ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dillinger*

D IH1 L IH0 NG ER0   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dillinger, -dillinger-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dillinger(ดิล'ลิงเกอะ) n. ปืนฉีดน้ำของเด็ก,ภาษาเด็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
John. John Dillinger.จอห์น จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
But a son-of-a-bitch screw like you better address me as Mr. Dillinger.แต่ผู้คุมขี้ทูตอย่างแกควรเรียกฉันว่า คุณดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Where is John Dillinger?จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ อยู่ที่ไหน Public Enemies (2009)
His task will be to get Public Enemy Number One, John Dillinger.ภารกิจเขาคือจับกุมศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Yeah, but people say John Dillinger's a lot smarter and a lot tougher.ครับ แต่ผู้คนพูดกันว่าจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ ฉลาดกว่าและจับยากกว่ามาก Public Enemies (2009)
We have two things Dillinger does not.เรามีสองอย่างที่ดิลลิ่งเจอร์ไม่มี Public Enemies (2009)
I'm John Dillinger. I rob banks.ผมจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ ปล้นธนาคาร Public Enemies (2009)
Public Enemy Number One John Dillinger roams the wilds pursued by the hounds of justice.ศัตรูเลขหนึ่งของประเทศ จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ มีการตามล่าของผู้พิทักษ์กฏหมาย Public Enemies (2009)
According to the bank teller, Barbara Patzke, this is John Dillinger's coat.ตามคำบอกเล่าของพนักงานธนาคาร บาบาร่า แพสกี้ นี่คือเสื้อโค้ทจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Then we will cross-reference every Dillinger associate at locales where that coat was sold.ดังนั้น เราจะตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวกับดิลลิ่งเจอร์ทุกคน ในพื้นที่ที่เสื้อตัวนี้ถูกขาย Public Enemies (2009)
It is by such methods that our Bureau will get John Dillinger.และด้วยวิธีการที่ว่านี้ หน่วยของเราจะได้ตัวดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Off the Dillinger coat.จากเสื้อของดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
When Dillinger bought that coat, he must have been at Berman's switching cars.ตอนที่ดิลลิ่งเจอร์ซื้อเสื้อโค้ท เขาคงกำลังไปรับรถจากเบอร์แมน Public Enemies (2009)
They carry heavy suitcases. One of them looks like Dillinger.พวกเขาหิ้วกระเป๋าเดินทางใหญ่ คนนึงรูปประพรรณคล้ายดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Who was it? Dillinger?ใครหนีไป ดิลลิ่งเจอร์เหรอ Public Enemies (2009)
The man we let get away wasn't John Dillinger.คนที่เราปล่อยหลุดไปไม่ใช่จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
John Dillinger held up a bank for $74,000 while you failed to arrest Nelson.จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ปล้นธนาคารขนเงินไป 74,000 ดอลลาร์ ส่วนคุณจับเนลสันไม่ได้ Public Enemies (2009)
Welcome to Chicago. We have a lot of work to do here on Mr. Dillinger.ขอต้อนรับสู่ชิคาโก เรามีงานที่ต้องทำกันเยอะเกี่ยวกับดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
"Wanted, John Dillinger, dead or dead. "ประกาศจับจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ จับตาย หรือตาย Public Enemies (2009)
And what keeps you up nights, Mr. Dillinger?และอะไรทำให้นายนอนไม่หลับดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Goodbye, Mr. Dillinger.ลาก่อนนะ จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Put your arm around Dillinger.ยกแขนโอบดิลลิ่งเจอร์หน่อย Public Enemies (2009)
Only Indiana State Penitentiary in Michigan City can guarantee Dillinger will not escape.มีแต่เรือนจำรัฐอินเดียน่า ในมิชิแกนซิตี้ ที่สามารถการันตีว่าดิลลิ่งเจอร์จะหนีไปไม่ได้ Public Enemies (2009)
I can take care of John Dillinger or any other prisoner.ฉันคุมได้ทั้งจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ และนักโทษคนไหนๆ Public Enemies (2009)
Dillinger will stay here.ให้ดิลลิ่งเจอร์อยู่ที่นี่ Public Enemies (2009)
Or just stand Dillinger up against a wall and shoot him.ก็สั่งให้ดิลลิ่งเจอร์ไปยืนริมกำแพง Public Enemies (2009)
"John Dillinger is making a mockeryจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Arrest her. Pick up all known Dillinger associates, doctors, family,จับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับดิลลิ่งเจอร์ ทั้งหมอและครอบครัวเขา Public Enemies (2009)
Dillinger's family in Mooresville.ครอบครัวดิลลิ่งเจอร์อยู่มอสวิว Public Enemies (2009)
So? ...and Public Enemy Number One, John Dillinger.และศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Where's Dillinger? I wanna know where they are.ฉันอยากรู้พวกมันอยู่ไหน บอกมา/ ฉันไม่รู้ Public Enemies (2009)
Is it Dillinger?ใช่ ดิลลิ่งเจอร์หรือเปล่า Public Enemies (2009)
Who was it? Dillinger?พวกมันเป็นใคร ดิลลิ่งเจอร์เหรอ Public Enemies (2009)
Right now, all of Dillinger's friends are dead.ตอนนี้ เพื่อนของดิลลิ่งเจอร์ทุกคนตายหมด Public Enemies (2009)
But Dillinger did aid law enforcement in one way.สิ่งที่ดิลลิ่งเขาช่วยประเทศได้ในทางหนึ่ง Public Enemies (2009)
John Dillinger's holed up at 1148 Addison.จอห์น ดิลลิ่งเจอร์หลบอยู่ที่ 1148 เอ็ดดิสัน Public Enemies (2009)
If you aid us in apprehending John Dillinger,ถ้าคุณช่วยเราจับตัวจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
John Dillinger ain't going to a Shirley Temple movie.จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ไม่ไปดูหนูน้อยเชอรรี่ เทมเปอร์แน่ Public Enemies (2009)
I mean, even if there are other Dillingers at the parade, none of them will have one of Johnny's actual suits from the movie.ฉันหมายถึงว่า ถึงแม้ว่าจะมีดิลินเจอร์ที่ขบวนพาเรด เชื่อดิไม่มีซักคน ที่ได้สูทของแท้ที่จอห์นนี่ใส่ตอนเล่นหนังแน่ How to Succeed in Bassness (2009)
Edward Dillinger. Well done.เอ็ดเวิร์ด ดิลลินเจอร์ เยี่ยมมาก TRON: Legacy (2010)
Deadly as Dillinger Kapow.ผมดูเหมือน จอมโจร ดิลิงเจอร์หรือไร Days Gone Bye (2010)
Was it Dillinger got shot through the eyeball or am I thinking of somebody else?เป็นดิลลิงเจอร์ที่ถูกยิงทะลุเบ้าตาใช่มั้ย หรือฉันคิดว่าเป็นคนอื่น? Seven Psychopaths (2012)
I'm just saying I think Dillinger was one of them.ฉันแค่บอกว่า คิดว่า ดิลลิงเจอร์คือหนึ่งในนั้น Seven Psychopaths (2012)
You'll be the John Dillinger of the Metropolitan Detention Center.นายจะได้เป็นตำนาน จอน ดิลลิงเจอร์ แห่งนครบาลการกักกัน Granite State (2013)
Tonight, I'm coming to you live in the base of Dillinger Quarry, where, since the York murders of 1923, there have been numerous sightings of the paranormal.คืนนี้ผมจะพาคุณไปล่าท้าผีแบบสดๆ ที่เหมืองแร่ดาลินเจอร์ ยอร์คถูกฆาตกรรมที่นี่ตั้งแต่ปี 1923 มีการพบเรื่องลี้ลับหลายครั้ง The Diamond in the Rough (2013)
That's exactly what Dillinger's principal said. All right.Das ist bestimmt genau das, was der Schuldirektor von Dillinger damals sagte. Tin Can Man (1964)
Yeah, my name is John Dillinger, you understand.- Mein Name ist John DillingerHi, Mom! (1970)
You don't have to be Dillinger for that one.Dazu braucht es keinen DillingerThe Getaway (1972)
Dillinger got killed.Dillinger wurde getötet. The Getaway (1972)
Make sure it ain't John Dillinger or Pretty Boy Floyd.Dass es nur nicht John Dillinger oder Pretty Boy Floyd sind. The Big Brother (1976)

CMU English Pronouncing Dictionary
DILLINGER    D IH1 L IH0 NG ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top