ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dissuaded*

D IH0 S W EY1 D IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dissuaded, -dissuaded-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dissuadedThey dissuaded her from cutting her long hair.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSUADED D IH0 S W EY1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissuaded (v) dˈɪswˈɛɪdɪd (d i1 s w ei1 d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abbringen | abbringend | abgebrachtto dissuade | dissuading | dissuaded [Add to Longdo]
abraten; widerraten (von) | abratend; widerratend | abgeraten; widerraten | er/sie rät ab | ich/er/sie riet ab | er/sie hat/hatte abgeratento dissuade (from) | dissuading | dissuaded | he/she dissuades | I/he/she dissuaded | he/she has/had dissuaded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissuade \Dis*suade"\, v. t. [imp. & p. p. {Dissuaded}; p. pr. &
   vb. n. {Dissuading}.] [L. dissuadere, dissuasum; dis- +
   suadere to advise, persuade: cf. F. dissuader. See
   {Suasion}.]
   1. To advise or exhort against; to try to persuade (one from
    a course). [Obsolescent]
    [1913 Webster]
 
       Mr. Burchell, on the contrary, dissuaded her with
       great ardor: and I stood neuter.   --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       War, therefore, open or concealed, alike
       My voice dissuades.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To divert by persuasion; to turn from a purpose by reasons
    or motives; -- with from; as, I could not dissuade him
    from his purpose.
    [1913 Webster]
 
       I have tried what is possible to dissuade him.
                          --Mad. D'
                          Arblay.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top