ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*coreligionist*

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coreligionist, -coreligionist-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coreligionist(โคเรล'ลิจะนิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสในศาสนาเดียวกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coreligionist    (n) kˌourɪlˈɪʤənɪst (k ou2 r i l i1 jh @ n i s t)
coreligionists    (n) kˌourɪlˈɪʤənɪsts (k ou2 r i l i1 jh @ n i s t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 coreligionist \coreligionist\, co-religionist
 \co`-re*li"gion*ist\(-l?j"?n-?st), n.
   One of the same religion with another.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*coreligionist *

 


  

 
coreligionist
 • (โคเรล'ลิจะนิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสในศาสนาเดียวกัน [Hope]
 • (n) /kˌɒurɪl'ɪʤənɪst/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top