, des größten militärischen Commanders, der je lebte, meines IdolsThe Living Legend: Part 1 (1978)
Cain, the greatest military commander that ever lived.Cains, des größten militärischen Commanders, der je lebte, meines IdolsThe Living Legend: Part 2 (1978)
Kiev's more important because of the oil.Kiew ist wichtiger, wegen des ErdolsThe Tin Drum (1979)
-Teddy Dolson.- Teddy Dolson. Extreme Measures (1996)
Okay. But I need to--Teddy Dolson. Extreme Measures (1996)
You ask Teddy Dolson. He can tell you.Teddy Dolson kann es Ihnen sagen. Extreme Measures (1996)
I'll talk to Teddy Dolson, but at this moment--Ich rede mir Teddy Dolson. Aber jetzt... Extreme Measures (1996)
His name is Teddy Dolson.Er heißt Teddy Dolson. Extreme Measures (1996)
How we doing on Dolson?Wie steht's mit Dolson? Extreme Measures (1996)
Dolson, Teddy.Dolson, Teddy. Extreme Measures (1996)
All right. I'll do Dolson.Also gut. Dolson. Extreme Measures (1996)
Dolson for you.Dolson für dich. Extreme Measures (1996)
I need to know who was on ER duty when Minkins and Dolson were seen.Wer hatte Notfalldienst, als Minkins und Dolson dort waren? Extreme Measures (1996)
We're trying to locate anyone who might know a Theodore Dolson.Kennen Sie vielleicht Theodore Dolson? Extreme Measures (1996)
Listen, he's got a line on Dolson.Hör zu, er weiß, wo Dolson ist. Extreme Measures (1996)
Okay, look if someone's there listening, I'm looking for Teddy Dolson.Also, wenn jemand da unten ist und zuhört, ich suche Teddy Dolson. Extreme Measures (1996)
I'm looking for Teddy Dolson.Ich suche Teddy Dolson. Extreme Measures (1996)
Teddy Dolson lived for 12 days.Teddy Dolson lebte 12 Tage lang. Extreme Measures (1996)
By the powers of the glowing Loc-Nar in your idol's hand - - I demand you come forth.Bei den Kräften des glühenden Loc-Nar, in den Händen deines ldols, fordere ich dich auf zu erscheinen. Heavy Metal 2000 (2000)
Your boyfriend was hitting on me with the old Einstein-Podolsky-Rosen correlation.Dein Freund foltert mich wieder... mit der Einstein-Podolsky- Rosen-Geschichte. Happy Anniversary (2001)
- Welcome Satellite!Wie gehts, Kak Abdolsalam? -Willkommen. Turtles Can Fly (2004)
This should normally create depression but with a person in love the result is worship of the object of their love.Das müsste zu Depressionen führen, aber einen verliebten Menschen bringt es zum Anhimmeln seines IdolsJade Warrior (2006)
Podolski,Podolski, Deutschland. Ein Sommermärchen (2006)
Podolski, missed!Podolski, daneben! Deutschland. Ein Sommermärchen (2006)
The fact that Lukas actually scored twice, that was even better, because he was upset that he hadn't scored yet.Und dass es dann gerade noch Lukas Podolski ist, der die zwei Dinger macht, das passte ja umso besser ins Bild, weil er halt noch daran gelitten hat, noch nicht getroffen zu haben. Deutschland. Ein Sommermärchen (2006)
His TV and DVD player... and an autographed picture of his idol, some fighter, Royce Gracie.Sein Fernseher und der DVD-Player. Und ein Autogramm-Foto seines Idols. Auch ein Kämpfer. Fight/Flight (2007)
Soon, Jimmy was sweeping the gold while his trademark Jimmy curl was sweeping the nation, with kids of all ages fashion drafting right behind their idol."Während er seinen Siegeszug begann, kam auch die Jimmy-Locke auf." "Kinder und Jugendliche schwammen auf der Welle ihres Idols." "Ein Champion, eine Ikone, ein Menschenfreund: Blades of Glory (2007)
Einstein, Podolsky, Rosen.Einstein, Podolsky, Rosen. I Do Over (2008)
! I'm calling NAACP, the reverend Al Sharpton and the ghost of my man Malcolm X."Ich rufe die NAACP an, den Prediger Al Sharpton und den Geist meines Idols Malcolm X!" One Car, Two Car, Red Car, Blue Car (2009)
Lahm and Podolski are here.Lahm und Podolski sind da. Devil's Kickers (2010)
Podolski is there.Podolski ist da. Devil's Kickers (2010)
Vladimir Podolsky, Private Secretary.Vladimir Podolsky, Chef der Kanzlei. The Burma Conspiracy (2011)
An important piece of evidence in the Reynolds case was turned in last night.Ein wichtiges Beweisstück im Reyndols-Fall wurde gestern Nacht eingeschickt. The Remains of the 'A' (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
DOLS    D AA1 L Z
IDOLS    AY1 D AH0 L Z
DOLSON    D OW1 L S AH0 N
NADOLSKI    N AH0 D OW1 L S K IY0
PODOLSKI    P AH0 D OW1 L S K IY0
PODOLSKY    P AH0 D OW1 L S K IY0
STODOLSKY    S T AH0 D AO1 L S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idols    (n) (ai1 d l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgott {m} | Abgötter {pl}idol | idols [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イメチェン[, imechien] (n,vs) (abbr) (See イメージチェンジ) image change (esp. for teen idols) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top