ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dismissive*

D IH0 S M IH1 S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dismissive, -dismissive-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dismissive[dɪsˈmɪs·ɪv] (adj) บางสิ่งบางอย่างหรือบุคคลที่คุณคิดนั้นไม่ได้มีความสำคัญหรือมีค่าพอให้พิจารณา

CMU English Pronouncing Dictionary
DISMISSIVE D IH0 S M IH1 S IH0 V

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(etw.) ablehnen; abtun; verwerfen | etw. pauschal abtunto dismiss (sth.); to be dismissive (of sth.) | to dismiss sth. out of hand [Add to Longdo]
abweisend {adj}dismissive [Add to Longdo]
wegwerfend {adj} | wegwerfende Bemerkungdismissive | dismissive remark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismissive \Dis*miss"ive\, a.
   Giving dismission.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dismissive
   adj 1: showing indifference or disregard; "a dismissive shrug";
       "the firm is dismissive of the competitor's product";
       "'chronic fatigue syndrome' was known by the dismissive
       term 'housewife syndrome'"
   2: stopping to associate with; "they took dismissive action
     after the third violation"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top